Phân bổ 11.600 triệu đồng khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015

0
172

Ngày 03/7/2015, đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015.

Phân bổ 11.600 triệu đồng khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015

Theo đó, UBND tỉnh trích từ nguồn “Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015” 11.600 triệu đồng để cấp cho các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, bố trí 3.540 triệu đồng cho 08 công trình chuyển tiếp sử dụng vốn chống hạn và phân bổ 8.060 triệu đồng cho các địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện 980 triệu đồng, huyện 260 triệu đồng, 1,1 tỷ đồng, huyện 900 triệu đồng, huyện Bố Trạch 01 tỷ đồng, thành phố 600 triệu đồng, huyện 200 triệu đồng, huyện 300 triệu đồng và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi 3,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng Nhà nước đúng quy định của pháp luật.

Theo Portal

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here