1.5 C
New York
Thứ Hai, Tháng Hai 26, 2024

Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền

- Advertisement -

(QP-AN) – Luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
Suốt nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc thành quả của chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân.
 
Để làm tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giúp cán bộ, hội viên không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, vững vàng quan điểm, lập trường, không dao động trước khó khăn, thử thách; giữ vững phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Các cấp hội đã tổ chức, vận động, hướng dẫn CCB kiên quyết đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực phản động, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đồng thời, các cấp hội động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện quân sự, bảo vệ công trình quốc phòng; làm tốt công tác vận động tuyển quân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ và nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, các cấp Hội CCB đã phối hợp nắm chắc tình hình, dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của hội viên và nhân dân, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tham gia xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn.

Xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyềnHội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết phối hợp hoạt động, góp phần tăng cường nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Các cấp hội đã tổ chức, động viên CCB tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị, tăng cường công tác vận động quần chúng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng ven biển, trọng điểm về an ninh trật tự và địa bàn triển khai các dự án kinh tế của tỉnh.
 
Đặc biệt, nhờ sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở, các phong trào, mô hình, như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB gương mẫu bảo vệ an ninh trật tự”, “CCB gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên”… được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp.
 
Qua đó, khơi dậy, tạo động lực cổ vũ, động viên, phát huy vai trò của CCB cùng với Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.
 
Thực hiện chương trình phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng, các cấp hội đã tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân khu vực biên giới, vùng biển thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, hai bên đã phối hợp làm tốt công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn biên giới, vùng biển, thực hiện hiệu quả các phong trào: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự thôn, bản, khu vực biên giới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép”…, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.
 
Với tinh thần, trách nhiệm cao, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực, gương mẫu hưởng ứng, tham gia các hoạt động trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Đặc biệt, các cấp hội đã phối hợp với cấp ủy định hướng cho hội viên và nhân dân có nhận thức, quan điểm đúng đắn; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, xuyên tạc, chia rẽ của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội trong dịp này, góp sức vào thành công của đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
 
Toàn tỉnh hiện có 2.314 đảng viên là cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp; 1.034 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND các cấp, trong đó có 70 đồng chí là cán bộ hội. Đây là lực lượng rất quan trọng, đóng góp trực tiếp cho sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp.
 
Các tổ chức Hội CCB ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp luôn tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các cấp hội đã thông qua công tác giám sát để kịp thời kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đời sống xã hội, qua đó, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.
 
Công tác phản biện xã hội được các cấp hội triển khai thực hiện bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng tổ chức hội. Các kiến nghị, phản biện xã hội của các tổ chức hội luôn bảo đảm chất lượng, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng các văn bản được phát hành, bảo đảm tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB và nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.
 
Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức hội và cán bộ, hội viên đã tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, quy định, kết luận… của các cấp ủy đảng có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB và nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB.
 
Các cấp hội còn tham gia góp ý việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Đảng; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…
 
Những thành quả đạt được qua thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm qua đã khẳng định, minh chứng cho quá trình nỗ lực, phấn đấu liên tục, bền bỉ của các tổ chức hội và thế hệ CCB trong tỉnh.
 
Một nhiệm kỳ mới với khí thế mới, niềm tin mới, các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đang bừng sáng quyết tâm tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tô thắm thêm truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu, đẹp, khởi sắc.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh cũng đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cán bộ, hội viên CCB là lực lượng đã trải qua chiến đấu, được rèn luyện, thử thách trong quân đội, hiện nay là chỗ dựa vững chắc, tin cậy để bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân.
 
Tin tưởng rằng, các cấp Hội CCB trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ, quân, dân tỉnh Quảng Bình thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 
Trần Ngọc Sâm
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/xa-hoi/202210/xung-dang-la-cho-dua-vung-chac-tin-cay-cua-cap-uy-dang-chinh-quyen-2204084/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,416Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm