8.1 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 4, 2023

Quảng Bình thu ngân sách nội địa sụt giảm nhiều

- Advertisement -

Trong 10 tháng năm 2023, dù tỉnh Quảng Bình thu thuế xuất nhập khẩu vượt 75,5% so với dự toán Trung ương và tăng 181,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng thu nội địa của tỉnh này mới thực hiện bằng 60,9% dự toán địa phương giao và bằng 61,3% so với cùng kỳ năm trước…

Quảng Bình thu ngân sách nội địa sụt giảm nhiềuMột góc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế xã hội của tỉnh này vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng việc triển khai đồng bộ những giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh này tiếp tục phục hồi, phát triển ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của Quảng Bình 10 tháng năm 2023 duy trì ổn định.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2023 của Quảng Bình cũng tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Quảng Bình tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,8% nguyên nhân do những tháng đầu năm trữ lượng thực tế khai thác tại mỏ của ngành khai thác quặng kim loại đạt thấp so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất 10 tháng năm 2023 của một số ngành cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 76,9%; sản xuất đồ uống tăng 52,9%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 26,4% tăng 25,6%…

Nguyên nhân một số ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước, do tại thời điểm tháng 10/2022 một số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất sản phẩm với sản lượng thấp do không có đơn hàng, sản phẩm tiêu thụ khó khăn.

Quảng Bình thu ngân sách nội địa sụt giảm nhiềuChỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Bình

- Advertisement -

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2023 của Quảng Bình ước tính thực hiện 4.421,6 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán địa phương giao và bằng 66,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa thực hiện 3.956,6 tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán địa phương giao và bằng 61,3% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện 465,0 tỷ đồng, bằng 93,0% dự toán địa phương giao, vượt 75,5% so với dự toán Trung ương và tăng 181,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số thu cân đối ngân sách 10 tháng năm 2023 của Quảng Bình, có 11/16 khoản có tăng trưởng so với cùng kỳ, đó là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thu ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí và lệ phí, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khác trong cân đối ngân sách, thu hoa lợi công sản; thu xổ số kiến thiết; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và thu tiền sử dụng khu vực biển. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng tỉnh này ước tính thực hiện gần 12.205,2 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán trung ương giao, đạt 85,0% dự toán địa phương giao.

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10 năm 2023, Quảng Bình ước tính đạt 488,5 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 328,7 tỷ đồng, tăng 16,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 97,3 tỷ đồng, tăng 24,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.947,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 2.607,2 tỷ đồng, tăng 9,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 972,5 tỷ đồng, tăng 15,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 548,0 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các ngành thương mại, dịch vụ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10/2023, của Quảng Bình ước đạt 3.669,3 tỷ đồng, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm hàng đều giảm so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ, cụ thể: nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 1.362,4 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ…

Quảng Bình thu ngân sách nội địa sụt giảm nhiềuTổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2023 của tỉnh Quảng Bình

Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 38.405,1 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong 12 nhóm ngành của tổng mức bán lẻ hàng hóa có 3 nhóm ngành chiếm tỉ trọng lớn đồng thời có tốc độ tăng cao, đóng góp tăng chủ yếu trong tổng số tăng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa cụ thể: tăng cao nhất là nhóm lương thực, thực phẩm tăng 14,8% đóng góp tăng 5,4 điểm phần trăm; nhóm may mặc tăng 14,6% đóng góp tăng 1,8 điểm phần trăm và nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 9,6% đóng góp tăng 1,5 điểm phần trăm.

Doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 10/2023 của tỉnh này ước đạt 38,5 tỷ đồng, giảm 10,0% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng năm 2023 đạt 484,9 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Số lượt khách lưu trú tháng 10/2023 ước đạt 116.200 lượt khách, giảm 10,3% so với tháng trước, tăng 4,2% so với cùng kỳ; 10 tháng năm 2023 đạt 1.460.735 lượt khách, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Số lượt khách quốc tế lưu trú tháng 10/2023 ước đạt 5.440 lượt khách, giảm 30,9% so với tháng trước, tăng 82,2% so với cùng kỳ; 10 tháng năm 2023 đạt 80.197 lượt khách, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

- Advertisement -

Doanh thu dịch vụ ăn uống tháng 10/2023 của Quảng Bình ước đạt 294,6 tỷ đồng, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 3,0% so với cùng kỳ. 10 tháng năm 2023 của tinh này đạt 3.441,8 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ lữ hành của Quảng Bình trong tháng 10 giảm mạnh so với tháng trước do thời tiết chuyển mùa mưa bão là một trong những yếu tố khách quan gây khó khăn đối với hoạt động du lịch, nhất là các tour du lịch lữ hành. Cụ thể, doanh thu hoạt động lữ hành tháng 10/2023 ước đạt 32,8 tỷ đồng, giảm 17,4% so với tháng trước, tăng 8,8% so với cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 390,9 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

Số lượt khách du lịch lữ hành tháng 10/2023 của Quảng Bình ước đạt 56.050 lượt khách, giảm 19,1% so với tháng trước, tăng 17,5% so với cùng kỳ. 10 tháng năm 2023, tình này đạt 645.588 lượt khách, tăng 48,4% so với cùng kỳ. Số lượt khách quốc tế lữ hành tháng 10/2023 ước đạt 5.050 lượt khách, giảm 30,1% so với tháng trước, tăng 107,8% so với cùng kỳ; 10 tháng năm 2023 đạt 71.144 lượt khách, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng 10/2023 đạt 175,2 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng, doanh thu dịch vụ khác của Quảng Bình đạt 1.760,6 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm dịch vụ của tỉnh này đều tăng cao so với cùng kỳ, nhưng do nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản liên tục giảm 9 tháng đầu năm nên kéo theo toàn bộ nhóm dịch vụ khác chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10/2023 của Quảng Bình ước đạt 448,8 tỷ đồng, giảm 1,3% so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải của tỉnh này đạt 4.495,3 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Nguyễn Thuấn

Nguồn: VnEconomy

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,451Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm