15 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 20, 2021

Công an Bố Trạch: Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

- Advertisement -

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo đơn vị ra sức phấn đấu, làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, sâu rộng. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng Công an huyện đã trưởng thành trên nhiều mặt, ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Công an Bố Trạch: Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Lãnh đạo Công an huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hàng năm, qua công tác triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, Đảng bộ Công an huyện đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lực lượng Quân đội, Biên phòng, các huyện giáp ranh trong tỉnh, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) để nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động xâm nhập, hoạt động tình báo, phá hoại… trên hai tuyến biên giới Việt-Lào và tuyến biển. Nhờ đó, những phức tạp trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã được Công an huyện chủ động phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh trật tự, bảo đảm môi trường thuận lợi, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.Bám sát các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, chương trình công tác hàng năm của Công an tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đã xây dựng các chương trình kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an huyện đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; có biện pháp, kế hoạch chỉ đạo các lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm hoạt động có tổ chức.

Trong đó tập trung vào các địa bàn, khu vực, tuyến trọng điểm; quán triệt tư tưởng tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, tấn công liên tục bọn tội phạm; phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể, các tầng lớp nhân dân phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Trong 5 năm, Công an huyện Bố Trạch đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt phá 57 ổ nhóm, 237 đối tượng; truy xét kết luận 389/453 vụ phạm pháp hình sự; truy bắt và vận động ra đầu thú 58 đối tượng có quyết định truy nã; lập hồ sơ xử lý hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự 450 vụ/874 đối tượng.

Thông qua việc tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các loại mô hình bảo đảm về an ninh trật tự như mô hình “Đội xe thồ tự quản”, “Tổ đoàn kết trên biển”, “Họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”; “Đội thuyền du lịch bảo đảm an ninh trật tự”, “Cờ an toàn giao thông”, “Tổ phối hợp Công an viên – Thôn đội trưởng”…, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã có những hoạt động phong phú về nội dung và hình thức. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm trên địa bàn.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an huyện đặc biệt chú trọng thực hiện công khai dân chủ trong việc quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Trong 5 năm đã làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 15 đồng chí, bố trí và điều động công tác 85 lượt cán bộ đảng viên. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tiếp dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tập trung cải tiến thủ tục, phương pháp công tác nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc có liên quan đến nhân dân.

- Advertisement -

Công an Bố Trạch: Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Ký kết phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an huyện Bố Trạch và Ban Dân vận Huyện ủy.

Xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.Nhờ đó, trong 4 năm liền (2010 – 2014) Công an huyện Bố Trạch đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; hàng chục lượt CBCS đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 1 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND. Hàng năm có trên 75% CBCS đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, có 28 lượt tập thể và 187 lượt CBCS được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen và giấy khen; 4 lượt tập thể và 12 lượt cá nhân được bình chọn ghi Sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện theo chủ đề; gắn với cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào xây dựng “Người công an văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân” với khẩu hiệu hành động “Văn minh lịch sự, bản lĩnh kiên cường, tăng cường đoàn kết”.

Qua học tập, quán triệt các nội dung, tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao trong công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch giản dị, cần, kiệm, liêm, chính; chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND; đề cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết và xây dựng, nội bộ luôn đoàn kết và thống nhất trong công tác cũng như trong sinh hoạt.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tập thể Ban Thường vụ và cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những ưu khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chỉ huy trên tinh thần đoàn kết, xây dựng.

Trên cơ sở giải trình các ý kiến đóng góp và đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa những thiếu sót tồn tại, Đảng bộ Công an huyện đã triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên, góp phần chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót, nâng cao ý thức và hành động của mỗi một cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

Công an Bố Trạch: Tất cả vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân

- Advertisement -

Lực lượng Công an huyện Bố Trạch giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an huyện đã tiếp nhận và giải quyết 7 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền liên quan đến đảng viên trong Đảng bộ, bảo đảm quy trình thủ tục, đúng pháp luật quy định. Hàng năm, Đảng bộ Công an huyện đều được xếp loại trong sạch vững mạnh; có 90,4% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.Qua kiểm tra đã nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ cũng như nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy trình chế độ công tác của ngành, hạn chế được các sai phạm xảy ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng bộ vẫn còn có những hạn chế, tồn tại như: một số lĩnh vực công tác chuyển biến chưa rõ nét, hiệu quả tổ chức thực hiện chưa cao, nhất là công tác nắm tình hình…; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn có mặt còn hạn chế, thiếu sự đồng bộ; hiệu quả công tác phòng ngừa còn thấp, cả trong khâu phòng ngừa xã hội và cả trong phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót; chất lượng của lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố còn hạn chế…

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy những thành quả đã đạt được và trên cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch đề ra phương hướng trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, đổi mới toàn diện các mặt công tác; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh chính trị; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Mặt khác, tiếp tục đẩy lùi tai nạn giao thông, cháy nổ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện sự năng động, sáng tạo và đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch; đánh dấu bước phát triển về mọi mặt của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Đó cũng là những bài học kinh nghiệm để Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ Công an huyện Bố Trạch tiếp tục gặt hái được nhiều chiến công trong nhiệm kỳ mới, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tá Đặng Văn Hoành

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bố Trạch

Báo Quảng Bình

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,840Thành viênThích
283Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm