0.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Một 25, 2022

Quảng Hải – 5 năm một chặng đường

- Advertisement -

Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách để vận dụng một cách sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tế của địa phương, đưa bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, nhờ khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh nên cơ cấu kinh tế của xã được chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

Quảng Hải - 5 năm một chặng đường
Nghề nón được duy trì và phát triển. Ảnh: T.H

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế cơ bản như: tốc độ tăng trưởng đạt 9%/năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3,2 tỷ đồng/năm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 14,4 triệu/người/năm, Đảng bộ xã Quảng Hải đã thường xuyên bám sát 4 chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã để cụ thể hoá vào tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, vừa đầu tư phát triển kinh tế mũi nhọn như: nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, Quảng Hải đã phát huy thế mạnh của một xã cồn bãi có diện tích nuôi trồng thủy sản và khai thác các loại thủy sản trên sông để tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác quy hoạch sản xuất gắn liền với thực hiện xây dựng nông thôn mới và xúc tiến phát triển sản xuất theo hướng tổ hợp tác kinh tế gia trại có điều kiện hỗ trợ lẫn nhau. Những năm qua, thực hiện các phong trào xã hội hoá trong nhân dân để xây dựng phát triển nông nghiệp-nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, Quảng Hải đã huy động mọi nguồn lực và tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia đóng góp tiền để xây dựng các công trình trên địa bàn với tổng nguồn vốn gần 9 tỷ đồng.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh được Đảng ủy xã Quảng Hải quan tâm lãnh đạo thực hiện trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của Đảng bộ đối với nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, từ đó tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện, UBND xã Quảng Hải đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, đồng thời xác định vùng đất và cơ cấu chuyển đổi giống phù hợp để tăng năng suất, giá trị cây trồng trên một đơn vị diện tích.

Bên cạnh đó, bà con nông dân đã triển khai cải tạo một số diện tích đất màu sang trồng lúa 2 vụ và chuyển đổi cây màu phù hợp như mía sang ngô, sắn vừng nên nhiều năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã đều được mùa toàn diện. Năm 2010, năng suất lúa toàn xã đạt 50,73 tạ/ha, đến năm 2014 tăng lên 56,54 tạ/ha, sản lượng lương thực năm 2010 là 851 tấn, đến năm 2014 đạt 1.072 tấn, tăng 221 tấn so với năm 2010.

- Advertisement -

Kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi là thế mạnh đang được phát huy ở xã Quảng Hải. Những năm gần đây, tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã vẫn ổn định và có bước phát triển, kinh tế gia trại được đầu tư. Đến nay, Quảng Hải có 8 mô hình kinh tế gia trại, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 22% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn xã. Quảng Hải có 45 ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó 5 ha ao hồ nuôi cá và 40 ha nuôi tôm, cua. Hiện tại, xã đã thành lập được một tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, tạo điều kiện cho bà con nông dân hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng với nhau. Năm 2014, giá trị nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã đạt trên 4,4 tỷ đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng so với năm 2010.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến hết năm 2014, xã Quảng Hải đã đạt 10/19 tiêu chí. Chương trình đã thu hút sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội trên địa bàn xã. Bà con nhân dân địa phương cũng đã ý thức được quyền lợi, trách nhiệm của mình để đóng góp sức người, sức của vào xây dựng nông thôn mới. Những kết quả bước đầu về xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị và chính quyền vững mạnh, tinh thần làm chủ của nhân dân được nâng cao.

Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt 5,9 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn cấp trên hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng, ngân sách xã 3,6 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 400 triệu đồng. Toàn xã có 195 hộ hiến đất với diện tích 24.364m2 và các tài sản khác với tổng giá trị trên 112 triệu đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Quảng Hải - 5 năm một chặng đường
Bộ mặt nông thôn xã Quảng Hải ngày càng khởi sắc.

Đến nay, trên địa bàn xã có 2 doanh nghiệp hoạt động vận tải và chế biến gỗ, 10 cơ sở mộc dân dụng,  9 tổ thợ nề, 2 cơ sở hàn xì, 15 hộ dịch vụ buôn bán hàng tạp hoá và 550 gia đình sản xuất nghề nón lá truyền thống. Nhìn chung, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp-ngành nghề nông thôn và dịch vụ thương mại những năm qua có bước phát triển khá, hàng năm giải quyết việc làm cho 350 đến 400 lao động, góp phần thúc đẩy chương trình xoá đói giảm nghèo, ổn định và phát triển kinh tế xã nhà. Tổng giá trị thu nhập từ các ngành nghề trên địa bàn xã năm 2014 đạt  24,6 tỷ đồng, tăng 274% so với năm 2010.

Trao đổi với chúng tôi về những những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra, đồng chí Đoàn Xuân Thiện, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Hải cho biết: Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh, Đảng bộ luôn bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng sáng tạo và nhạy bén vào thực tiễn của địa phương; đồng thời thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đặc biệt, đảng bộ tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, về sự phát triển bền vững của địa phương để từ đó đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế và xu thế phát triển của địa phương, tạo nên động lực, sức mạnh đột phá trong phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá-xã hội và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội luôn nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ  một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng tổ chức, đơn vị và đoàn thể, từ đó phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, tạo được sự đồng thuận nhất trí về chính trị từ trong Đảng đến nhân dân trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

- Advertisement -

Nhằm tiếp tục gặt hái được những thành quả trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội trong giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Hải quyết tâm đoàn kết một lòng để tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các thành phần kinh tế; tiếp tục tạo bước chuyển biến về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng, tốc độ tăng trưởng.

Cùng với việc năm bắt thời cơ, khắc phục khuyết điểm và những tồn tại hạn chế, Đảng bộ xã Quảng Hải sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hiền Chi

Theo Báo Quảng Bình

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,170Thành viênThích
289Người theo dõiTheo dõi
21,700Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm