21.4 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 16, 2021

Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững

- Advertisement -

Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020:

(QBĐT) – Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch đã đồng sức, đồng lòng phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kinh tế-xã hội địa phương ngày càng khởi sắc, quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững, công tác xây dựng và phát triển Đảng thường xuyên được đổi mới; hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường… Thành công đó là kết quả ghi nhận cho quá trình Đảng bộ luôn phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, lãnh đạo nhân dân huyện nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững
Thị trấn Hoàn Lão-trung tâm huyện Bố Trạch ngày càng đổi mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề. Bức tranh kinh tế-xã hội huyện Bố Trạch ngày càng khởi sắc: cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 142,6 tỷ đồng, riêng năm 2014 đạt trên 200 tỷ đồng; số hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 4,31%…

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh.

Đảng bộ huyện Bố Trạch hiện có trên 10.000 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân, chủ động, sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, từng bước đưa huyện nhà phát triển bền vững. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên được quan tâm thường xuyên. Đặc biệt, các cấp ủy đảng đã chú trọng chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Advertisement -

Qua đó đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Chính sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc học tập  và làm theo lời Bác đã góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực; chú trọng sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng ở cơ sở; chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm theo chủ trương vừa chú trọng phát triển về số lượng, vừa coi trọng chất lượng; tích cực tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó đến nay, 100% thôn, bản, tiểu khu đã có chi bộ đảng; 146/147 trường học, trạm y tế, hợp tác xã có đảng viên; 133/147 trường học, trạm y tế, hợp tác xã có chi bộ đảng.

Cùng với đó, việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm dần đi vào thực chất, gắn chặt với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Năm 2014, có 35 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (đạt 50,7%); 29 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 42%); có 389/539 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 119/539 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về đảng viên có 965 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 10,9%); 6.498 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 73,2%); 1.364 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 15,4%).

Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng đổi mới theo phương châm dân chủ, khách quan và cơ bản đồng bộ về mọi mặt. Việc quy hoạch cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ cả trước mắt và lâu dài; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ. Bên cạnh đó, huyện đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn…

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa, có tư duy đổi mới và trình độ ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện luân chuyển 5 trường hợp; đề bạt, bổ nhiệm 29 trường hợp, trong đó có 6 cán bộ nữ, 6 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, mặt trận, đoàn thể cấp huyện. Số cán bộ giữ các chức danh chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 91,6%.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện có trọng t
âm, đã tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể trên các lĩnh vực; tập trung kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: thực hiện quy chế làm việc, quản lý đất đai, quản lý ngân sách, quản lý xây dựng cơ bản.

Thông qua kiểm tra, giám sát đã kết luận, đã xử lý nghiêm các sai phạm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tạo được sự đồng tình của đảng viên và quần chúng, góp phần ổn định chính trị – xã hội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

- Advertisement -

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, bài bản việc phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của nghị quyết. Những ý kiến góp ý thẳng thắn, cụ thể, có trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với đối tượng được góp ý đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, thực hiện quy chế làm việc… Qua đó giúp cho các tập thể, cá nhân nhận thức và kiểm điểm sâu sắc hơn về những ưu điểm, khuyết điểm của mình; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng nhờ đó được thể hiện rõ nét hơn.

Công tác dân vận của Đảng được Đảng bộ huyện chú trọng, có nhiều đổi mới, bám sát cơ sở để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ góp phần phát huy hiệu quả vai trò của cả hệ thống chính trị đối với công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, đẩy nhanh việc giảm nghèo do các ngành, các cấp phát động; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyện đã chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn ngày một nâng cao; từng bước phát huy trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng khó khăn để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững
Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình sản xuất lúa hè-thu.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng nhiệm vụ xây dựng Đảng của Đảng bộ vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế sau: việc nắm bắt, phản ánh và định hướng thông tin, dư luận xã hội có lúc còn thiếu kịp thời, đặc biệt là những nơi có đồng bào sinh hoạt tôn giáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến chưa rõ nét; vai trò, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy đảng chưa được phát huy toàn diện; thực hiện tự phê bình và nhất là phê bình trong sinh hoạt chi bộ còn yếu; công tác nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có lúc còn bị động, thiếu kịp thời…

Những khuyết điểm hạn chế nêu trên đòi hỏi trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Bố Trạch phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với quyết tâm chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững”, Đảng bộ huyện Bố Trạch xác định, ngoài việc lãnh đạo chung, sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ với nhiều giải pháp tích cực để tăng cường kỷ cương, kỷ luật, năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức cấp huyện; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới…

Những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng và phấn khởi. Đó sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bố Trạch vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong giai đoạn mới.

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, anh hùng trong đấu tran
h cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, Đảng bộ và nhân dân Bố Trạch tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ tốt nhất những điều kiện và thời cơ mới, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra, đưa quê hương phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.

Phan Văn Gòn,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,871Thành viênThích
282Người theo dõiTheo dõi
21,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm