10 C
New York
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 4, 2023

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 10 năm 2023

- Advertisement -

Ngày 06/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh có Báo cáo số 4830/BC-VPUBND về Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tháng 10 năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 10/2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương:

– Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ luật hành chính, quyết liệt, cụ thể, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tham mưu, thực thi công vụ, trong xử lý công việc và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh và Văn bản số 1513/UBND-TH ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất; tập trung các nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp, khả năng không đạt.

– Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

– Rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

– Tập trung chỉ đạo tiến độ các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, chú trọng hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây dựng công trình thi công mới; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá nguyên, nhiên vật liệu, đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; đẩy mạnh quyết toán dự án đầu tư hoàn thành…

- Advertisement -

– Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư, trong đó chú trọng các dự án trọng điểm của tỉnh.

– Tập trung chỉ đạo thu ngân sách; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

– Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2023. Có phương án sẵn sàng ứng phó với mưa bão, không để bị động, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống của Nhân dân, chủ động phương án “4 tại chỗ”, chuẩn bị phương tiện, lực lượng, vật tư, lương thực, thực phẩm dự phòng trong mùa mưa bão.

– Đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều; đảm bảo hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa an toàn, thông suốt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành trong quá trình lấy ý kiến, trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung cao độ, hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân năm 2023; Tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư sau các Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, tại tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) và các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp. Tổ chức triển khai Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Quý IV và kỷ niệm ngày Doanh nhân ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác rà soát, đánh giá đầu tư, thẩm định chặt chẽ đối với các dự án chậm tiến độ điều chỉnh, tăng cường đôn đốc tiến độ đối với các dự án của nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng Hàng không Đồng Hới. Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án khu đô thị có diện tích dưới 20ha, các dự án nhà ở xã hội… Triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

3. Sở Xây dựng: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Xây dựng, và các Bộ, ngành trong quá trình lấy ý kiến, trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Hòn La đến năm 2040, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045; Hoàn chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hai bên bờ Sông Gianh và Quốc lộ 12A, đoạn từ khu vực thị trấn Đồng Lê đến cửa Sông Gianh, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 để thông qua HĐND tỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trình UBND tỉnh phê duyệt 7 quy hoạch phân khu mang tính cấp thiết phục vụ phát triển đô thị (khu vực tại đô thị Dinh 10 và thành phố Đồng Hới).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả sản xuất vụ Đông và Đông Xuân 2023-2024. Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi các cơ sở chăn nuôi liên kết, nuôi gia công để đảm bảo đầu ra, duy trì và phát triển tổng đàn; giám sát tình hình dịch bệnh chăn nuôi, không để dịch bệnh tái phát. Chú trọng quản lý tàu thuyền hoạt động đánh bắt vùng biển xa và hoạt động nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão; đẩy mạnh thực hiện chống khai thác IUU để đón đoàn thanh tra EC. Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ 09 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, các xã phấn đấu NTM nâng cao năm 2023. Tập trung chỉ đạo để thực hiện đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão; phối hợp các địa phương kiểm tra, nắm chắc phương án phòng chống thiên tai. Thành lập phòng kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản.

5. Sở Công Thương: Phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án Công nghiệp chế biến, chế tạo để đưa vào hoạt động trong năm 2023: Các dự án viên nén năng lượng (của Công ty TNHH Dowha, Công ty TNHH Dũng Nguyệt Anh…); các dự án May xuất khẩu đã được cấp chủ trương đầu tư; chỉ đạo tiến độ đối với Dự án Thủy điện La Trọng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Phối hợp tổ chức hiệu quả việc giới thiệu, quảng báo sản phẩm OCOP tại TP. Hồ Chí Minh trong đầu tháng 10/2023.

- Advertisement -

Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong các dịp lễ, tết, mùa du lịch và mùa mưa bão.

6. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các nguồn thu; triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2023. Tập trung tham mưu xử lý kịp thời đối với các vấn đề về tài sản công.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc – Nam; Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3; thủ tục pháp lý để giao đất triển khai dự án mở rộng cảng hàng không Đồng Hới. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác định giá các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất; kiên quyết tham mưu thu hồi đất đối với các dự án đã quá thời hạn quy định nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chậm tiến độ, còn nợ tiền thuê đất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

8. Sở Du lịch: Nghiên cứu xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động du lịch và các nội dung liên quan tổ chức cuối năm 2023 và đón năm mới 2024. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch thông qua các sự kiện, chương trình cuối năm. Chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão cuối năm; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức khai thác các sản phẩm du lịch đảm bảo an toàn, theo quy định, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu và thu hút khách đến vào mùa Đông – Xuân. Phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án đưa Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng thành khu du lịch quốc gia vào năm 2025. Giao đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thành trong tháng 10/2023.

9. Sở Y tế: Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nắm chắc diễn biến bệnh đậu mùa khỉ, tập trung xử lý dịch đau mắt đỏ và dịch bệnh tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế; thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Đảm bảo đủ vắc xin cho các loại dịch bệnh, nhất là đối với trẻ em. Đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Có giải pháp bao phủ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế; mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của ngành theo kế hoạch.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đôn đốc, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị quá thời hạn công nhận để đưa ra lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm sách giáo khoa và đội ngũ giáo viên cho năm học 2023 – 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh. Tăng cường công tác giám sát các khoản thu đầu năm học.

Trường Đại học Quảng Bình, các trường cao đẳng, trường nghề triển khai sát yêu cầu đào tạo, đào tạo nghề, chất lượng, hiệu quả.

11. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động giảm tỷ lệ lao động làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài, nhất là thị trường Hàn Quốc. Kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Văn hóa và Thể thao: Tham mưu Kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi; 35 năm ngày tái lập tỉnh. Tham mưu kịp thời động viên, khen thưởng các VĐV tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại đấu trường ASIAD.

13. Sở Nội vụ: Tích cực xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 – 2025. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bổ sung quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023 – 2030. Phối hợp và đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh trình UBND tỉnh Hà Tĩnh ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 2 tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh để trình Bộ Nội vụ. Tham mưu tổ chức Chương trình đối thoại với giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên; đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phụ nữ năm 2023.

14. Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục tập trung thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số theo kế hoạch, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả ngày chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu, số hóa và phát triển dữ liệu các chuyên ngành, lĩnh vực của tỉnh. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Công an tỉnh triển khai hiệu quả, chất lượng Đề án 06.

15. Sở Ngoại vụ: Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác với Cuba; tham mưu các hoạt động chúc mừng Quốc khánh Lào các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, Chăm-pa-sắc, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng và tổ chức tặng quà cho các cán bộ, sinh viên Lào đang học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh Quảng Bình nhân dịp Quốc khánh Lào. Tổ chức đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình tham dự Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 tại tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan. Tiếp tục hỗ trợ Công ty AMI Renewables Quảng Bình đầu tư dự án điện gió tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt. Triển khai chu đáo, đúng quy định hoạt động đối ngoại của tỉnh.

16. Thanh tra tỉnh tích cực tham mưu UBND tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án của Tập đoàn FLC.

17. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho việc triển khai các dự án đầu tư công. Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong toàn tỉnh; xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn; các vi phạm về phòng, chống cháy nổ; tội phạm tín dụng đen; tội phạm công nghệ cao.

18. Đối với các ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành, địa phương: Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

– Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03 về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QPAN quý 3/2023; Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Hội thảo “Công tác đưa người lao động các địa phương miền Trung, Tây nguyên đi lao động ở nước ngoài” do Bộ LĐTB&XH tổ chức; Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của TTCP về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất; Hội nghị trực tuyến về kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QH điện VIII); Hội nghị giao ban công tác nội chính quý III năm 2023; Hội thảo chuyên đề về An toàn thông tin trong Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023; Hội nghị giới thiệu giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2023; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2023; Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại; Hội nghị ký Biên bản kết nghĩa Bản – Bản (với nước bạn Lào); Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (tại Công an tỉnh); Hội nghị công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hội nghị mở rộng nắm bắt về tình hình kinh tế xã hội, công tác trên một số lĩnh vực ở địa phương (chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa XV);

– Họp HĐND tỉnh lần thứ 11 (kỳ họp chuyên đề); họp thường kỳ tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023; họp Hội đồng trường Đại học Quảng Bình; họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; họp BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH Phòng thủ dân sự tỉnh; họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số và tổ công tác triển khai Đề án số 06 tỉnh Quảng Bình; họp trực tuyến về đảm bảo vật liệu cho các dự án trong điểm ngành giao thông vận tải; họp báo để công bố thông tin Làng du lịch Tân Hoá được UNWTO bầu chọn là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023; họp hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, Thanh tra chính năm 2023; họp Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn về công tác chuẩn bị Kỷ niệm 420 ngày hình thành Quảng Bình; họp BCĐ dự án Đường cao tốc Bắc Nam; dự phiên họp thứ 2 Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trực tuyến với các địa phương;

– Làm việc với các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở; đoàn công tác Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam; đoàn công tác tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan; đoàn công tác của Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam; đoàn công tác của Lào và Australia tại Việt Nam (với Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

– Làm việc với các sở, ngành giải quyết vướng mắc về: Đấu giá tài sản của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp; bàn công tác bảo vệ, quản lý khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dự án của Công ty Vĩnh Hưng; phương án quản lý công trình cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch; công tác phối hợp tổ chức hội thao lực lượng CAND năm 2023; tháo gỡ vướng mắc của Dự án Môi trường và BĐKH thành phố Đồng Hới (vay vốn ADB); đôn đốc thu ngân sách những tháng cuối năm 2023;

– Các hoạt động khác: Dự thăm và làm việc với Hội người cao tuổi tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam; kiểm tra công tác chống khai thác IUU; dự bàn giao cơ sở nhà đất của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Lũ Phong (tại thị xã Ba Đồn); khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2023; Lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2023-2024; tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023; tổng kết, trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X; dự buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam; dự Lễ trao giải Báo chí tuyên truyền về ATGT tỉnh Quảng Bình năm 2023; dự Lễ khai giảng Trường Đại học Quảng Bình; dự “Ngày Phụ nữ sáng tạo – Khởi nghiệp” và trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023; đối thoại với phụ nữ Quảng Bình năm 2023; kiểm tra dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch và các khu tái định cư phục vụ dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3; Lễ khai trương Chi nhánh Ngân hàng SHB Quảng Bình;  kiểm tra tiến độ giải ngân đầu tư công các dự án trên địa tỉnh; kiểm tra tiến độ giải ngân đầu tư công các dự án trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ; Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại xã Bảo Ninh; gặp mặt đại diện doanh nghiệp, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2023

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2023 và chương trình công tác của UBND tỉnh; trên cơ sở kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất một số nhiệm vụ trong tâm tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh như sau:

1. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Chuẩn bị chu đáo nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII (Kỳ họp thứ 12) đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

– Tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh và Văn bản số 1513/UBND-TH ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2023 ở mức cao nhất. Tiếp tục triển khai các biện pháp về thu NSNN năm 2023, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu thuế. Tổ chức xây dựng kế hoạch năm 2024 bảo đảm tính khả thi, có tính phấn đấu cao gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công.

– Tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2023. Có phương án sẵn sàng ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan, không để bị động, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống của Nhân dân, tăng cường phương án “4 tại chỗ”, chuẩn bị phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm dự phòng trong mùa mưa bão. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân ở những vùng thường xuyên bị ngập lụt; đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều; đảm bảo hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa an toàn, thông suốt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong quá trình lấy ý kiến góp ý Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh

Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Hòn La đến năm 2040, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045; chủ trương đầu tư dự án Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên. Thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, cụ thể hơn nữa các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản.

– Tập trung cao độ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân năm 2023, nhất là các nguồn vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023 phải giải ngân hết trước ngày 31/12/2023. Chú trọng hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây dựng công trình thi công mới; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá nguyên, nhiên vật liệu, đất đai, tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; đẩy mạnh quyết toán dự án đầu tư hoàn thành…Tiếp tục rà soát để điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh, còn thiếu vốn. Chú trọng nghiên cứu các văn bản QPPL mới ban hành và các văn bản hướng dẫn, trả lời của các Bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân vốn thực hiện 03 chương trình MTQG.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch cây sắn đảm bảo mùa mưa lũ và gieo trồng sắn vụ mới. Tranh thủ điều kiện thời tiết chỉ đạo các địa phương sản xuất rau màu vụ Đông 2023. Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh Lợn tại Minh Hóa, không để lây lan diện rộng. Tham mưu UBND tỉnh triển khai QĐ 889/TTg về KHQG triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo ATTP có nguồn gốc động vật giai đoạn 2023-2030. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của BQLKDTTN Động Châu – Khe Nước Trong trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Sở Công Thương: Tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội năm 2023, các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, định hướng đến năm 2024. Tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh đề xuất các dự án đăng ký trên địa bàn vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh bao gồm các dự án năng lượng, nguồn điện, phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2025 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất để đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng công trình, các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh về thuê đất, sử dụng mỏ đã hết hạn, hoặc vi phạm về môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh việc thực hiện các dự án tạo quỹ đất để giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và đất cho các tổ chức, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc – Nam; Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3.

6. Sở Du lịch: Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch thông qua các sự kiện, chương trình cuối năm, liên kết hợp tác và duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách. Triển khai hiệu quả chương trình “mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch bền vững; xây dựng ý thức cộng đồng về nền kinh tế dịch vụ. Chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão cuối năm; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức khai thác các sản phẩm du lịch đảm bảo an toàn, theo quy định, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng nhu cầu và thu hút khách đến vào mùa Đông – Xuân.

7. Sở Y tế: Triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm, các dịch bệnh theo mùa; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết triệt để vướng mắc trong hoạt động mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của GDPT giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo toàn ngành tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); tổ chức lễ kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trang trọng, tiết kiệm.

9. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ cho vay vốn giải quyết việc làm giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm thuộc các Chương trình MTQG năm 2023. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 năm 2023.

10. Sở Văn hóa và Thể thao: Tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình gắn với phát triển du lịch”; triển khai các hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11. Phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2023. Tập trung chỉ đạo các đội tuyển tiếp tục tập luyện và tham gia thi đấu giải Canoeing vô địch quốc gia năm 2023, giải Rowing vô địch quốc gia năm 2023 tại Hải Phòng; Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.

11. Sở Nội vụ: Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc sắp xếp các chức danh lãnh đạo cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Nội vụ; Quyết định thành lập, tổ chức lại, thay đổi thành viên các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh theo quy định; báo cáo BTV Tỉnh uỷ tỉnh hình thực hiện biên chế năm 2023 và kế hoạch biên chế năm 2024, hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2024.

12. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình; Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến xã; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án “Thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Tham mưu chấm điểm các chỉ số về mức độ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số gắn với cải cách hành chính của tỉnh và các cấp trong tỉnh.

13. Sở Ngoại vụ: Tổ chức làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đến làm việc tại tỉnh nhằm hỗ trợ công dân Hoa Kỳ khi đến du lịch tại tỉnh Quảng Bình. Tổ chức đoàn công tác của tỉnh tham gia Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản 2023 tổ chức tại Hà Nội; đoàn đại biểu biên giới đi thăm, làm việc, ký Biên bản Hội đàm tại hai tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, nước CHDCND Lào; đoàn Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tham dự Cuộc họp thường niên lần thứ XXXIII giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào, dự kiến tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị trù bị lần thứ XXIII 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị cấp cao lần thứ XXIII theo đề nghị của tỉnh Sakon Nakhon, Vương quốc Thái Lan.

14. Sở Tư pháp: Tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 và trao giải Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”. Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan nhằm bổ sung giám định viên theo lĩnh vực.

15. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Phối hợp tổ chức có hiệu quả Hội thao lực lượng Công an nhân dân năm 2023 diễn ra tại thành phố Đồng Hới. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Thông báo số 413/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ một số điểm nghẽn trong thực hiện Đề án 06. Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn; phòng, chống cháy, nổ; tội phạm tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao… Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tháng 10/2023 và một số nội dung công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023.

Nguồn: Báo cáo số 4830/BC-VPUBND ngày 06/11/2023

Nguồn : Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,453Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm