14.8 C
New York
Thứ Năm, Tháng Ba 23, 2023

Ngành Thanh tra Quảng Bình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Advertisement -

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2015):

(QBĐT) – Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng, góp phần quan trọng và xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Ngành Thanh tra Quảng Bình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Sau ngày thành lập đến nay, với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt (1945 – 1948), Ban Thanh tra Chính phủ (1949-1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955 – 1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1961 – 1983), Ủy ban Thanh tra Nhà nước (1984-1989), Thanh tra Nhà nước (1990 – 2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2004 đến nay), đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp, thực sự là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh công tác quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Thanh tra Việt Nam, Thanh tra tỉnh Quảng Bình được thành lập  năm 1956. Trải qua 59 năm hoạt động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra Quảng Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xứng đáng là công cụ đắc lực phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong các thời kỳ cách mạng cũng như công cuộc đổi mới phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà.

Trong công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; chủ động, tích cực và bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm nhất như: Công tác đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng, tài chính, tín dụng ngân hàng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách thuế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng…

Trong 10 năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.488 cuộc thanh tra hành chính và 22.931 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 44.205 cá nhân, đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm số tiền trên 240 tỷ đồng, 182,5ha đất…; kiến nghị thu hồi 76,7 tỷ đồng và 182,5ha đất; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20,2 tỷ đồng, giảm trừ ngân sách trên 19 tỷ đồng, điều chỉnh bút toán 53,3 tỷ đồng, chấn chỉnh công tác quản lý số tiền 66,3 tỷ đồng, buộc nộp bảo hiểm xã hội 4,3 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 56 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 459 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 3 vụ việc, 7 người. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã giúp các cấp, ngành chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, hạn chế và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, được cấp ủy, chính quyền và xã hội đồng tình, ủng hộ.

Trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), ngành Thanh tra vừa làm tốt công tác quản lý nhà nước, vừa tham mưu cho các cấp, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tiếp dân, giải quyết KNTC. Trong 10 năm qua, ngành đã tham mưu cho cơ quan hành chính các cấp, ngành tiếp 12.160 lượt người, trong đó có 22 đoàn đông người; tiếp nhận 8.429 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Đã chuyển đơn trùng, hướng dẫn, lưu 4.463 đơn, đã giải quyết 3.868/3.966 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 97,5%.

Điều đáng phấn khởi, Quảng Bình là một trong số ít tỉnh không có vụ việc KN, TC cần phải có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và không có vụ việc KNTC Trung ương phải giải quyết, không có vụ việc KNTC gay gắt, lên Trung ương. Kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân, góp phần đắc lực vào việc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cũng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chế độ.

- Advertisement -

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra cùng các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; gắn hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC với phát hiện và xử lý tham nhũng. Ngành Thanh tra thực sự là một trong những lực lượng nòng cốt nhất trong đấu tranh, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Trong công tác xây dựng ngành, ngành Thanh tra đẩy mạnh việc xây dựng các quy chế phối hợp với các cơ quan địa phương, nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kinh nghiệm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị, thanh tra, quản lý nhà nước… Do đó, đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra đã có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng. Đến nay toàn tỉnh có 35 tổ chức thanh tra với hơn 200 cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Chặng đường 59 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Qu
ảng Bình là rất đáng tự hào. Ghi nhận điều đó, nhiều tập thể và cá nhân của ngành Thanh tra vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thanh tra tỉnh Quảng Bình được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1995 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2005.

Tính từ khi chia tỉnh đến nay, toàn ngành có 19 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, tỉnh; 49 tập thể, 54 cá nhân được tặng bằng khen của Thanh tra Chính phủ, bộ, ngành; có 95 tập thể, 105 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 9 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, hoạt động của ngành Thanh tra vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục sửa chữa.

Có được những kết quả trên đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối kết hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự tin tưởng và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt đó là sự nỗ lực phấn đấu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đang đòi hỏi ngành Thanh tra tỉnh nhà cần phải vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, đổi mới toàn diện cả về tổ chức cán bộ và hoạt động; cố gắng nhiều hơn để phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đặc biệt tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng và bản lĩnh nghề nghiệp, không bị cám dỗ, không bị sức ép áp lực từ bên ngoài trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, có lối sống trung thực, liêm khiết.

- Advertisement -

Tiếp tục đổi mới về phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, bảo đảm chức năng hoạt động thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước và thực sự làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Không ngừng nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo thanh tra các cấp, ngành; của các cấp ủy đảng và thủ trưởng của các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra; tạo điều kiện để các tổ chức thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công cụ đắc lực của Đảng, của chính quyền trong kiểm tra, thanh tra việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực và trên mặt trận chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng…

Qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; thiết thực đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân.

Phát huy truyền thống 70 năm ngành Thanh tra Việt Nam, mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra Quảng Bình thêm tự hào về những thành tích và những kinh nghiệm đã tích lũy được, từ đó càng ý thức, trách nhiệm hơn để tiếp nối tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành.

Với sự quan tâm giúp đỡ của của lãnh đạo các cấp, ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Thanh tra tỉnh quyết tâm khắc phục khó khăn, khuyết điểm; ra sức học tập và rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới; phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước; xứng đáng với niềm tin yêu và sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Lê Minh Tuyên, Chánh Thanh tra tỉnh

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
336Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm