Phong trào Công nhân và hoạt động Công đoàn Quảng Bình: 35 năm xây dựng và phát triển
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình – Lê Thuận Văn tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Ảnh: Phi Long

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước ta chuyển sang một giai đoạn cách mạng mới, thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng CNVC-LĐ và CĐ Quảng Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng, bắt tay vào khôi phục hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 3.1976, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình- Trị-Thiên. Trong 13 năm sáp nhập tỉnh, CNVC-LĐ và tổ chức CĐ Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội IV, V, VI của Đảng và các nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên lần thứ I, II, III, IV, xây dựng tỉnh Bình-Trị -Thiên giàu mạnh.

Ngày 1.7.1989, tỉnh Quảng Bình tái thành lập, trở thành một tỉnh riêng với địa giới hành chính và tên gọi vốn có trong lịch sử. Những năm đầu tái lập tỉnh, mặc dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách; hậu quả chiến tranh còn nặng nề, kinh tế chậm phát triển. Nhưng dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, lực lượng CNVC-LĐ phát huy truyền thống của những người con trên quê hương “hai giỏi”, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhanh chóng ổn định tình hình sản xuất và đời sống; khôi phục kinh tế, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn đầu thực hiện đường lối của Đảng.

Trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và 25 năm tỉnh Quảng Bình trở về địa giới hành chính cũ, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh và Tổng LĐLĐVN, CĐ tỉnh Quảng Bình đã tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức CĐ vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có trình độ học vấn và tay nghề cao, không ngừng vươn lên làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của mình, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng; lực lượng đi đầu thực hiện sự nghiệp CNH – HĐH  đất nước và là cơ sở hạt nhân của khối đại đoàn kết, liên minh giai cấp.

Bằng nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, các cấp CĐ trong tỉnh đã tập hợp, động viên đông đảo CNVC-LĐ tham gia các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, tích cực và đi đầu trong việc xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Từ các phong trào “ba điểm cao, ba cải tiến” của ngành Giao thông vận tải (GTVT), “5 nhất” của Cơ khí 3-2, Nông trường Lệ Ninh; “5 không” của ngành Bưu điện, “3 tốt” của CĐ Ngân hàng, “3 nhất” của Đoạn I, Đoạn II ngành GTVT, “3 nhất, 4 không” của Cty đường dây Công nghiệp, “Đã giao việc phải là người tiên tiến” của CĐ ngành Giáo dục…  những năm đầu thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế sau chiến tranh và ngày nay với các phong trào thi đua “Hai tốt” của ngành Giáo dục; “12 điều y đức”, “10 điều dược đức” của ngành Y tế; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong các ngành kinh tế – kỹ thuật; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” của CĐ Viên chức; phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và phát triển nông thôn”… đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Sau 35 năm xây dựng và phát triển, giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực, tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên. Từ  5 CĐ huyện, thị xã, 10 CĐ ngành và 577 CĐCS với khoảng 2,4 vạn đoàn viên lao động (tháng 7.1989, sau khi tách tỉnh), đến nay (8.2014), tổ chức bộ máy CĐ Quảng Bình có 8 LĐLĐ huyện, thành phố, 6 CĐ ngành, 1 CĐ Viên chức với 1.095 CĐCS, tập hợp trên 60.000 đoàn viên, lao động. Tỷ lệ CĐ cấp trên cơ sở hoạt động toàn diện và toàn diện xuất sắc, CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, đoàn viên CĐ xuất sắc được tăng lên qua mỗi nhiệm kỳ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; được Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

35 năm qua, là cả chặng đường lịch sử với biết bao khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Quảng Bình. Luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người lao động.

Nguồn: Báo Lao động