15.7 C
New York
Thứ Hai, Tháng Chín 27, 2021

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội

- Advertisement -

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phần chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 26-6, Quốc hội đã họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

>> Quốc hội Khóa XIII hoàn thành chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 9

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội. Toàn văn như sau:

Thưa các đồng chí lãnh đạo, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Thưa đồng bào và chiến sỹ cả nước,

- Advertisement -

Hôm nay, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9 với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Đây là thời điểm phù hợp để Quốc hội có những nhận định, đánh giá về tình hình đất nước những năm qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, ban hành luật pháp và quyết định các vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng khác.

Quốc hội đã xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014 và những tháng đầu năm 2015. Quốc hội vui mừng nhận thấy tình hình đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế có những kết quả nổi bật…

Bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của mình trước nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn đánh giá mặt được, chưa được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại trong các ngành, lĩnh vực, dự báo nguy cơ tiềm ẩn cản trở sự phát triển, nhất là trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc Trung Quốc tiến hành xây đắp với quy mô lớn tại các bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, đe dọa cuộc sống yên bình của người dân và hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh của kinh tế nước nhà, giữ vững đà tăng trưởng, thực hiện thành công tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh tế; mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, kiên quyết đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, đưa đất nước vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo.

Kính thưa Quốc hội,

Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được Quốc hội xác định là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. Tiếp theo việc ban hành Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, tại kỳ họp này Quốc hội đã xem xét, thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Như vậy, về cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo quy định của Hiến pháp mới, với tinh thần tôn trọng Nhà nước pháp quyền, nền dân chủ nhân dân.

- Advertisement -

Quốc hội cũng dành sự quan tâm thích đáng trong thảo luận, cho ý kiến về các dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ Luật hình sự (sửa đổi), Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Trưng cầu ý dân và một số luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư pháp theo quy định của Hiến pháp, định hướng cải cách tư pháp; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường…

Quốc hội tiếp tục khẳng định mục tiêu bảo đảm chính sách an sinh xã hội lâu dài cho người lao động. Đồng thời, tại kỳ họp này, thể theo nguyện vọng của một bộ phận người lao động, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, trong đó xác định: người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; trường hợp người lao động có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần, tạo điều kiện để người lao động được lựa chọn phù hợp.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.”

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, không để xảy ra oan, sai và bồi thường cho người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự.

Phiên chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp tiếp tục được cử tri, đồng bào cả nước quan tâm
theo dõi, giám sát và đồng tình, ủng hộ. Quốc hội đã tiến hành chất vấn năm thành viên Chính phủ và ra Nghị quyết về vấn đề này.

Nội dung chất vấn đã được lựa chọn đúng, trúng những vấn đề về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo. Đây là những vấn đề vừa cấp bách, vừa chiến lược trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, đòi hỏi có giải pháp để giải quyết hiệu quả.

Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng và tiếp tục khẳng định sự cần thiết, tính đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; coi đây là dự án quan trọng đặc biệt quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giao Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo khả thi, tiến hành các công việc cần thiết để triển khai dự án và hàng năm báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.

Tại kỳ họp này, theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc một cách thận trọng và quyết định bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Quyết định này khẳng định sự nghiêm khắc, công minh của Quốc hội khi xem xét tư cách đại biểu Quốc hội, là yêu cầu về sự phấn đấu, rèn luyện để đại biểu Quốc hội luôn xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016; lần đầu tiên tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Để các Nghị quyết định của Quốc hội được thực hiện nghiêm túc, Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình tiếp tục triển khai toàn diện các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp mới, các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, trong đó lưu ý việc triển khai Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các luật khác về tổ chức bộ máy nhà nước để phục vụ việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa Quốc hội,

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thành công, để lại niềm tin, ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào, cử tri cả nước về một kỳ họp hợp lòng dân, sôi động, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Sau kỳ họp này, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội kịp thời gặp gỡ, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để luôn có tiếng nói đại diện cho quyền lợi của cử tri vào các quyết định của Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội; cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cảm ơn hoạt động tích cực, hiệu quả của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước, của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với niềm phấn khởi chung của Quốc hội, của đồng bào và cử tri cả nước về kết quả tốt đẹp của kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,537Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm