23.5 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021

Chung sức xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững

- Advertisement -

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh đã có nhiều phong trào hoạt động thiết thực. Thanh niên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện thực hiện các phong trào thi đua nhằm góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

* PV: Trước tiên, đồng chí cho biết tình hình hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

– Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp hội đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng của Trung ương Hội để giáo dục thanh niên. Nhiều phong trào hoạt động có sự đổi mới cả nội dung lẫn hình thức.

Nổi bật là 2 chương trình và 3 cuộc vận động được triển khai hiệu quả, khơi dậy và phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội trong mỗi thanh niên. Qua đó đã góp phần cổ vũ, định hướng, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh. Tổ chức hội ngày càng phát triển ở cơ sở và hoạt động hiệu quả, tác động mạnh đến tầng lớp thanh niên…

Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp-sống có ích” được triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đông đảo hội viên, thanh niên (HVTN). Các hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của hội… được tuyên truyền và tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Việc góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tuyên truyền phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai sửa đổi, tuyên truyền cho thanh niên về tình hình biển đảo và chủ quyền biển đảo… được triển khai bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã trao 18 nghìn suất học bổng với số tiền hơn 10 tỷ đồng cho thanh thiếu nhi. Tại các vùng nông thôn, thanh niên đang trở thành lực lượng nòng cốt trong Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng Nông thôn mới”, như chương trình “Thắp sáng đường quê”, “Giữ sạch cánh đồng quê hương”, xây dựng đường giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, sân chơi cho thanh thiếu nhi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Chung sức xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững
Đại diện Hội LHTN tỉnh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.
- Advertisement -

Hội LHTN các cấp đã triển khai 8 chương trình, dự án cấp tỉnh, 137 công trình thanh niên cấp huyện, 510 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với sự tham gia, góp sức của 45.872 HVTN. Bên cạnh đó, phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút 6.571 lượt thanh niên tham gia với 298 đội thanh niên tình nguyện và tổ chức 5.162 đợt tình nguyện giúp đỡ gần 2.000 gia đình và hơn 4.300 trẻ em với hàng trăm nghìn ngày công tình nguyện.

Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, Hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên như: Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 1.000 lượt thanh niên; phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh tổ chức tư vấn cho hơn 25.000 lượt thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn giải quyết việc làm qua các kênh được triển khai có hiệu quả. Đến nay, vốn vay ủy thác qua Đoàn, Hội LHTN toàn tỉnh quản lý là 146 tỷ đồng, vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm gần 2 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được triển khai có hiệu quả. Các loại hình chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn đã lần lượt được thành lập và hoạt động tốt.

Hiện toàn tỉnh có hơn 195.000 thanh niên trong độ tuổi, trong đó tập hợp được 127.450 thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội, đạt tỷ lệ 65,3%; có 8 Ủy ban hội cấp huyện, thị xã, thành phố với 199 Hội xã, phường, thị trấn và tương đương. Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội không ngừng được nâng lên thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thanh niên.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã giới thiệu 12.578 hội viên, thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, chương trình “Khi Tổ quốc cần”… cũng được lực lượng thanh niên tham gia hưởng ứng nhiệt tình và được toàn xã hội đánh giá cao.

* P.V Những hạn chế và khó khăn trong quá trình hoạt động của Hội?

– Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các cấp hội và hội viên còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Đó là công tác tuyên truyền giáo dục chưa thực sự đi vào chiều sâu. Hình thức, phương pháp tuyên truyền tuy đã có đổi mới song còn đơn điệu, chưa thực sự hấp dẫn thanh niên.

Việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, lối sống của thanh niên đôi lúc thiếu kịp thời. Một bộ phận không nhỏ thanh niên có tư tưởng trông chờ ỷ lại, lười lao động, học tập, sống thực dụng. Việc cụ thể hoá một số chương trình, cuộc vận động của hội ở một số cơ sở còn chậm, thiếu chiều sâu, chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm, không sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Advertisement -

Vai trò định hướng của tổ chức Hội, tính xung kích đi đầu của HVTN trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội chưa thật rõ nét. Các chương trình, dự án giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; mô hình thanh niên phát triển kinh tế nâng cao thu nhập còn hạn chế…

* PV. Để góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới là gì?

– Đồng chí Trần Quốc Tuấn: Cần xây dựng lý tưởng sống trong mỗi thanh niên; phải làm cho thanh niên tuyệt đối tin tưởng và hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh công tác giáo dục cho thanh niên, đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đổi mới hoạt động của hội theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn bó mật thiết với thanh niên; thường xuyên chăm lo lợi ích chính đáng cho thanh niên.

Đồng thời đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên theo hướng đáp ứng trình độ phát triển, sở thích, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên; tăng cường đoàn kết, tập hợp các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên.

Nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra những nội dung, giải pháp cụ thể nhằm định hướng để thanh niên thực hiện tốt việc rèn luyện bản lĩnh, tu dưỡng đạo đức, tác phong; tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo để trau dồi tri thức; thi đua phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; hăng hái xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; xung phong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước và không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên…

* PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!

Xuân Vương (thực hiện)

Nguồn: Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,658Thành viênThích
283Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm