4.5 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024

Yêu cầu thu hồi gần 3 tỷ đồng tại dự án nhà ở thương mại phường Quảng Phong

- Advertisement -

Qua thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại các dự án: Khu dân cư phía Nam tổ dân phố Mỹ Hoà, phường Quảng Phúc và khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, Thanh tra tỉnh Quảng Bình chỉ ra nhiều khuyết điểm.

Yêu cầu thu hồi gần 3 tỷ đồng tại dự án nhà ở thương mại phường Quảng Phong

Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu thu hồi số tiền gần 3 tỷ đồng của nhà đầu tư dự án phường Quảng Phong. Ảnh: QT

Dự án khu dân cư phía Nam tổ dân phố Mỹ Hoà, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang làm chủ đầu tư (dự án phường Quảng Phúc).

Dự án khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và Khai thác chợ Hải An làm nhà đầu tư và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đất Quảng Phong làm đại diện nhà đầu tư (dự án phường Quảng Phong).

Kết luận số 999/KL-TTr ngày 19/10/2023 cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã chỉ ra nhiều khuyết điểm như:

Quá trình thực hiện dự án chưa điều chỉnh giá trị chênh lệch giữa dự toán thiết kế điều chỉnh bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi với dự toán chi phí xây dựng bước thiết kế bản vẽ thi công, các chi phí khác có liên quan đến Dự án phường Quảng Phúc và kinh phí dự phòng hạ tầng kỹ thuật do sử dụng nhưng còn kết dư tại Dự án phường Quảng Phong dẫn đến phải thu hồi số tiền gần 3 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung khoản chi phí quảng cáo bán hàng vào tổng chi phí phát triển dự án phường Quảng Phong, để tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng Sở Xây dựng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa ký phụ lục hợp đồng là thực hiện chưa đúng quy định về điều chỉnh hợp đồng tại Hợp đồng số 05/2018/HĐ-DAĐT, do đó, chưa đầy đủ cơ sở để quyết toán, thanh lý hợp đồng phần chi phí phát triển dự án đối với khoản mục chi phí quảng cáo, bán hàng, số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

“Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng Quản lý và Khai thác chợ Hải An (nhà đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đất Quảng Phong (doanh nghiệp dự án)” – Thanh tra tỉnh Quảng Bình kết luận.

- Advertisement -

Qua kiểm tra công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện 02 dự án, thấy rằng: Đối với 36.507,5m2 đất nằm ngoài dự án đã thu hồi, GPMB (trong đó: Tại phường Quảng Phúc là 10.311m2, phường Quảng Phong là 26.196,5m2), nhưng Sở TN&MT chưa tham mưu UBND tỉnh giao đất để UBND phường Quảng Phúc, phường Quảng Phong quản lý theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh có Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án phường Quảng Phúc nhưng Sở TN&MT chưa thực hiện việc xác định lại giá đất (do không đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại) và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp ngân sách khi thực hiện dự án (đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại); Sở Xây dựng chưa tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Dự án phường Quảng Phúc.

Yêu cầu thu hồi gần 3 tỷ đồng tại dự án nhà ở thương mại phường Quảng Phong

Cả 02 dự án đến nay vẫn chưa thể quyết toán được. Ảnh: QT

Xử lý về kinh tế, thu hồi số tiền gần 3 tỷ đồng của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang (nhà đầu tư). Ngày 18/9/2023, nhà đầu tư đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền trên.

Sở Xây dựng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng phần chi phí quảng cáo, bán hàng để có cơ sở thanh, quyết toán đối với phần chi phí trên 1,1 tỷ đồng.

Xử lý về hành chính, Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN&MT, nhà đầu tư của 02 dự án cần rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời, khắc phục ngay những khuyết điểm đã nêu.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giao: Sở Xây dựng chủ trì cùng với nhà đầu tư, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan làm việc cụ thể với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện lực tỉnh Quảng Bình để giải quyết dứt điểm việc điều chuyển công trình điện đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Quyết toán hoàn thành dự án theo đúng quy định.

- Advertisement -

Đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung: Sở Xây dựng kiểm tra, tính toán tổng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí dự phòng hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án phường Quảng Phúc để Sở TN&MT tham mưu việc xác định giá đất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 1313/VPUBND-KT ngày 05/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh).

Sở TN&MT phối hợp UBND thị xã Ba Đồn, UBND phường Quảng Phúc, phường Quảng Phong kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích đất đã thu hồi, GPMB nhưng không giao cho nhà đầu tư để tham mưu UBND tỉnh giao đất cho địa phương quản lý theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Sở TN&MT căn cứ quy định của pháp luật, xem xét xác định nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa mà nhà đầu tư dự án phường Quảng Phong đã nộp với số tiền trên 1,8 tỷ đồng, trả lời cụ thể cho nhà đầu tư về việc phần kinh phí này có được lập dự toán bổ sung vào tổng chi phí phát triển dự án và được khấu trừ khi xác định giá trị quyền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước. (Tại dự án phường Quảng Phúc đã được tính chi phí này vào tổng chi phí phát triển dự án).

Trần Quý

Nguồn:  Báo Thanh tra

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,417Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm