20.2 C
New York
Thứ Ba, Tháng Chín 28, 2021

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Tập trung cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp

- Advertisement -

Đồng chí Trần Hải Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 13-10-2014, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/HU về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Tập trung cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp

Thị trấn Quán Hàu-trung tâm huyện lỵ Quảng Ninh đang khởi sắc từng ngày.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban bảo đảm, Tiểu ban tuyên truyền đại hội; đồng thời thành lập các tổ chỉ đạo đại hội cấp cơ sở gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên và một số cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu của Huyện ủy. Tùy tình hình thực tế, đảng uỷ các xã, thị trấn cũng đã thành lập các tiểu ban tương tự như ở cấp huyện và thực hiện công việc chuẩn bị cho đại hội cấp mình một cách phù hợp.Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện đã khẩn trương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp; phổ biến, quán triệt đến đảng viên Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là những điểm thay đổi so với Quy chế bầu cử ban hành trước đây.

Về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng, các các cấp ủy đảng trong huyện đã xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ và triển khai cho cán bộ, đảng viên tham gia góp ý theo đúng kế hoạch.

Ở cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và của đại hội cấp mình, thời gian hoàn thành trong tháng 1-2015. Đối với văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng đã triển khai thảo luận theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Về công tác nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đã tiến hành xây dựng đề án nhân sự bảo đảm đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng tiến bộ, phát triển và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI; Kế hoạch số 25-KH/HU ngày 19/9/2011 của Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp huyện Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2015.

Quy trình công tác nhân sự cấp uỷ huyện và cơ sở được thực hiện theo Điều lệ Đảng, quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp bảo đảm các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy; có số lượng cơ cấu phù hợp, bảo đảm tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ trong cấp ủy và trong Ban Thường vụ cấp ủy; thực hiện đúng quy trình nhân sự, quy chế bầu cử trong Đảng.

- Advertisement -

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự, số lượng cấp uỷ khoá mới được căn cứ vào quy định, tiêu chuẩn chung của cán bộ và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ theo quy định của Đảng và pháp luật; đồng thời thực hiện theo Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác nhân sự UBKT cấp ủy các cấp thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng, quy định của UBKT Trung ương.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện Quảng Ninh cụ thể như sau: Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (kể cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) và đại hội đảng bộ bộ phận hoàn thành trong quý I-2015. Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2015, hoàn thành trong tháng 6-2015 (riêng đại hội điểm ở Đảng bộ xã Hiền Ninh và Đảng bộ Chi cục Thuế huyện hoàn thành trong tháng 3-2015). Đại hội Đảng bộ huyện tiến hành sau khi tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, trong khoảng tháng 7 và tháng 8-2015.

Đồng chí Trần Hải Châu cũng cho biết thêm: Hiện nay, Huyện ủy Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo kế hoạch, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mặt khác, các cấp uỷ đảng làm tốt công tác tư tưởng trong tổ chức đảng, cán bộ đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.

Hương Trà

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,541Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm