7.5 C
New York
Thứ Tư, Tháng Ba 22, 2023

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng trên Báo Quảng Bình: Cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia

- Advertisement -

(QBĐT) – Ngày 7-9-2015, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW,  hướng dẫn lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí. Thực hiện hướng dẫn này, Báo Quảng Bình đã kịp thời mở chuyên mục “Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” trên cả báo in và báo điện tử. Việc tiếp nhận, đăng tải các ý kiến đóng góp của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được thực hiện đến hết ngày 31-10-2015.

Để tạo thuận lợi và có cơ sở cho cán bộ, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, trên báo in Báo Quảng Bình đã đăng tải các nội dung, vấn đề, lĩnh vực được Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu thảo luận, đóng góp ý kiến trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Trên báo Quảng Bình điện tử đăng tải toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sau khi Báo Quảng Bình mở chuyên mục, đã có hàng trăm lượt ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gửi về cho tòa soạn. Phần lớn các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao đối với nội dung của dự thảo văn kiện; nhiều ý kiến tâm huyết góp ý thêm về đánh giá tổng quát 5 năm, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2016-2020. 

Các ý kiến đóng góp đều được Báo Quảng Bình đăng tải trên các số báo in, báo điện tử và tạo được hiệu ứng tích cực, không khí sôi nổi, thống nhất, đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cùng hướng về sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng trên Báo Quảng Bình: Cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia
Chuyên mục “Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” trên Báo Quảng Bình được cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Nội dung góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, được đăng tải trên Báo Quảng Bình (bắt đầu từ 17- 9 đến hết tháng 10) khá phong phú, đa dạng, có chất lượng và cụ thể, dễ hiểu.Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, các ý kiến của cán bộ, đảng viên tập trung đóng góp về: Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; dự báo tình hình thế giới và đất nước; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020); định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường…

Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân mạnh dạn đóng góp vào các nội dung: Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục-đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện.

- Advertisement -

Quan điểm về quản lý phát triển xã hội; về các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Phương hướng, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai. Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh…

Một số ý kiến đã góp ý vào nội dung: đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, các ý kiến đã tập trung góp ý về các nội dung: Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam); mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, môi trường.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của giai đoạn 2016-2020, nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên tập trung vào các nội dung đã được Ban Tuyên giáo Trung ương gợi ý thảo luận, góp ý như: làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế…

Có thể nói, tuy chỉ diễn ra trong thời gian không dài, nhưng chuyên mục “Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” trên Báo Quảng Bình đã thu được hiệu quả tích cực, đúng mục đích, yêu cầu, đúng tinh thần Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW, ngày 7-9-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Qua đó, tạo ra diễn đàn chính trị thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đều thể hiện tinh thần, trách nhiện cao đối với Đảng và đất nước; tôn trọng những vấn đề có tính nguyên tắc; bám sát gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng văn kiện.

A.T

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,659Thành viênThích
336Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm