Giải bơi thuyền mừng Tết độc lập trên năm 2015 khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 2/9/2015.

Kết quả như sau:

Video tường thuật trực tiếp lễ hội bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, Lệ Thủy năm 2015

(Ảnh Facebook quê tôi)

Thuyền đua Nữ:

1. Thuyền đua
2. Thuyền đua An Xá
2. Thuyền đua Tuy Lộc
3. Thuyền đua Thượng Phong
4. Thuyền đua
5. Thuyền đua
6. Thuyền đua
7. Thuyền đua
8. Thuyền đua

Đò Bơi Nam B

1. Đò bơi Đông Thành
2. Đò bơi Lộc Hạ
3. Đò bơi Tuy Lộc
4. Đò bơi Xuân Lai
5. Đò bơi Mai Hạ
6. Đò bơi Thạch Bàn
7. Đò bơi Đại Phong
8. Đò bơi Xuân Hồi
9. Đò Bơi Tân Lệ

Đò Bơi Nam

1. Tiền Thiệp
2. Lộc An
3.
4. Thượng Giang
5. Lộc Thượng
6.
7.
8.

(Tiếp tục cập nhật)

Loading...

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here