KINH TẾ

GIÁO DỤC

AN NINH-QUỐC PHÒNG

DU LỊCH QUẢNG BÌNH

PHÁP LUẬT-VỤ ÁN

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

VĂN HÓA-THỂ THAO

TinQuangBinh

Bà ơi, cái cối giã trầu…

(Văn hóa) – Bà ơi, cái cối giã trầu Tuổi cao tay yếu quả cau bạn bầu Tháng năm mưa nắng dãi dầu Nuôi con cháu lớn giờ nào cạnh...
Top