22.8 C
New York
Thứ Hai, Tháng Sáu 27, 2022

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc: Tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

- Advertisement -

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc: Tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động,
Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ,
Thưa các vị đại biểu và các vị khách mời của Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đại biểu đại diện cho trên 66.000 đảng viên của tỉnh Quảng Bình, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể các vị khách mời của Đại hội những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Năm năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiêp, dịch vụ có lợi thế. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2010-2015 đạt khá cao, tập trung cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, du lịch và một số khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du dịch có tiềm năng và phát huy hiệu quả cao, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, (tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Các loại hình du lịch, dịch vụ da dạng, phong phú. Du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, tam giác du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, Vũng Chùa – Đảo Yến, Nhật Lệ-Bảo Ninh rất hấp dẫn, thu hút được lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

- Advertisement -

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá; đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng công nghệ kỹ thuật; trên 96% diện tích lúa nước được tưới tiêu chủ động; đánh bắt, nuôi trồng thủy sản phát triển khá mạnh. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của địa phương tăng trưởng khá; đã khôi phục, duy trì một số ngành nghề truyền thống. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến. Công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm hơn. Công tác bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn trên 5%, giảm bình quân 4%/năm.

Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường. An ninh biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quan hệ hợp tác với một số địa phương của Lào, Thái Lan và một số quốc gia khác ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả thiết thực, nhất là về kinh tế, văn hóa, du lịch.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên được nâng lên; giữ vững đoàn kết nội bộ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thường xuyên được đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và quân dân tỉnh Quảng Bình về những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Vui mừng trước những thành tích đã đạt được, chúng ta cần thấy rõ một số bất cập, hạn chế để tập trung khắc phục.

Quảng Bình vẫn còn là tỉnh nghèo, hạ tầng kinh tế – xã hội chậm phát triển. Tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với mục tiêu đề ra, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp trên địa bàn chưa cao, sản phẩm du lịch còn đơn điệu. Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thực sự hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Việc ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động còn hạn chế.

- Advertisement -

Công tác giảm nghèo chưa thực sự vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ. Công tác xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và chất lượng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa được chú trọng nhiều. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, cải cách hành chính chưa quyết liệt, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc: Tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tôi đề nghị Đại hội cần phân tích, đánh giá sâu về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Thưa các đồng chí,

Trong nhiệm kỳ tới, những thuận lợi, khó khăn của Quảng Bình cũng nằm trong bối cảnh chung của cả nước. Chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều hiệp định FTA với các đối tác lớn đã được ký kết. Hiệp định TPP vừa kết thúc đàm phán, cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành vào cuối năm nay…

Những cơ hội lớn về thương mại, đầu tư, thị trường được tạo ra nhưng đồng thời sức ép cạnh tranh kinh tế cũng sẽ gay gắt hơn trên nhiều lĩnh vực. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông cũng sẽ tác động đến nước ta. Biến đổi khí hậu, thiên tai dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường. Trước bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, những thời cơ và thách thức, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến. Tỉnh ủy Quảng Bình đã nghiêm túc tiếp thu hoàn thiện dự thảo văn kiện. Tại Đại hội hôm nay, tôi nêu thêm một số nội dung cơ bản nhất để chúng ta cùng thảo luận.

Thứ nhất, cần đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung xây dựng Khu Kinh tế Hòn La thành khu kinh tế tổng hợp; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, khai thác, chế biến gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ mà tỉnh có lợi thế.

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch, dịch vụ; sớm đưa Phong Nha – Kẻ Bàng – Sơn Đoòng thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Lưu ý khai thác quần thể các hang động một cách khoa học, đa dạng, hiệu quả nhằm phát huy lợi ích kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nhưng phải bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, bảo tồn và duy trì sự đa dạng nguyên sơ và môi trường sinh thái. Làm được điều này sẽ càng tạo được sự hấp dẫn lớn đối với Phong Nha – Kẻ Bàng – Sơn Đoòng, xây dựng được thương hiệu lớn về du lịch.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao và sản phẩm sạch phục vụ xuất khẩu và trước hết phục vụ nguồn khách du lịch ngày càng đông trên địa bàn tỉnh.

Khai thác có hiệu quả thế mạnh về đất rừng, gò đồi để phát triển chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng. Chăm sóc bảo vệ rừng gắn với chăm lo đời sống người giữ rừng. Phát triển mạnh kinh tế biển, đầu tư nâng cấp, cải tạo các cơ sở hạ tầng nghề cá, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão và các cơ sở chế biến thủy sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Thứ hai, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, các di tích lịch sử cách mạng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch.

Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội khác. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ ba, tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, các loại tội phạm phát sinh ở khu vực biên giới. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp, kéo dài. Tăng cườn quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương nước bạn Lào giáp biên giới. Thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chủ quan, nóng vội. Đổi mới hơn nữa phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; xây dựng bộ máy công quyền, đội ngũ công chức thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, sát dân, sát cơ sở hơn nữa; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành mới vừa phải bảo đảm tiêu chuẩn, vừa phải có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Đồng thời, đề nghị Đại hội đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình những năm tới là rất nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang. Tiếp tục phát huy truyền thống “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình hai giỏi” trong đấu tranh cách mạng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa tỉnh Quảng Bình – quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phát triển nhanh và bền vững, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Xin chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, các vị khách quý. Chúc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,685Thành viênThích
307Người theo dõiTheo dõi
23,000Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm