4 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022

Khai thông "điểm nghẽn" đưa tỉnh nhà bứt phá đi lên

- Advertisement -

(QBĐT) – L.T.S: Ngày 3-3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau khi Quy định ban hành đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và được Trung ương đánh giá rất cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định và ký cam kết đối với đội ngũ cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị; hiện nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tập trung triển khai một cách nghiêm túc.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dành cho phóng viên Báo Quảng Bình cuộc phỏng vấn về vấn đề này, nội dung như sau:

– Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sau khi Quy định số 01- QĐ/TU được ban hành, dư luận cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn đúng “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển của tỉnh để khai thông, nhằm tạo sự bứt phá. Xin đồng chí cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Như chúng ta biết, Quảng Bình là tỉnh có khá nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Tuy nhiên, đến nay, chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn so với nhiều địa phương khác có cùng điều kiện. Sở dĩ như vậy là có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, nguyên nhân căn cốt nhất đó chính là đội ngũ cán bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, qua quá trình thực hiện, bước đầu đã tạo được những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề chưa được thực hiện tốt, nhất là trong giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước có một số nơi, một số việc chậm trễ, trì trệ, không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đội ngũ cán bộ vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế. Nhiều cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu năng động, sáng tạo, hiệu quả và trách nhiệm không cao.

Mặc dù từ trước đến nay, chúng ta đã có chủ trương “Kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm”, nhưng thực tế việc xử lý trách nhiệm và thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa thực hiện được, có chăng khi cán bộ vi phạm, bị xử lý kỷ luật, chúng ta mới thay thế, bổ sung cán bộ.

Thực tế hiện nay, có một số cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành, địa phương, đơn vị nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo hoặc nói nhiều, làm ít; nói hay làm dở; nhiều công việc được phân công triển khai chậm trễ, trì trệ, sức ỳ lớn, hiệu quả thấp; tình trạng sợ trách nhiệm cá nhân, công việc giải quyết thiếu kịp thời, để dây dưa, kéo dài hoặc không đủ khả năng giải quyết, để rồi khi không hoàn thành nhiệm vụ lại đổ lỗi trách nhiệm cho nhau, gây khó khăn cho việc xử lý.

- Advertisement -

Những khuyết tật đó đã làm ảnh hưởng, cản trở đến sự phát triển của tỉnh, làm mất niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Thực trạng này đã tồn tại trong một thời gian khá dài, nhưng chúng ta chưa có biện pháp để giải quyết, xử lý dứt điểm.

Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để làm cơ sở xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ trách nhiệm yếu, từng bước xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Có thể nói, đây là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, là bước tiến mới trong công tác cán bộ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đây là lần đầu tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một văn bản với những quy định khá cụ thể làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với cách làm sáng tạo này, hy vọng sẽ tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Từng bước soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và sức bật mới trong công tác cán bộ.

Nói chung, việc ký kết trách nhiệm của 399 cán bộ là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vừa qua là sự ràng buộc về trách nhiệm chính trị và pháp lý đối với cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, việc làm này cũng là để nhắc nhở mỗi một cán bộ phải luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, từng đồng chí phải cam kết một tinh thần làm việc có trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất, quyết liệt nhất.

– P.V: Như vậy là Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhắm đúng và trúng vấn đề đang đặt ra đối với tỉnh ta hiện nay, đó là vấn đề đội ngũ cán bộ. Vậy, xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết thêm về quyết tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đưa Quy định vào cuộc sống và tạo chuyển biến trong thực tế?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Chúng ta biết rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định nhiệm vụ chủ yếu trong công tác cán bộ là “Tăng cường xiết chặt kỷ cương, kỷ luật” và “Tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ”.

- Advertisement -

Khai thông "điểm nghẽn" đưa tỉnh nhà bứt phá đi lên
Cán bộ cốt cán của Báo Quảng Bình ký cam kết về trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ảnh: N.M

Theo tôi, đây là 2 vấn đề hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh nhà. Chính vì vậy, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu cao quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thái độ và những việc làm kiên quyết vừa qua trong việc bố trí, sắp xếp, phê bình, kỷ luật cán bộ đã phần nào thể hiện quyết tâm đó.

Điều đáng mừng là ngay sau khi Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Có lẽ, Quy định đã đáp ứng được sự mong đợi bấy lâu nay của nhân dân và doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở chính trị rất quan trọng cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhằm cụ thể hóa và thực hiện quyết tâm chính trị của Đại hội, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể hiện một tinh thần, thái độ hết sức nghiêm túc, đầy trách nhiệm trước nhân dân và trước sự phát triển chung của tỉnh trong việc quy định hình thức xử lý đối với những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và uy tín, danh dự của cơ quan, địa phương, đơn vị; để xảy ra sai sót, khuyết điểm.

Cụ thể: Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc có dư luận được xác minh, kết luận người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu có biểu hiện cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, để vợ, con tham gia những việc làm ảnh hưởng đến trách nhiệm bản thân thì     tiến hành điều chuyển, bố trí công tác khác.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; vi phạm Điều lệ và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật nhưng chưa đến mức cách chức, thì thực hiện quy định về từ chức, miễn nhiệm hoặc tiến hành điều chuyển, bố trí công tác khác.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong năm không hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết công việc chậm trễ, ách tắc, nhũng nhiễu hoặc để cán bộ cấp dưới nhũng nhiễu, hiệu quả công việc thấp, không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong năm thì khuyến khích từ chức hoặc miễn nhiệm chức vụ. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong năm không thực hiện đúng cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tiến hành điều chuyển, bố trí công tác khác.

Tại Quy định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cụ thể cho cấp uỷ đảng các cấp, trước hết là đồng chí Bí thư cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền và khẩn trương tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở cấp mình, ngành, đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Phải nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thực hiện tốt Quy định trong toàn Đảng bộ.

Cùng với việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh căn cứ Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng Quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc diện cấp mình quản lý.

Tổ chức nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quy định của cấp mình cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết để giám sát, theo dõi việc thực hiện. Như vậy, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ được triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống từ tỉnh xuống tận cơ sở.

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo việc ký cam kết và theo dõi việc thực hiện cam kết về trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm; tham mưu việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu không thực hiện đúng các nội dung cam kết.

Qua theo dõi, các địa phương, cơ quan, đơn đã triển khai khá nghiêm túc, về tiến độ tuy có chậm hơn so với Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhưng cách làm và đặc biệt là tinh thần, thái độ của chính những cán bộ trực tiếp tham gia ký cam kết… cho thấy Quy định đã dần dần đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, nhân dân.

– P.V: Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; việc xử lý người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm hoặc chưa hoàn thành trách nhiệm được giao và quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm. Để tổ chức thực hiện tốt Quy định này, chúng ta phải làm gì để tránh hai khuynh hướng có thể xảy ra một là tình trạng che dấu khuyết điểm hoặc lợi dụng Quy định để hạ bệ lẫn nhau, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Có thể khẳng định rằng, với một văn bản cụ thể hóa chủ trương của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong công tác cán bộ như Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, muốn tổ chức thực hiện thắng lợi thì kèm theo đó phải có một quy trình chặt chẽ. Hiện nay, Thường trực Tỉnh ủy đang chỉ đạo cơ quan tham mưu xây dựng các hướng dẫn cụ thể về cách thức, quy trình đánh giá cán bộ hàng năm, kể cả quy trình xử lý cán bộ vi phạm…

Về vấn đề phóng viên nêu, Thường trực, Ban Thường vụ đã tính đến, trong Quy định cũng nêu rõ: “Nghiêm cấm và xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu mà bản thân hoặc để cán bộ, nhân viên phòng mình có hành vi vận động, lôi kéo, hoặc có những tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, hoặc lợi dụng việc lấ
y phiếu tín nhiệm để làm tổn hại đến uy tín tập thể, uy tín cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ”. Nếu phát hiện trường hợp nào lợi dụng Quy định để hạ bệ lẫn nhau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm.

Đồng thời, Quy định cũng đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu rất cao cho nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đó là những quyết sách đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung. Đó cũng là nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Và sau Đại hội, nhân dân trong tỉnh đang gửi gắm kỳ vọng và trông đợi vào hành động cụ thể của chúng ta- đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp với tư cách là “công bộc” của nhân dân.

Vì vậy, tôi nghĩ, nếu chúng ta không có sự phấn đấu quyết liệt, không có sự quyết tâm cao, không có sự đổi mới tư duy và phong cách làm việc thì các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra sẽ không hoàn thành được, nguy cơ tỉnh nhà sẽ tụt hậu xa hơn so với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Và, như vậy, chúng ta sẽ có lỗi lớn trước Đảng bộ và nhân dân. Như tôi đã có lần phát biểu trước Tỉnh ủy: Chúng ta không thể chấp nhận khi không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ xin lỗi nhân dân là xong. Không có lời xin lỗi chân thành nào bằng sự xin lỗi thể hiện qua hành động của mình, phải nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tôi xin nhấn mạnh một điều rằng, mục đích của Quy định số 01- QĐ/TU không phải nhắm đến việc xử lý cán bộ này hay cán bộ khác, mà mục đích sâu xa là để đội ngũ cán bộ chúng ta thấy được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân; làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, tất cả vì sự phát triển của tỉnh. Vì thế, từng đồng chí Tỉnh ủy viên, giám đốc sở, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trước hết phải gương mẫu, xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong cơ quan, đơn vị mình về trách nhiệm điều hành giải quyết công việc.

Nghiên cứu, đổi mới để thực hiện thật tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Chúng ta phải nỗ lực xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ cấp dưới của mình để xây dựng một phong cách làm việc có hiệu quả cao nhất (nhanh nhất, gọn nhất, thuận tiện nhất, được người dân và doanh nghiệp đánh giá tốt nhất).

– P.V: Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, báo chí có vai trò gì trong quá trình đưa Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuộc sống?

– Đồng chí Hoàng Đăng Quang: Với tư cách là công cụ kiến tạo nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng, báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với Quy định này cũng vậy. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh có nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quy định của cấp uỷ các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, nhân rộng những tổ chức, cá nhân điển hình trong việc thực hiện tốt Quy định này; phê phán những biểu hiện nhũng nhiễu, trì trệ, chậm trễ trong việc thực thi công vụ và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để kịp thời xử lý, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Tôi đánh giá cao việc Ban Biên tập Báo Quảng Bình chủ trương phát động cuộc thi viết về chủ đề “Kỷ cương và trách nhiệm” trên Báo nhằm hưởng ứng và cổ vũ việc thực hiện Chủ đề “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” của Tỉnh ủy, cũng như Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là việc làm thiết thực nhằm góp phần đưa Quy định sớm đi vào cuộc sống.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ở các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở trong thực thi công vụ; đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Phát hiện, động viên kịp thời các điển hình tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng, thực hiện Chủ đề của Tỉnh ủy, Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Vấn đề quan trọng là các đồng chí phải bám sát chủ để, bám sát thực tiễn cuộc sống để triển khai cuộc thi một cách có hiệu quả, động viên được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các cây viết trong và ngoài  tỉnh, nội dung phải bảo đảm tính định hướng và có tính giáo dục cao, góp phần thực hiện thành công Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

– P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

P.V (thực hiện)

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,896Thành viênThích
327Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm