22.1 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 24, 2021

Đảng bộ huyện Quảng Trạch: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

- Advertisement -

Đảng bộ huyện Quảng Trạch hiện có 5.368 đảng viên, sinh hoạt ở 50 tổ chức cơ sở đảng, với 284 chi bộ trực thuộc. Ngay sau chia tách, thành lập thị xã Ba Đồn, cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, các cấp ủy trong toàn huyện đặc biệt coi trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng TSVM, góp phần quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phan Ngọc Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch cho biết, sau khi có quyết định điều chỉnh địa giới huyện Quảng Trạch để thành lập thị xã Ba Đồn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực triển khai thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của huyện; xây dựng quy hoạch và tiến hành bổ sung cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và bổ sung cấp ủy huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015; chỉ định, kiện toàn sắp xếp bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ các tổ chức cơ sở đảng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ở một số ban, ngành.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã kịp thời giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh chủ chốt của các tổ chức đoàn thể; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đúng theo luật định và đã bầu bổ sung được 14 đại biểu HĐND huyện.

Đảng bộ huyện Quảng Trạch: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Diện mạo nông thôn của huyện Quảng Trạch đang từng ngày khởi sắc.

Vì vậy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện như: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện đã sớm kiện toàn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động và bổ nhiệm 6 đồng chí vào chức danh lãnh đạo của các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể; giới thiệu 2 đồng chí bầu bổ sung chức danh chủ tịch, phó chủ tịch đoàn thể; chỉ định bổ sung cấp ủy 23 đồng chí; chuẩn y bổ sung bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy 10 đồng chí; đồng thời kiện toàn 15 tổ chức cơ sở đảng.

100% chi bộ, đảng bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể  và cán bộ, đảng viên của huyện đều xây dựng được kế hoạch học tập và  đăng ký “Một việc làm theo Bác” về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, với những việc làm, các phong trào cụ thể, thiết thực như: “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”… Bên cạnh đó, các cấp ủy đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XI); xây dựng chương trình, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy phù hợp với tình hình thực tế của cấp ủy, địa phương, đơn vị.Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, toàn diện, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở đã nghiên cứu vận dụng linh hoạt về thời gian, bảo đảm việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng với tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 90% trở lên. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề…

Vì vậy sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng đã có sự chuyển biến tích cực, vai trò của chi bộ, đảng bộ được thể hiện rõ nét, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn ở địa phương, đơn vị, góp phần giải quyết triệt để những bức xúc, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài trong nhân dân, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Advertisement -

Công tác phát triển Đảng cũng được cấp ủy các cấp chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 245 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình mới” với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được Huyện ủy Quảng Trạch chỉ đạo các cấp ủy quan tâm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). UBKT Huyện ủy Quảng Trạch đã tiến hành kiểm tra 6 tổ chức cơ sở đảng và 4 đảng viên; giám sát 2 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục sữa chữa, kịp thời uốn nắn các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có khuyết điểm, yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quảng Trạch vẫn bộc lộ một số hạn chế. Cụ thể: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền ở một số khâu, một số việc chưa thật kiên quyết, có lúc thiếu kịp thời. Công tác phát triển đảng viên mới ở một số địa bàn, đơn vị còn gặp khó khăn, nhất là ở địa bàn miền núi, cồn bãi, vùng đồng bào có đạo. Nhận thức của một số cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát có mặt chuyển biến chưa mạnh, công tác tuyên truyền, vận động có lúc chưa đi vào chiều sâu…

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong thời gian tới, các cấp uỷ của huyện sẽ bám sát thực tiễn, phát hiện, xác định trúng và đúng những lĩnh vực còn yếu để ban hành những nghị quyết chuyên đề tạo đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong mọi hoạt động, công tác và sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kết nạp đảng viên, nhất là vùng đồng bào có đạo. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi và chủ động phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Hương Trà

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,411Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm