Trang chủ Tin tức – Sự kiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Tràng An...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Tràng An về Dự án Nạo vét thông luồng trên Sông Son

0
69
Ngày 20/5/2015, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Tràng An về Dự án Nạo vét thông luồng kết hợp tận thu vật liệu cát, sỏi theo hình thức xã hội hoá trên Sông Son và tình hình thực hiện vệ sinh môi trường địa bàn Phong Nha, do đồng chí Trần Văn Tuân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: UBND thị xã Ba Đồn, UBND huyện Bố Trạch, xã Quảng Minh, xã Liên Trạch, xã Sơn Trạch; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý, bảo trì Đường thuỷ nội địa Quảng Bình, lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Tràng An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Tràng An về Dự án Nạo vét thông luồng trên Sông Son
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và Công ty TNHH Một thành viên Tràng An báo cáo tình hình triển khai Dự án Nạo vét thông luồng kết hợp tận thu vật liệu cát, sỏi theo hình thức xã hội hoá trên Sông Son và tình hình thực hiện vệ sinh môi trường địa bàn Phong Nha, các kiến nghị, đề xuất, ý kiến tham gia, thống nhất của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Về Dự án Nạo vét thông luồng kết hợp tận thu vật liệu cát, sỏi theo hình thức xã hội hoá trên Sông Son:

Tỉnh Quảng Bình có nhiều sông ngòi, thời gian qua thường xuyên bị bồi lắng do biến đổi khí hậu, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, do vậy việc nạo vét các tuyến luồng theo hình thức xã hội hoá, không sử dụng Ngân sách Nhà nước để đảm bảo giao thông đường thuỷ nội địa là vấn đề cần thiết, phù hợp với chủ trương của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Công ty TNHH Một thành viên Tràng An trong việc triển khai thực hiện Dự án Nạo vét luồng Sông Son theo hình thức xã hội hoá; biểu dương các sở, ban, ngành địa phương liên quan đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai Dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án, tại một số địa bàn vẫn còn vướng mắc, người dân chưa thực sự hiểu và đồng thuận trong việc triển khai thực hiện nạo vét thông luồng.

Trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung giải quyết tốt một số nội dung công việc sau:

1.1. Đối với Công ty TNHH Một thành viên Tràng An:

– Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án tại các vị trí không vướng mắc, trong đó ưu tiên thực hiện ngay đoạn từ Cầu Xuân Sơn đến cửa Động Phong Nha để phục vụ khách tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trong mùa du lịch năm 2015 (thực hiện theo Kế hoạch nạo vét của Dự án và của BQL Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng).

– Khẩn trương làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan đến Dự án để:

+ Công khai các thông tin liên quan đến Dự án, thông báo kế hoạch thực hiện nạo vét, phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, tuyên truyền để nhân dân được biết và đồng thuận; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Dự án để kịp thời xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyến giải quyết, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, phát huy hiệu quả dự án.

+ Kiểm tra lại các điều kiện cần và đủ trước, trong và sau khi triển khai, thực hiện Dự án về năng lực thiết bị phương tiện, các điều kiện an toàn thi công, trình độ công nhân kỹ thuật…).

+ Rà roát, bổ sung năng lực đảm bảo thực hiện Dự án theo quy định của Pháp luật (thiết bị, nhân lực, …).

+ Xây dựng phương án triển khai, thời gian thực hiện phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản trên sông của người dân địa phương.

+ Bổ sung đầy đủ cam kết bảo vệ môi trường các khu vực triển khai nạo vét trong Dự án.

+ Kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

1.2. Các sở, ngành, địa phương đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Một thành viên Tràng An triển khai Dự án theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành công tác nạo vét thông luồng theo tiến độ Dự án đã được phê duyệt.

1.3. Giao BQL Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng khẩn trương xây dựng kế hoạch nạo vét đối với đoạn từ cửa Động Phong Nha đến ngả 3 Sông Chày để đảm bảo thông thuyền phục vụ du lịch; phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý, bảo trì Đường thuỷ nội địa Quảng Bình giám sát kết quả thực hiện nạo vét đoạn này. Giao Công ty TNHH Một thành viên Tràng An tập trung ưu tiên nạo vét theo Kế hoạch của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

1.4. Yêu cầu chính quyền các địa phương liên quan (Huyện Bố Trạch, Thị xã Ba Đồn và các xã trong khu vực triển khai Dự án) tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp triển khai, thực hiện Dự án; phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Tràng An tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ việc triển khai Dự án; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào (sạt lở bờ sông, xảy ra điểm nóng…). Địa phương nào để xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND huyện, xã nơi xảy ra sự cố phải chịu trách nhiệm.

1.5. Đối với các đoạn sông cần nạo vét trong Dự án thuộc địa bàn xã Quảng Minh và xã Liên Trạch: Trước mắt tạm dừng triển khai.

Giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Cục Đường thuỷ nội địa đề nghị phối hợp với các địa phương có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể vị trí, phạm vi, quy mô nạo vét để đảm bảo thông luồng nhưng không gây xói lở bở sông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Sau khi có ý kiến của Cục Đường thuỷ nội địa, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án tiếp tục tổ chức thực hiện Dự án tại địa bàn 2 xã nêu trên.

1.6. Giao Sở Giao thông Vận tải theo chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời có đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

2. Về công tác vệ sinh môi trường tại Trung tâm Phong Nha, xã Sơn Trạch:

UBND tỉnh hoanh nghênh và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Tràng An về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực Phong Nha trong thời gian qua, tuy nhiên, hiện nay, do số lượng khách du lịch đến Phong Nha tăng nhanh, công tác vệ sinh môi trường khu vực Phong Nha đã bộc lộ một số vấn đề bất cập trong cơ chế thực hiện, dẫn đến công tác vệ sinh môi trường ở trung tâm Phong Nha có nhiều tồn tại cần phải được khắc phục sớm, xứng đáng là trung tâm du lịch của cả tỉnh.

– Vì vậy, để đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, chiếu sáng… phục vụ du lịch trong thời gian tới, giao UBND huyện Bố Trạch chủ trì xây dựng Đề án Vệ sinh môi trường khu vực Phong Nha (bao gồm cả Vệ sinh môi trường, Cây xanh, điện chiếu sáng), hoàn thành trước 30 tháng 8/2015, gửi Sở Tài chính.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định Đề án, trình UBND tỉnh phê duyệt.

– Giao Công ty TNHH Một thành viên Tràng An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự án cải tạo bãi xử lý rác Phong Nha, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty TNHH Một thành viên Tràng An và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện.

Theo Quảng Bình Portal

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây