13.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân

- Advertisement -

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2015):

(QBĐT) – Thời gian qua, Mặt trận các cấp tỉnh ta đã phát huy vai trò, tích cực tập hợp, động viên, đoàn kết mọi tầng lớp trong xã hội trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng vững mạnh. Để hiểu rõ hơn về những thành quả ấy, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2015), phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

– PV: Trong thời gian qua, Mặt trận các cấp tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi dấu ấn sâu sắc trong thực tiễn cuộc sống, phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Xin đồng chí khái quát một số thành tựu nổi bật?

– Đồng chí Lê Hùng Phi: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, chung sức, chung lòng, sự đồng thuận của toàn xã hội, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Mặt trận đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát triển thêm đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào tổ chức, qua đó khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường về quy mô và chất lượng.

Với 39 tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền và những cơ quan liên quan nghiên cứu, từng bước giải quyết, đáp ứng nguyện vọng và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Từng bước nâng cao vai trò giám sát đối với hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND các cấp bầu; phối hợp triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của 158 ban thanh tra nhân dân, 158 ban giám sát đầu tư của cộng đồng để tăng cường công tác giám sát của nhân dân, thiết thực góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ cương xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo.

Các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động đã đi vào đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, phát huy nguồn lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân
Với sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống Mặt trận các cấp, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành làn sóng thi đua sôi nổi trên địa bàn tỉnh ta.
- Advertisement -

Qua 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động càng được mở rộng và nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định tính toàn dân, toàn diện, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và sự hưởng ứng ngày càng cao của toàn xã hội.

Đặc biệt, đáng ghi nhận là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Qua 15 năm phát động, các cấp Mặt trận đã vận động được trên 282 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng gần 13.300 nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm hộ nghèo về phương tiện sản xuất, giúp trẻ em nghèo được đi học, người nghèo được khám chữa bệnh…

Các hoạt động cứu trợ, từ thiện nhân đạo được các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, động viên những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định đời sống…

Những hoạt động của MTTQVN tỉnh đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân. Ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

– PV: Hàng năm cứ đến dịp kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN) là khắp các khu dân cư tỉnh ta đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Vậy nét mới của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh ta năm nay là gì, thưa đồng chí?

– Đồng chí Lê Hùng Phi: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là đợt sinh hoạt chính trị-xã hội sâu rộng tại cộng đồng dân cư, là ngày hội lớn của người dân tại các khu dân cư vào dịp thành lập MTDTTNVN. Năm nay, việc tổ chức các hoạt động trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở nhiều địa phương tỉnh ta đã có đổi mới, sáng tạo, đa dạng và phong phú hơn.

Trong ngày hội, các khu dân cư tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau ngày hội; công bố danh sách và trao giấy công nhận hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2015 và 3 năm liên tục giai đoạn 2012-2015; đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa và ký kết chương trình phối hợp th
ống nhất hành động năm 2016; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động; tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư cũng là dịp để kết hợp tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “15 năm Ngày vì người nghèo”.

- Advertisement -

– PV: Xin đồng chí cho biết đâu là giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội trong thời gian tới?

– Đồng chí Lê Hùng Phi: Để nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN và đề cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục phát huy hiệu quả của ngày hội với nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc; tạo ra “chất keo” vững chắc, gắn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp đồng bộ việc tổ chức ngày hội; làm tốt công tác hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng vận động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nhằm vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ngày hội cả về vật chất và tinh thần; phát huy tính sáng tạo của Ban vận động từng khu dân cư trong công tác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng ngày hội, bảo đảm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân được tham gia vào các nội dung trong ngày hội.

– PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đào Vân (thực hiện)

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
337Người theo dõiTheo dõi
23,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm