Hỗ trợ 11,6 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương chống hạn

0
119

(QBĐT) – Ông Trương , Chánh Văn phòng cho biết, ngày 3-7, đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc phân bổ 11,6 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn 2014-2015.

Hỗ trợ 11,6 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương chống hạn
Công trình thuỷ lợi trên địa bàn Quảng Trạch được hỗ trợ kinh phí chống hạn.

Nguồn kinh phí này được phân bổ như sau: bố trí 3.540 triệu đồng cho 8 công trình chuyển tiếp sử dụng vốn chống hạn và phân bổ 8.060 triệu đồng cho các địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện 980 triệu đồng, 260 triệu đồng, thị xã 1,1 tỷ đồng, Quảng Trạch 900 triệu đồng, 1 tỷ đồng, TP 600 triệu đồng, 200 triệu đồng, 300 triệu đồng và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 3,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng Nhà nước đúng quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả.

H.Q
 

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here