-0.8 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 25, 2023

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong lực lượng đoàn viên, công đoàn

- Advertisement -

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc nói chung và trong lực lượng các cấp Công đoàn nói riêng đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình đã triển khai chỉ đạo, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, công nhân viên, người lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong trong tình hình mới” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư và phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn trong thời gian qua.

Là tổ chức công đoàn ở cơ sở, Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh là một trong những đơn vị có bề dày thành tích khá toàn diện. Nhiều năm liền từ 2017 đến 2022, Công đoàn cơ sở xã Vĩnh Ninh đều đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất Sắc”, đặc biệt trong năm 2019 được tặng Cờ thi đua của UBDN tỉnh. Để có được kết quả đó, Công đoàn xã Vĩnh Ninh đã thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, thì Công đoàn xã đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Công đoàn xã và các tổ chức thành viên với Công an xã về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, xây dựng các tổ tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên lĩnh vực ANTT; vận động nhân dân giao nộp được nhiều vũ khí, pháo; cung cấp được nhiều nguồn tin phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể xã hội, qua các cuộc họp trực báo và trên hệ thống loa phát thanh của các thôn… Từ đó phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự…

Công đoàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình là một trong những tập thể có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp. Đồng chí Phùng Văn Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHHMTV xổ số kiến thiết Quảng Bình, cho biết: Song song với việc tổ chức tuyên tuyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tham gia giám sát việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế, vì vậy tình hình tài chính của đơn vị luôn an toàn, lành mạnh, vốn kinh doanh luôn được bảo toàn và phát triển. Ban chấp hành Công đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty xây dựng và ký kết với Công an tỉnh Quy chế số phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề trên địa bàn Quảng Bình. Để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, Công đoàn đã tích cực tham gia cùng Công ty chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin về các đối tượng hoạt động lô, đề để Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an các địa phương triển khai các đợt truy quét những đối tượng lợi dụng hoạt động xổ số để ghi số lô, số đề, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn…

Có thể khẳng định rằng, 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 – 2023), các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, bám đối tượng, địa bàn trọng điểm để tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên tham gia. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, tổ chức các hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo, mang tính thiết thực, chú ý đến công tác xây dựng các mô hình, bồi dưỡng các điển hình để nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm cho đoàn viên học tập. Thường xuyên tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp công đoàn đã triển khai tổ chức mỗi năm hơn 3.000 cuộc tuyên truyền, tập huấn và phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ với bình quân trên 40 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Cấp công đoàn tổ chức 150 lớp tuyên truyền pháp luật lao động, trong đó có lồng ghép tuyên truyền nội dung về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen”, tội phạm mua bán người, HIV/AIDS, ATGT và thông tin tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn cho trên 100.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ.

Kịp thời đề xuất các giải pháp, cơ chế hỗ trợ, bảo vệ người lao động, nhất là đối với CNLĐ nữ, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông CNLĐ; định hướng, vận động, giáo dục CNLĐ trong thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh, an toàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với ngành Công an, Mặt trận, các đoàn thể tổ chức vận động gia đình đoàn viên, người lao động đăng ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội. Phối hợp với Công an các địa phương cử lực lượng cán bộ đoàn viên tại các cơ sở tham gia các đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

- Advertisement -

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật, vận động ĐVNLĐ ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị, quản lý sử dụng pháo, đồng thời tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện, thông qua ngày hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào đến từng đoàn viên, người lao động, xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình, thì việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cán bộ, công nhân viên, người lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh thời gian qua tuy còn một số khó khăn, song đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. Tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định, việc thực thi pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN, công tác an toàn vệ sinh lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện tương đối đảm bảo, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. không có tình trạng cán bộ, công nhân viên, người lao động bị kích động, lôi kéo tham gia tụ tập đông người để đình công, lãn công, gây mất trật tự trị an. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong các cấp công đoàn được xây dựng sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ngô Quang Văn

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://congan.quangbinh.gov.vn/phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-trong-luc-luong-doan-vien-cong-doan/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,444Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm