12.7 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội

- Advertisement -

(QBĐT) – Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu gửi đến Đại hội.

>> Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

* Đồng chí Hoàng Văn Tâm, đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Hới

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
 

Để lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng ta xác định tập trung 3 trụ cột chính: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhận thức được điều đó, với vị trí then chốt, công tác xây dựng Đảng luôn phải được coi trọng.

- Advertisement -

Trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, phần công tác xây dựng Đảng được đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đặc biệt là những hạn chế tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Vì thế, trên cơ sở đánh giá về công tác xây dựng Đảng, dự thảo báo cáo đã xác định được bài học kinh nghiệm: Phải tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền đặc lợi, nói không đi đôi với làm… Đây là bài học rút ra từ thực tiễn trong quá trình xây dựng Đảng bộ tỉnh cũng như đánh giá của Đảng được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên cơ sở nhận thức quan điểm công tác xây dựng Đảng, với thực tế công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, theo tôi, để công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh thời gian tới thực sự có hiệu quả, khắc phục những hạn chế thời gian qua, cần tiếp tục quán triệt một cách đầy đủ để có nhận thức đúng về yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Để thực sự đổi mới và chỉnh đốn Đảng cần khắc phục một cách triệt để các nguyên nhân đặc biệt là nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế thiếu sót trong xây dựng Đảng, quá trình tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên cả phía tập thể cũng như mỗi cá nhân để đấu tranh hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư duy chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí…

Muốn vậy, trong sinh hoạt đảng phải thực sự coi trọng nguyên tắc tổ chức của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, trên tinh thần thật thà, thương yêu đồng chí vì sự lớn mạnh của Đảng.

Tôi mong rằng, qua Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân đặc biệt trong đội ngũ đảng viên, cũng là dịp để mỗi một đảng viên chúng ta cùng nhau xem xét trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, để quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Bình chúng ta thực sự trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ mới.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, của mỗi đảng viên tiếp tục được nâng cao, nhằm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân về việc xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Phan Hòa (thực hiện)

- Advertisement -

Có chiến lược phát triển kinh tế biển trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

* Đồng chí Phan Ngọc Duy, đoàn đại biểu huyện Quảng Trạch

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
 

Tỉnh ta có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế biển với vùng biển rộng và bờ biển dài, hội tụ được nhiều lợi thế và tiềm năng để đẩy mạnh hơn nữa việc  phát triển  kinh tế biển. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cần xác định kinh tế biển phải trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Và để đạt được điều đó, từ nay đến năm 2020 tỉnh cần quan tâm đến những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để thực hiện có hiệu quả nhất chính sách hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 48/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa.

Thứ hai, tập trung đầu tư xây dựng các đội tàu đánh bắt xa bờ, nâng cấp cải tiến ngư lưới cụ nhằm nâng cao năng suất khai thác. Chú trọng tăng cường chất lượng hệ thống thông tin liên lạc trên biển. Hệ thống thông tin cần được đầu tư trang bị đủ cho các đội tàu, thậm chí đến từng tàu đánh bắt hải sản xa bờ, với trang thiết bị ngày một hiện đại, tiên tiến, có độ ổn định cao, cự ly hoạt động xa, hoạt động trong mọi đi
ều kiện thời tiết… Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc xây dựng các phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xử lý các thảm họa thiên tai, môi trường, chống cướp biển, bảo đảm an toàn sản xuất cho ngư dân trên biển, đảo.

Thứ ba, tiếp tục thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, tổ đoàn kết khai thác thủy sản, phấn đấu có 30-35% tàu cá khai thác hải sản hoạt động theo mô hình liên kết giữa khai thác, dịch vụ hậu cần và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư ứng dụng công nghệ bảo quản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch xuống dưới 10%. Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, nâng cao trình độ đánh bắt, chế biến cho ngư dân.

Trong đó, chú trọng khai thác các đối tượng có giá trị xuất khẩu, thị trường tiêu thụ tốt. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu thuyền, nghề khai thác hướng theo các sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ nguồn lợi tài nguyên biển. Tập trung đẩy mạnh chế biến thủy sản nhất là các mặt hàng có thế mạnh. Xây dựng một số thương hiệu cho một số ngành nghề truyền thống, thu hút các nhà máy chế biến, liên kết xuất khẩu.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả việc kêu gọi đầu tư nạo vét các cửa biển, sông, lạch bị bồi lắng; nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở nghề cá và hậu cần nghề cá, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão nhằm giảm thiểu các rủi ro về kinh tế cũng như rủi ro do thiên tai gây ra.

Thứ năm, tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch biển nhằm góp phần đưa kinh tế biển trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bùi Thành (thực hiện)

Cần có các giải pháp cụ thể, mang tính đột phá để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

* Đồng chí Hồ Thị Thoi, đoàn đại biểu huyện Minh Hóa

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
 

Những năm qua, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ta không ngừng được cải thiện và nâng cao cả về tinh thần lẫn vật chất. Bộ mặt nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh đã có những đổi thay đáng mừng; khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi được rút ngắn đáng kể. Có được kết quả khả quan ấy là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Đảng bộ tỉnh, sự quản lý, điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương và tinh thần vượt khó rất đáng trân trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Qua đại hội, tôi mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận nhằm đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, mang tính đột phá nhằm phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đồng thời tập trung thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Minh Hóa; phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và hàng hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn để đời sống nhân dân ngày càng cải thiện và nâng cao.

Nguyễn Hoàng (thực hiện)

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh

* Đồng chí Lê Hồng Văn, đoàn đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
 

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có những chủ trương, biện pháp hết sức cụ thể nhằm xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tất cả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của tỉnh đều có sự đóng góp không nhỏ của LLVT tỉnh nhà. Có được kết quả ấy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sát đúng của Đảng bộ tỉnh.

Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội  Đảng bộ tỉnh sẽ thành công tốt đẹp. Thứ nữa là mong muốn nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác quân sự, quốc phòng, trong đó trọng tâm là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chú trọng đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng mang tính chiến lược lâu dài và chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về chính trị, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tôi cũng mong muốn đại hội sẽ sáng suốt lực chọn, bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm các đồng chí đủ sức, đủ tài, thực sự có năng lực quản lý, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới của quê hương. Đồng thời thông qua đại hội, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Nguyễn Hoàng (thực hiện)

Cần khuyến khích phát triển tất cả các loại hình doanh nghiệp

* Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
 

…Trên cương vị là một giám đốc do
anh nghiệp, tôi nhận thấy, trong nhiệm kỳ qua, DN hoạt động trong điều kiện khó khăn chung của suy giảm kinh tế, ở tỉnh ta có thêm khó khăn do hậu quả của cơn bão số 10 năm 2013 gây thiệt hại hết sức nặng nề. Trong khó khăn đó, cộng đồng doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước, đã giúp doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình DN, hầu hết các DN đã từng bước trưởng thành, dần thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường.

Điều đáng mừng là, thời gian gần đây hoạt động của DN có dấu hiệu hồi phục, trong 9 tháng đầu năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 420 DN với vốn đăng ký 1.792 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ. Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được triển khai theo kế hoạch.

Các DN sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực giao thông, xây dựng đã tích cực huy động nhiều nguồn vốn, chủ động đầu tư mua sắm và lắp đặt các thiết bị công nghệ tiên tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật mới, tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Đối với các DN sản xuất công nghiệp, đã tập trung đầu tư và chuyển dịch sản xuất sản phẩm theo định hướng thị trường; tích cực tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, có nhiều giải pháp giảm chi phí sản xuất, để ổn định doanh nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sản xuất công nghiệp vẫn có tăng trưởng khá, đóng góp vai trò quan trọng trong ngành Công nghiệp của tỉnh. Sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Nhiều DN đã khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh.

Mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn, do tác động của suy giảm kinh tế nhưng các DN vẫn hết sức cố gắng hoàn thành nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước. Công tác an sinh xã hội được cộng đồng DN hết sức quan tâm. Hàng năm các DN đã đóng góp vào các quỹ phúc lợi, xã hội, ủng hộ người nghèo hàng chục tỷ đồng. Các DN đã tích cực tìm kiếm việc làm, giải quyết việc làm cho khoảng 50.000 người.
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020, tôi rất đồng tình với báo cáo là, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tại diễn đàn đại hội, tôi đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để các thành phần kinh tế phát triển lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật. Khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu DN nhà nước. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn khó khăn…

Trọng Thái (thực hiện)

Tuổi trẻ toàn tỉnh sẵn sàng xung kích, tình nguyện và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương

* Đồng chí Nguyễn Thị Như Ngọc, đoàn đại biểu Đảng bộ Quảng Ninh

Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội
 

Hoà trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Quảng Ninh nói riêng cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh đang hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, lao động, đóng góp công sức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bằng những công trình, phần việc thanh niên đầy ý nghĩa chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này. Là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng tôi gửi gắm niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tỉnh nhà, đánh dấu bước đổi mới phát triển đi lên của quê hương trong giai đoạn 2015-2020.

Vinh dự là một đại biểu trẻ tham dự đại hội, tôi mong muốn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để vạch ra chủ trương, giải pháp cho việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đặc biệt là vấn đề phát huy nguồn nhân lực trẻ, để có các giải pháp mang tính đột phá trong công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn sâu, có tư duy đổi mới để đội ngũ này có điều kiện đóng góp sức lực và trí lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Hiện nay, thanh niên mong muốn được giải quyết các nhu cầu về nghề nghiệp, việc làm; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn đời sống, đem lại thu nhập cao, cải thiện đời sống, đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Mong đại hội sẽ đề ra các chủ trương để tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục pháp luật, lối sống văn hóa cho thanh niên, có những quyết sách mang tầm vĩ mô đầu tư cho công tác giáo dục, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhất là thiếu nhi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Minh Văn (thực hiện)

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,945Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm