Trang chủ Tin tức – Sự kiện Tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu...

Tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

0
186

(QBĐT) – Tỉnh ta hiện có 5.020 hộ với 22.385 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), sinh sống chủ yếu tại 107 bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao, biên giới tập trung ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Đời sống của người dân những nơi này vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Do đó, để góp phần nâng cao đời sống, trình độ nhận thức, thay đổi diện mạo cho vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc, thường xuyên chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của bà con.

Xác định công tác dân tộc là một nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển nền kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, những năm qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, động viên bà con khắc phục mọi khó khăn, không trông chờ, ỷ lại; tích cực vươn lên lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời với việc đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp trong tỉnh còn luôn chú trọng, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào các DTTS, đồng bào vùng sâu, vùng xa, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình công tác.

Hướng về cơ sở, Mặt trận luôn chăm lo đổi mới, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Mặt trận và các thành viên từ tỉnh đến thôn bản, khu dân cư, trong đó chú trọng củng cố 107 Ban công tác Mặt trận ở 107 bản. Đồng thời, chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân DTTS. Toàn tỉnh hiện có 170 đại biểu HĐND các cấp, 6 Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, 147 cán bộ xã và gần 1.000 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư là người DTTS.

Tích cực chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
Nhiều vùng đồng bào DTTS đã được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh.

Song song với hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành tốt pháp luật trong cộng đồng dân cư, Mặt trận các cấp tỉnh ta đã vận động bà con tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ có cơ chế, chính sách hợp lý, bà con vùng DTTS trong tỉnh đã nỗ lực hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi, loại hình kinh tế phù hợp với khả năng để đầu tư phát triển, đã và đang hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, tạo ra nhiều mô hình hiệu quả.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào DTTS đã được Mặt trận các cấp triển khai  thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua. Phong trào đã cổ vũ, lôi cuốn, khích lệ bà con phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo; đổi mới nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng thế mạnh về lao động, đất đai vùng đồi, vùng rừng, tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, chăn nuôi trâu, bò đàn.

Nhờ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình làm kinh tế giỏi trong đồng bào DTTS. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 659 hộ làm ăn khá, giỏi, trong đó có 472 hộ đồng bào có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/năm, 187 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng /năm và có không ít hộ thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho bà con, các cấp Mặt trận tỉnh ta còn phối hợp với các cấp, ngành và chính quyền địa phương ở vùng có đồng bào DTTS sinh sống thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần, kịp thời động viên, khuyến khích bà con vượt lên khó khăn, từng bước nâng cao đời sống bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Chỉ riêng từ năm 2010-2014, Mặt trận các cấp đã vận động được trên 36,586 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, xây nhà đại đoàn kết, trong đó có 1.308 nhà đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã dành hàng chục tỷ đồng, tổ chức cứu trợ cho đồng bào nghèo, bà con DTTS khi thiếu đói giáp hạt, thiên tai, bão lũ và trong các dịp lễ, tết cổ truyền, giúp đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo của vùng đồng bào DTTS. Đây chính là tiền đề quan trọng để Mặt trận các cấp tỉnh ta tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong những giai đoạn tiếp theo.

Đ.V

Toàn tỉnh có 1.752 hộ gia đình đồng bào DTTS đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Những năm qua, nhờ sự quan tâm kịp thời của Nhà nước và các cấp, ngành, chính quyền các địa phương nên đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Kinh tế ổn định hơn, bà con có thêm điều kiện để phát triển đời sống tinh thần.

Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có 1.752 hộ gia đình đồng bào DTTS đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 22/107 bản đạt làng văn hóa cấp huyện.

P.V

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây