Trang chủ Tin tức – Sự kiện Thị xã Ba Đồn: Tăng cường dân chủ trong Đảng

Thị xã Ba Đồn: Tăng cường dân chủ trong Đảng

0
97

(QBĐT) – Đảng bộ thị xã Ba Đồn hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 5.527 đảng viên. Thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh được cấp uỷ các cấp nơi đây thường xuyên quan tâm và lãnh đạo. Nhờ vậy, đã khơi dậy sức tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, cấp uỷ các cấp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã đề ra các giải pháp để xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, công tác tổ chức và cán bộ đã được triển khai đồng bộ, bộ máy cơ quan đảng, chính quyền mặt trận, các đoàn thể được sắp xếp, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thị xã đã kịp thời bổ sung cấp uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ cấp uỷ, các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý sau khi thị xã và Đảng bộ thị xã Ba Đồn được thành lập. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt quan tâm nên đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến cơ sở có bước trưởng thành cả về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị, phát huy được vai trò, trách nhiệm để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới. Giai đoạn 2011-2015, Đảng bộ thị xã đã tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và đã kết nạp 1.511 đảng viên mới.

Thị xã Ba Đồn: Tăng cường dân chủ trong Đảng
Đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015

Sau đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức đảng, các cấp uỷ đã tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành quy chế làm việc. Nội dung quy chế đều thể hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ, trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân bí thư, các phó bí thư và của người đứng đầu.

Mối quan hệ, chế độ làm việc và phương pháp công tác của cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể của địa phương, cơ quan, đơn vị có tính thống nhất cao, thể hiện dân chủ trong đảng. Cùng với việc xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, các cấp uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện rộng rãi quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ vậy, dân chủ trong đảng và trong xã hội được mở rộng và phát huy hơn.

Ban Thường vụ Thị uỷ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ và hàng năm về việc thực hiện nghị quyết, quy định của cấp uỷ cấp trên, quy chế làm việc của các cấp uỷ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy phần lớn các cấp uỷ cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả cao hơn so với trước đây.

Đặc biệt, qua hội nghị tổng kết hàng năm, các cấp uỷ đã tập trung đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư. Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại yếu kém trong năm, các cấp uỷ đã đề ra nhiều biện pháp và hướng khắc phục sửa chữa. Việc xây dựng kế hoạch và đăng ký tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm đều thực hiện vào đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh năm trước đăng ký tiếp tục giữ vững và phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, những cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh.

Hàng năm, có 80% tổ chức cơ sở đảng đăng ký phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 20% đăng ký đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đối với đảng viên, căn cứ tự phê bình và phê bình của đảng viên, kết quả đánh giá chất lượng, phân loại của chi bộ hàng năm, các cấp uỷ đề ra kế hoạch để đảng viên đăng ký hướng khắc phục sửa chữa. Năm 2015 có 20 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và 73,3% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn cho biết thêm: Để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung chỉ đạo, củng cố, rà soát, đánh giá tình hình cụ thể của một số đảng bộ, địa phương, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, có những vấn đề nảy sinh phức tạp, đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Ban Thường vụ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng đảng, mặt trận và các đoàn thể tập trung về nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu sai phạm và thay thế những cán bộ năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật.

Đảng bộ kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ có năng lực và thực hiện luân chuyển cán bộ của các cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể về làm cán bộ chủ chốt đối với những địa phương khó khăn về cán bộ. Nhờ vậy, một số tổ chức cơ sở đảng từ khó khăn, yếu kém đã ổn định được tình hình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các vụ việc phức tạp xảy ra và kéo dài ở một số địa phương đã được khắc phục, bảo đảm giữ vững tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiền Chi

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây