20 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 28, 2021

Thi đua làm theo lời Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

- Advertisement -

ới việc cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm công tác của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, sau 3 năm triển khai thực hiện đã tạo được chuyển biến mới về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức trong toàn Khối.

Thi đua làm theo lời Bác ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Phong trào “Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Trần Công Huấn, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đảng uỷ Khối Cơ quan tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Qua 3 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, chính quyền và các đoàn thể của từng cơ quan, đơn vị; là một trong những tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đảng viên và công chức, viên chức.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 không chỉ dừng lại ở việc học tập mà còn được thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCSĐ triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, tăng cường chú trọng đến chất lượng nội dung sinh hoạt, chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ.

Để việc “làm theo” thiết thực và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCSĐ gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, với tinh thần “cán bộ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương làm trước”, “nói đi đôi với làm”; nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để tập trung giải quyết xử lý dứt điểm, khắc phục.

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng đề án, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể vào chương trình công tác, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, về thực hiện nghiêm việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hầu hết các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã có những quy định khá cụ thể để nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên đối với công tác tổ chức, cán bộ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu cầu về gương mẫu của bản thân và gia đình…

- Advertisement -

Điển hình như các đảng bộ: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Hải quan, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ phát triển đất, Trường TC Nghề số 9… Ở một số ban ngành, đoàn thể, trường học, trách nhiệm nêu gương được thể hiện trong quy chế làm việc, nghĩa vụ công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị xây dựng trên tinh thần quy định chung và phát huy dân chủ của mọi người.

Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ đã được nâng lên. Hành vi, lời nói, ứng xử hằng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân được chuẩn mực hơn; hạn chế các vi phạm, các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác; thực hiện nghiêm túc các quy định, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều cấp ủy, cơ quan, đoàn thể đã kết hợp, sáng tạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề; đưa những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giáo dục đạo đức lối sống… để thảo luận rút ra những bài học bổ ích giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự “soi mình”, tu dưỡng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, xây dựng các tiêu chí văn hóa trong cơ quan, trong giao tiếp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cam kết thực hiện việc tiết kiệm trong chi tiêu; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục và giải quyết dứt điểm trong thời gian nhất định; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đôn đốc tuyên truyền theo phương châm “lấy cái tốt, cái tích cực đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực”. Nhiều việc làm hay, nhiều phong trào tốt được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn Thanh niên; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của Uỷ ban MTTQVN tỉnh; “Hội cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh, “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi…

Bên cạnh việc học tập các chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở lựa chọn một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Đường cách mệnh, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Nhiều đơn vị làm tốt nội dung đánh giá việc thực hiện bản đăng ký làm theo Bác của tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Qua sinh hoạt hàng tháng theo từng chuyên đề, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…

Qua đó tạo được sự đồng thuận và chuyển biến tích cực trong việc học tập làm theo tư tưởng, phong cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ.

- Advertisement -

Có thể thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao; niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không ngừng được củng cố.

Để tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, theo đồng chí Trần Công Huấn, trước hết phải chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Bên cạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ phận tham mưu giúp việc của cấp ủy, các cấp ủy ở cơ sở cần tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, để kịp thời động viên cá nhân, tập thể điển hình và phê bình những nơi thực hiện chưa tốt.

Mặt khác, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bằng những hình thức phong phú, phù hợp, tạo động lực, niềm tin và khí thế mới bước vào Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ.V

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,540Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm