-3 C
New York
Thứ Tư, Tháng Một 26, 2022

HĐND tỉnh: Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Advertisement -

(QBĐT) – Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục đổi mới các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo nội dung cho kỳ họp thứ 15, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực địa phương.

Đồng chí Nguyễn Huệ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cho biết, sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2014, Thường trực HĐND đã khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết gửi Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương theo quy định; đồng thời gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải, phổ biến toàn văn 12 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo nội dung các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã ban hành.

Hoạt động giám sát tiếp tục có sự đổi mới. Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát 3 chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong toàn tỉnh.

Trong đó, Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 – 2014; Ban Văn hóa – Xã hội giám sát chuyên đề Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Pháp chế giám sát chuyên đề Tình hình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến năm 2014.

Ngoài các chương trình giám sát nêu trên, Thường trực và các Ban đã chủ động tổ chức giám sát, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, Ban Kinh tế và Ngân sách đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện việc thu phí các điểm du lịch tại Phong Nha – Kẻ Bàng; Ban Văn hóa – Xã hội đã khảo sát công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác bảo trợ xã hội và hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. 

HĐND tỉnh: Nâng cao hiệu quả hoạt động
Tăng cường giám sát thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.

Các nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND và những vấn đề được các địa phương quan tâm, cử tri kiến nghị nhiều lần. Công tác giám sát được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để tổng hợp đánh giá toàn diện và sát thực. Báo cáo giám sát đã nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành.

- Advertisement -

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trên, trong 6 tháng đầu năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh đã tích cực chuẩn bị triển khai thực hiện Dự án giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh thông qua thẻ đánh giá chất lượng dịch vụ công trên điện thoại (gọi tắt là dự án dân chấm điểm M-Score) do tổ chức Oxfam Anh tài trợ.

Mục đích của dự án này nhằm thiết lập cơ chế đánh giá chất lượng dịch vụ công cho người dân một cách đơn giản, thuận tiện và hiệu quả; tạo phương thức giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ công cho cơ quan dân cử và cơ quan quản lý hành chính nhà nước; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính tạo sự tin tưởng của người dân đối với chính quyền. HĐND tỉnh tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận qua giám sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri có sự đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn trước. HĐND đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc. HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức 2 đợt tiếp xúc cử tri tại 42 điểm trên địa bàn các huyện, thành phố và thị xã.

Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp 156 ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi UBND tỉnh chỉ đạo trả lời, giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng mà cử tri đề đạt.

Về cơ bản, cử tri phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời cử tri tại các địa phương cũng đã phản ánh, kiến nghị nhiều ý kiến về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng QL1; tình hình nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống; tình trạng gây ô nhiễm môi trường của các nhà máy, của các mỏ đá đang khai thác; hoạt động thực thi công vụ trong giải quyết chế độ chính sách cho nhân dân còn chậm; việc đầu tư các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh ở nhiều địa phương chưa được đáp ứng kịp thời; đời sống nhân dân tuy có bước cải thiện nhưng một số nơi và nhiều gia đình còn gặp khó khăn cần sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp…

Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri nhận thấy nhiều điểm tiếp xúc cử tri, thành phần tham gia hầu hết là cán bộ cấp xã, cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn. Số người lao động trực tiếp tham gia hội nghị còn hạn chế; một số ý kiến kiến nghị mang tính chất cá nhân, vụn vặt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Kết quả giải quyết,
trả lời và tổ chức thực hiện kiến nghị cử tri của một số sở, ngành, địa phương vẫn chưa rõ và chưa cụ thể dẫn đến tình trạng kiến nghị nhiều lần, nhiều cấp.

Một ghi nhận nữa là, Thường trực HĐND đã duy trì mối quan hệ phối hợp hoạt động với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, bảo đảm sự thống nhất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, chuẩn bị các báo cáo và dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Thường trực và các Ban của HĐND đã tham gia và có các ý kiến cụ thể tại các hội nghị thường kỳ, hội nghị chuyên đề do UBND tỉnh tổ chức. Thông báo các ý kiến, kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khá tốt như: Cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2015; phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015; về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015; về Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; bổ sung kế hoạch thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất một số công trình, dự án thực hiện trong năm 2015; về việc sử dụng phí tham quan động Phong Nha và động Tiên Sơn để hỗ trợ cho chủ thuyền chở khách du lịch; về bổ sung khu vực khoáng sản titan tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy vào quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020; về việc mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của một số cơ quan, đơn vị…

- Advertisement -

Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm nay nội dung hoạt động của HĐND, các Ban HĐND  tỉnh đã có sự đổi mới, chất lượng từng bước được nâng cao.

Tr.T

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,184Thành viênThích
289Người theo dõiTheo dõi
21,700Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm