23.3 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 16, 2021

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Quảng Bình vững bước trên con đường đổi mới và phát triển

- Advertisement -

(QBĐT) – Cách đây 70 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông-Nam Á, đặt dấu chấm hết cho những năm dài lầm than, đau thương của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ thân phận nô lệ, người dân Việt Nam đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là biểu hiện rực rỡ của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc ta đã được tôi luyện, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và trưởng thành trong 15 năm dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945 là thành tựu tuyệt vời của tinh thần, ý chí, trí tuệ con người Việt Nam. Tinh thần ấy, trí tuệ ấy xuất hiện từ buổi đầu lịch sử của dân tộc, được nâng lên một tầm cao mới; là sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh thực tiễn của nước ta.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Quảng Bình vững bước trên con đường đổi mới và phát triển
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thăm hỏi tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Ảnh: A.T

Thành quả và những bài học lịch sử quý báu của Cách mạng Tháng Tám là khởi nguồn của những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Gần 30 năm đổi mới là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những giá trị lịch sử và tinh thần vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mang lại luôn là động lực, sức mạnh tinh thần cho dân tộc ta, nhân dân ta trên chặng đường đi tới.

Cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đóng góp hết sức mình vào thắng lợi của dân tộc. Giữa bao bộn bề của nhịp sống mới hôm nay, trong sâu thẳm ký ức của mỗi người dân Quảng Bình đều lưu giữ mãi thời khắc thiêng liêng, chứng kiến một cuộc nổi dậy ngoan cường của hàng vạn quần chúng nhân dân Quảng Bình dưới sự lãnh đạo của Ban vận động thống nhất Đảng và Tỉnh bộ Việt Minh, đứng lên lật nhào chế độ thực dân phong kiến đêm 22 rạng sáng ngày 23-8-1945, giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc giải phóng dân tộc.

- Advertisement -

Ngày 2-9-1945, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Quảng Bình đón nhận một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, một thời đại mới-thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

Bước vào cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện ấy, mỗi người dân Quảng Bình thực sự là một chiến sĩ; mỗi đường làng, ngõ xóm đều biến thành trận địa diệt thù, tạo nên những địa danh Sen Hạ, Xuân Bồ, Sen Bàng, Hoàn Lão, Tiên Lang, Phù Trịch, Ba Đồn lừng danh cùng với gương các anh hùng liệt sĩ Lâm Úy, Cao Thế Chiến, Trương Văn Ly…; các tên làng chiến đấu Cự Nẫm, Cảnh Dương, Hiển Lộc, Hưng Đạo… làm nức lòng nhân dân cả nước.

Sau ngày hòa bình lập lại, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa của cách mạng cả nước; cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong lần Người vào thăm Quảng Bình ngày 16-6-1957, cán bộ, nhân dân Quảng Bình thi đua sôi nổi xây dựng cuộc sống mới với các phong trào thi đua yêu nước, như: “Ba ngọn cờ hồng”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”… Nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện, tiêu biểu là hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong, hợp tác xã nghề cá Quang Phú…

Trong suốt những năm chống Mỹ cứu nước, với niềm tin và quyết tâm mãnh liệt “Nhà tan, cửa nát cũng ừ/ Đánh thắng giặc Mỹ, cực chừ, sướng sau”, quân và dân Quảng Bình đã vừa trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa bám đồng ruộng sản xuất thâm canh, bảo đảm hậu cần tại chỗ cho cuộc chiến đấu; vừa là nơi tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, địa bàn trung chuyển chiến lược quan trọng trực tiếp chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, Quảng Bình ngoan cường đánh trả chiến tranh leo thang hủy diệt của đế quốc Mỹ, làm lá chắn vững chắc của tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Cũng trong thời kỳ này, Quảng Bình là nơi đã sản sinh ra biết bao những tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm, những anh hùng từ trong tuyến lửa ác liệt của chiến tranh. Nhiều địa danh của “đất lửa” Quảng Bình đã in đậm trong ký ứ
c của hàng triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Lịch sử mãi mãi không thể nào quên những chiến công lừng lẫy ở các địa danh Cha Lo-Cổng Trời, Đường 20 Quyết thắng, Sông Gianh, Nhật Lệ, Bến phà Quán Hàu, Long Đại, Xuân Sơn, các trận địa nữ pháo binh Ngư Thủy, lão dân quân Đức Ninh, Đại đội 759 thanh niên xung phong… và của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân, mẹ Suốt anh hùng…, xứng đáng là quê hương “chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi” như lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu.

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt sau khi Quảng Bình trở về địa giới cũ, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh ta đã phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương, thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

- Advertisement -

Tuy xuất phát điểm về kinh tế rất thấp, hậu quả của chiến tranh để lại còn rất nặng nề và luôn chịu sự khắc nghiệt của thiên tai, những năm gần đây lại phải chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu,  nhưng tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã đoàn kết một lòng, vững tin vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào điều kiện cụ thể của tỉnh nhà và đã đạt được những thành tựu mới, đáng tự hào trên các lĩnh vực. Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn tăng khá và luôn vượt dự toán giao. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn được đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy tốt hiệu quả. Các loại hình dịch vụ phát triển khá nhanh, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng cường.

Các chính sách dân tộc, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo, y tế có những chuyển biến tích cực, chất lượng nguồn nhân lực không ngừng được nâng lên. Đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa được cải thiện nhiều so với trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được nâng cao…

Nhìn tổng quát, chúng ta đã phấn đấu và đạt được những thành quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; đồng thời, từng bước tạo lập được những cơ sở vật chất – kỹ thuật quan trọng, làm tiền đề cho sự phát triển nhanh hơn trong những năm tiếp theo. Trong xu thế hội nhập, với các cơ chế chính sách rộng mở, thông thoáng, Quảng Bình đã và đang là điểm đến thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, khảo sát, triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng, góp phần đắc lực thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Những thành tựu đạt được trong bảy thập kỷ qua của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta là rất đáng trân trọng và tự hào. Tuy nhiên, trên con đường đi tới, chúng ta cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù phát triển nhanh và tương đối toàn diện, nhưng đến nay Quảng Bình vẫn đang gặp nhiều khó khăn; tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác và phát huy có hiệu quả; việc huy động nội lực và thu hút đầu tư còn hạn chế.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới vẫn còn tác động lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của thời kỳ mới… Những khó khăn, hạn chế nói trên đang là lực cản đối với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong bối cảnh mới, Quảng Bình đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới với không ít khó khăn, thử thách. Nhưng, thành quả quan trọng nhất mà chúng ta có được đó là sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cùng cộng đồng trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

70 năm qua, bài học quý báu của Đảng ta trong việc giành chính quyền, bảo vệ, củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình kế thừa và phát huy có hiệu quả để tinh thần, khí phách của một “Quảng Bình quật khởi”, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của một Quảng Bình “Hai giỏi” trong những năm tháng khốc liệt chiến tranh và cả một Quảng Bình đang từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, ngày càng khởi sắc trong công cuộc đổi mới ngày nay mãi mãi trở thành niềm tự hào to lớn, là nét biểu trưng hình thành nên tâm hồn, khí phách và bản chất cách mạng của các thế hệ người dân Quảng Bình.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay trong dịp chúng ta tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đang trong giai đoạn nước rút, được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đang mong đợi những quyết sách mà Đại hội đề ra, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Với lòng tin son sắt vào Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình t
iếp tục thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; chú trọng xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học, công nghệ; chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt chính sách người có công; giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tăng cường quốc phòng-an ninh; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, ổn định chính trị; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách tư pháp; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy các cấp.

Cùng với các giải pháp cụ thể cho phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, điều quan trọng là chúng ta cần có những giải pháp có tính xuyên suốt và đột phá, đòi hỏi triển khai một cách toàn diện, đồng bộ với một quyết tâm chính trị cao nhất.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, với niềm tin tất thắng vào con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, cùng với những thành quả to lớn đáng tự hào trong gần 30 năm đổi mới sẽ là động lực, sức mạnh tinh thần thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm sắp tới mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đưa Quảng Bình vững bước trên con đường đổi mới.

Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,871Thành viênThích
282Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm