Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ 15/9 đến 21/9/2016

0
15842

Công ty Điện lực kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/9/2016 đến ngày 21/9/2016 bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố Đồng Hới:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải Từ 07h00 đến 10h30 ngày 16/9
Các tổ dân phố 2, 3, 4 phường Bắc Lý; Các tổ dân phố 5, 15 phường Nam Lý Từ 07h00 đến 09h00 ngày 16/9
Tổ dân phố Trạng phường ; Khu Trại giam 2 Từ 14h00 đến 15h30 ngày 16/9
Phụ tải nuôi tôm Đức Thắng xã Từ 14h00 đến 17h00 ngày 16/9
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý; Tổ dân phố 15 phường Bắc Lý Từ 06h30 đến 10h00 ngày 17/9
Trường Đại học Sư phạm Quảng Bình Từ 07h30 đến 09h30 ngày 17/9
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý; Các tổ dân phố 1, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú Từ 06h00 đến 9h00 ngày 18/9
Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
Từ 07h00 đến 08h00 ngày 18/9
Trụ sở Quảng Bình Từ 07h00 đến 10h30 ngày 18/9
Xã Quang Phú; Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành Từ 04h30 đến 06h15 ngày 19/9
Từ 16h45 đến 18h30 ngày 19/9
Các thôn 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 xã Lộc Ninh Từ 04h30 đến 18h30 ngày 19/9
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý Từ 07h30 đến 10h30 ngày 20/9
Tổ dân phố 7 phường Bắc Lý Từ 14h00 đến 17h00 ngày 20/9
Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông Từ 07h00 đến 09h00 ngày 21/9
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Tân Thủy (trừ thôn Tân Ninh, Hòa Hạ); Xã Thái Thủy Từ 08h30 đến 10h15 ngày 20/9
Các thôn Ngô Bắc, Ngô Xá, Lại Xá, Mỹ Hòa, Vinh Quang xã Sơn Thủy; Hệ thống Bơm Tiểu vùng Hoa Thủy, Tiểu vùng 8, Hói Quan 3 Từ 14h30 đến 16h15 ngày 20/9
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Hải Ninh Từ 05h30 đến 18h00 ngày 17/9
(trừ thôn Tiền Vinh); Xã Hồng Thuỷ Từ 12h30 đến 13h40 ngày 20/9
Từ 16h30 đến 17h50 ngày 20/9
Các thôn Hữu Tân, Hữu Lộc và Nguyệt Áng xã Tân Ninh Từ 12h30 đến 18h00 ngày 20/9
  1. Huyện Bố Trạch:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Tiểu khu Xung Kích thị trấn Nông trường Việt Trung Từ 08h30 đến 10h30 ngày 19/9
Các xã , Thanh Trạch, Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch, Phú Định, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Sơn Trạch, , Lâm Trạch, Xuân Trạch; Nhà máy Gạch tuy nel Thọ Lộc Từ 6h00 đến 10h00 ngày 19/9
Các xã Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch Từ 10h00 đến 17h00 ngày 19/9
Các thôn Khương Hà, Bồng Lai xã Hưng Trạch; Các xã Phú Định, Cự Nẫm Từ 10h00 đến 17h00 ngày 19/9
Các thôn Thanh Hưng, Thanh Bình xã Hưng Trạch Từ 10h00 đến 17h00 ngày 19/9
Thôn Cổ Giang xã Hưng Trạch; Các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch Từ 10h00 đến 17h00 ngày 19/9
Các xã Hạ Trạch, Mỹ Trạch, Liên Trạch Từ 6h00 đến 17h30 ngày 21/9
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Thôn Minh Xuân 1, Minh Xuân 2 xã Xuân Hóa Từ 12h00 đến 14h00 ngày 15/9

Công ty kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here