17.7 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Chín 25, 2021

Đảng bộ xã Hàm Ninh (Quảng Ninh): Chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội

- Advertisement -

(QBĐT) – Những năm gần đây, diện mạo nông thôn Hàm Ninh (Quảng Ninh) có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ xã Hàm Ninh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Chuynh, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Ninh cho biết: Đảng bộ xã hiện có 3 đảng bộ bộ phận (trong đó có 9 chi bộ), 7 chi bộ trực thuộc với 339 đảng viên. Thời gian qua, trên cơ sở xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ và thấy rõ được những hạn chế, tồn tại, Đảng bộ xã đã tiếp tục chú trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tập trung triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Từ đó đã tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội, đưa xã về đích xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã và các cấp ủy trực thuộc đã có sự đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Nét nổi bật là Đảng ủy xã luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đảng đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2015, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 232 đồng chí, chiếm 81,4%. Về chất lượng tổ chức đảng, có 8 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 50%, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 50%; 1 đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 33,3%, 2 đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 66,7%. Đảng ủy xã và các cấp ủy trực thuộc cũng chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đảng bộ xã Hàm Ninh (Quảng Ninh): Chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội
Diện mạo nông thôn mới ở Hàm Ninh.
- Advertisement -

Công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt với mục tiêu xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, văn minh, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, Đảng bộ xã Hàm Ninh đã đề cao vai trò của tổ chức đảng và tinh thần tiền phong gương mẫu của đảng viên trong trong mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đảng ủy xã đã đặc biệt chú trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày càng chuyển biến tích cực.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Hàm Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp phát huy mọi tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp; chú trọng thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, thiết kế lại hệ thống giao thông, thủy lợi, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi cho đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích lúa cho năng suất thấp sang trồng dưa hấu, mướp đắng… cho giá trị kinh tế cao hơn; đồng thời đưa một số giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất như giống lúa HT1, SV181, giống ngô HN88…                         

Xã đầu tư cải tạo và xây dựng một số tuyến kênh mương tưới tiêu, bảo đảm cung cấp đủ nước và tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đã thu được những kết quả đáng kể, bình quân tổng sản lượng lương thực toàn xã hàng năm đạt gần 4.000 tấn.

Bên cạnh đó, xã thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; đồng thời tận dụng diện tích ao hồ mặt nước để đưa vào nuôi trồng thuỷ sản. Nhờ đó, Hàm Ninh duy trì đàn trâu, bò trên 600 con, đàn lợn trên 1.000 con, gia cầm gần 9.000 con; 43,75 ha nuôi tôm, cua và cá nước ngọt, sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản hàng năm đạt trên 60 tấn. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn chú trọng khuyến khích nhân dân trong xã phát triển kinh tế gò đồi.

Hiện nay, toàn xã bảo vệ chăm sóc trên 900 ha rừng, trong đó có 46 ha rừng trồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của địa phương. Xã cũng chú trọng khuyến khích bà con từng bước mở rộng và phát triển các ngành nghề, dịch vụ, như: mộc, nề, rèn, làm chổi đót, xây dựng, vận tải, cơ khí, vật tư nông nghiệp, bán buôn, bán lẻ,… giải quyết được việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Nhờ có sự lãnh đạo phát triển đúng hướng của Đảng bộ, thế mạnh của Hàm Ninh ngày càng được phát huy hiệu quả. Đến nay số hộ nghèo toàn xã còn 88 hộ (chiếm 4,94%); thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng. Về giáo dục các trường học nâng
cao chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được xã duy trì thường xuyên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng mang lại hiệu quả, toàn xã có 5/5 thôn đạt danh hiệu  làng văn hóa; 78,7% tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong xã luôn được giữ vững.

- Advertisement -

Qua 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được nguồn vốn 82.175 triệu đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó đóng góp của cộng đồng dân cư là 46.777 triệu đồng. Năm 2015, xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và là xã thứ 3 của huyện Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Hàm Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; chỉ đạo sát sao, kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; duy trì và nâng cao hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Hương Trà

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

66,452Thành viênThích
281Người theo dõiTheo dõi
21,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm