15.3 C
New York
Thứ Tư, Tháng Năm 25, 2022

Xã luận: Luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa

- Advertisement -

Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2015):

Xã luận: Luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa
 

(QBĐT) – Cách đây tròn 90 năm, ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên-tờ báo do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã xuất bản số đầu tiên, mở đầu trang sử truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường vẻ vang, đầy gian khổ, hy sinh để trưởng thành và phát triển. Báo chí Cách mạng đã phát huy vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội; góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những người làm báo Việt Nam xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Báo chí đã làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp; là diễn đàn của nhân dân.

Báo chí đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo xuyên tạc, các quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực  thù địch; góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới; là cầu nối giữa Việt Nam và bạn bè thế giới, mở rộng tầm nhìn, giao lưu và hội nhập quốc tế.

Trong chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đã có hàng trăm nhà báo anh dũng hy sinh, hiến dâng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã làm nên các tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần tích cực vào những thành tựu cách mạng của dân tộc; hàng nghìn nhà báo đã nêu những tấm gương sáng về bản lĩnh, tinh thần chiến đấu, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp… Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào và tôn vinh các thế hệ làm báo đã viết nên lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng.

- Advertisement -

Cùng với sự phát triển chung của các lực lượng báo chí trong cả nước, những năm qua, các cơ quan báo chí tỉnh ta đã rất nỗ lực cố gắng trong việc xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và lớn mạnh không ngừng.

Từ đó tuyên truyền đầy đủ kịp thời và chính xác những thông tin về chính trị, thời sự, chủ trương, chính sách mới về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh;  đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh găn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng… đã tác động tích cực tới nhận thức tư tưởng và hành động của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và hăng hái tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Ðể làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Ðảng, Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động””.

Ðặc biệt, trong điều kiện hiện nay, để xứng đáng là chiến sĩ cách mạng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của Ðảng, của dân tộc, những người làm báo phải kiên quyết khắc phục những mặt yếu kém, xây dựng lập trường chính trị vững vàng, nâng cao  trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tác phong, lối sống…

Tự hào về truyền thống vẻ vang của chặng đường 90 năm Báo chí Cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhận rõ sứ mệnh cao quý của những người cầm bút, chúng ta tin tưởng báo chí Việt Nam nói chung, báo chí Quảng Bình nói riêng sẽ tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn hơn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, quê hương  phát triển nhanh và bền vững.

Quảng Bình
 

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,549Thành viênThích
300Người theo dõiTheo dõi
23,000Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm