1.5 C
New York
Thứ Hai, Tháng Hai 26, 2024

Khi Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống

- Advertisement -

(QBĐT) – Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Cuộc vận động đã thực sự tạo ra động lực mới để các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối nỗ lực rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, kinh doanh.

>> Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: 15 năm xây dựng và phát triển

Với phương châm “Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và công tác xây dựng Đảng”, ngay từ những ngày đầu triển khai Chỉ thị 03, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm nội dung, thời gian, phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc.

Trong xây dựng chương trình công tác hàng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối và của các cấp cơ sở đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ của chuyên môn; chỉ đạo kịp thời việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chuyên đề hàng năm bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra; đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ…

Khi Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống
VNPT Quảng Bình, điển hình trong phong trào “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Mặt khác, Đảng ủy Khối đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hầu hết các TCCSĐ đã triển khai thực hiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo hướng dẫn của cấp trên; định kỳ tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện chuẩn mực và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Hàng năm trong sinh hoạt chi bộ và kiểm điểm đảng viên, các cấp ủy đều lấy chuẩn mực học tập và làm theo gương Bác là một trong những cơ sở để thực hiện tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại cuối năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ đó, mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên đáng kể. Hàng năm, tỉ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng lên đáng kể. Nhiều đồng chí đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp luôn thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu, năng động sáng tạo, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động…

Chính sự nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã có ảnh hưởng tốt, tạo hiệu ứng tích cực, tạo dựng được môi trường, không khí làm việc có văn hóa, lành mạnh, giúp nhiều doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giữ được sự ổn định và phát triển.

- Advertisement -

Không chỉ dừng lại ở việc học tập, phong trào làm theo lời Bác còn được thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể. Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành những quy định cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm và lấy kết quả thực hiện của các tập thể, cá nhân để xét thi đua cuối năm như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình; khẩu hiệu hành động định hướng phong trào “Năng suất, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả” hoặc “An toàn, tiết kiệm, hiệu quả” của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Công ty Cổ phần VLXD 1-5, Xí nghiệp May xuất khẩu Hà Quảng; khẩu hiệu “phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển” của Bảo hiểm Nhân Thọ, Bảo Việt, Viễn thông…

Công tác giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03, đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác” bằng những phong trào thi đua sôi nổi, đưa lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào “sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp” thể hiện tính xung kích, cần cù, năng động sáng tạo, thái độ ham học tập, cầu tiến của mình. Nhờ đó, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm luôn đạt 100%; tỷ lệ đoàn viên, thanh niên trên tổng số quần chúng được kết nạp vào Đảng đạt từ 75% đến 85%.

Có thể thấy, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao; niềm tin của quần chúng, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp không ngừng được củng cố, phát huy…

Qua phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình; Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Bì
nh; Đảng bộ Công ty Xăng dầu; đồng chí Nguyễn Công Thạnh, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng hạt 5 Đảng bộ Công ty Cổ phần sửa chữa đường bộ và XDTH; đồng chí Lê Văn Bình, đảng viên, tổ trưởng tổ sản xuất Chi nhánh Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Phú Quý thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Việt Trung…

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn, thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên và người lao động; đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định của các đơn vị về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; chú trọng đẩy mạnh phong trào “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối; kịp thời sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên theo quy định.        

Võ Văn Dũng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,416Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm