23.6 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 23, 2021

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI)

- Advertisement -
Ngày 31-7, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) cho cán bộ chủ chốt trong toàn bộ Khối.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI)
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), trong đó tập trung vào Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Nghị quyết đã phân tích, đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời trong thời gian tới với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.
Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI). Trên cơ sở quán triệt đầy đủ nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Đ.V
- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,321Thành viênThích
282Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm