23.6 C
New York
Thứ Năm, Tháng Chín 23, 2021

Phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", ra sức thi đua xây dựng Quảng Bình phát triển giàu đẹp

- Advertisement -

(QBĐT) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Từ đó, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên, nêu gương cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng.        

Trong kháng chiến, kiến quốc, những phong trào thi đua lớn như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến” của thời kỳ kháng chiến chống Pháp; “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang” của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước… đã tạo nên sức mạnh to lớn để dân tộc ta viết nên trang sử vàng, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chính là kết quả của nhiều phong trào thi đua trên khắp các lĩnh vực, đưa đất nước ta không ngừng phát triển.

Phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", ra sức thi đua xây dựng Quảng Bình phát triển giàu đẹp
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho cán bộ, nhân dân Quảng Bình, năm 2014.

Hòa chung phong trào thi đua của cả nước, 67 năm qua Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cách mạng cả nước.

Trong 5 năm qua (2010-2015), Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục lập được nhiều thành tích xuất sắc. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí, đặc biệt cao nhất là Huân chương Hồ Chí Minh.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh năm 2015-năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015); Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây chính là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực nhằm lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và tích cực chuẩn bị, triển khai tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Advertisement -

Việc tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh và nhân rộng các phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương “Quảng Bình Hai giỏi”, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, hoàn thành kế hoạch 5 năm (2010-2015) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã đề ra, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020. Đại hội Thi đua yêu nước là dịp để vinh danh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, từ đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa không khí thi đua, phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới và nhân Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh ta càng nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của quê hương “Hai giỏi”, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước rộng khắp và có chiều sâu ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Quảng Bình

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,321Thành viênThích
282Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm