Trang chủ Tin tức – Sự kiện Càng khó khăn càng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Càng khó khăn càng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

0
1
Trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động phức tạp của tình hình kinh tế-xã hội, thiên tai… nhưng thời gian qua, đa số các tổ chức Đảng, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong học tập, làm theo Bác. Các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được nhiều đơn vị triển khai sát với điều kiện đặc thù của mình, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong làm theo trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi, khắc phục, giảm thiểu khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, giữ vững sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lê Công Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp trên, trong những năm qua, hầu hết các TCCS Đảng trực thuộc khối đã triển khai việc bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị.
Đa số các TCCS Đảng, các chi bộ đều lấy các chuẩn mực này là một cơ sở để góp ý, phê bình trong sinh hoạt định kỳ và phân, xếp loại cuối năm đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong kiểm điểm, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các TCCS Đảng và đảng viên trong khối đều xem việc thực hiện tiêu chí đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung kiểm điểm việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Đáng chú ý là, hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều đã quán triệt và có những chuyển biến tốt trong việc gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Ngoài việc tổ chức hội nghị để học tập, quán triệt, nhiều chi bộ đã đưa nội dung từng chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ để phân tích, liên hệ.
Mặt khác, thường xuyên phân công đảng viên đọc, kể những mẫu chuyện về Bác làm sâu sắc hơn nhận thức về Người, cũng như nâng cao hơn ý thức rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, việc đưa nội dung thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ đã làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, sôi nổi, thiết thực hơn.
Bên cạnh đó, trong mỗi TCCS Đảng, doanh nghiệp, nhờ thấm nhuần hơn đạo đức, tác phong của Bác mà hành vi ứng xử, thực thi công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tích cực, gương mẫu, kịp thời, hiệu quả hơn. Nhiều đồng chí đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp luôn thể hiện sự tận tụy, vai trò gương mẫu, năng động sáng tạo, gần gũi, hòa đồng với cấp dưới, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân lao động.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội-Quảng Bình tâm sự: “Chính những biểu hiện trên của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã có ảnh hưởng tốt, tạo hiệu ứng tích cực, tạo dựng được môi trường, không khí làm việc có văn hóa, lành mạnh. Giúp nhiều doanh nghiệp khắc phục, vượt qua khó khăn, trụ vững, giữ được sự ổn định và phát triển trong bối cảnh chịu tác động phức tạp, tiêu cực trước những diễn biến của tình hình kinh tế-xã hội thế giới và trong nước, của thiên tai bão lũ…
Càng khó khăn càng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
Học và làm theo Bác, cán bộ và công nhân lao động Xí nghiệp may xuất khẩu Hà Quảng đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, chống lãng phí.
Có thể nói rằng, hơn 3 năm qua, trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Đảng bộ khối, cũng như từng cấp ủy cơ sở nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy, việc học và làm theo Bác không chỉ tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, mà quan trọng hơn là đã mang lại hiệu quả trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các phong trào của doanh nghiệp.
Một minh chứng rất rõ nét là, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, cấp ủy, bộ máy chuyên môn ở các
doanh nghiệp đã thực sự trăn trở, tích cực, năng động, tìm biện pháp để giúp doanh nghiệp khắc phục, vượt qua khó khăn.
Trên tinh thần càng khó khăn càng phải đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, do vậy, đa số doanh nghiệp vẫn giữ được sự ổn định, bảo đảm có việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho công nhân lao động. Một số doanh nghiệp tiếp tục mở rộng lĩnh vực, quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, có sự tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, không chỉ đạt mà còn vượt chỉ tiêu đặt ra đầu năm; doanh thu, lợi nhuận đã tăng lên, nộp ngân sách nhà nước kịp thời, thu nhập của công nhân lao động cũng được cải thiện. Tiêu biểu như: Công ty CP bia Hà Nội – Quảng Bình, Công ty Xổ số kiến thiết, Công ty CP Sông Gianh, Công ty CP Dược phẩm, Ngân hàng Nông nghiệp- PTNT, Ngân hàng CSXH, Xí nghiệp may xuất khẩu Hà Quảng…
Điểm nổi bật nữa trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ khối doanh nghiệp những năm qua là vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh, dần trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, đơn vị, của đa số cán bộ, đảng viên, công nhân lao động.
Đến nay, hầu hết các đơn vị đều có quy định cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư, văn phòng phẩm, trong chi tiêu, tiếp khách. Điều rất có ý nghĩa là, phong trào này không chỉ tiết kiệm được một lượng vật tư, kinh phí đáng kể, mà quan trọng hơn là nó đã trở thành ý thức, việc làm tự giác, trở thành thói quen, nếp sống trong đa số cán bộ, đảng viên, công nhân lao động ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Trường Tiêu, Giám đốc Xí nghiệp may xuất khẩu Hà Quảng cho biết: “Làm theo Bác, trong những năm qua, phong trào tiết kiệm, chống lãng phí đã được đơn vị chúng tôi thực sự chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các nội dung tiết kiệm được xác định là tăng năng suất lao động để giảm thời gian làm việc, giảm làm thêm ngoài giờ; tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên liệu, điện, nước; tiết kiệm trong khâu quản lý, sắp xếp, bố trí sản xuất; đưa vào vận hành công nghệ mới… Năm 2014 này, đơn vị xây dựng kế hoạch tiết kiệm 1 tỷ đồng, nhưng căn cứ tình hình thực tế giá trị tiết kiệm dự kiến sẽ đạt 1,1 tỷ đồng”.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, có thể nói rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ở Đảng bộ khối doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế cần kịp thời có giải pháp khắc phục. Đó là, công tác thông tin tuyên truyền học tập và làm theo Bác chưa phong phú, sinh động; việc triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề năm 2014 của nhiều đơn vị thiếu kịp thời; không ít đơn vị còn lúng túng trong việc rà soát, điều chỉnh bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Một số cấp ủy trong khối chưa chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; việc triển khai nội dung chuyên đề chưa đi vào trọng tâm công việc cụ thể. Một số đơn vị chưa linh hoạt trong việc gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… Và đáng chú ý là, vẫn còn nhiều đảng bộ, chi bộ chưa chú ý xây dựng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
A.T
Nguồn: Báo Quảng Bình

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây