Trang chủ Tin tức – Sự kiện Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: 15 năm xây dựng và phát...

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: 15 năm xây dựng và phát triển

0
84

Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (2001-2016) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

(QBĐT) – Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định 218 QĐ/TU ngày 24-4-2001 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Sau đúng một năm đi vào hoạt động, theo quyết định số 532-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ được đổi tên gọi thành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp trong tình hình mới, xác định vai trò, trách nhiệm của TCCS đảng trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: 15 năm xây dựng và phát triển
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2011-2015.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng kiện toàn, củng cố và phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng tổ chức đảng là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Vì vậy, từ 15 TCCS đảng của 15 doanh nghiệp Nhà nước, đến nay Đảng bộ Khối có 68 TCCS đảng trực thuộc, gồm 27 đảng bộ, 41 chi bộ cơ sở, hoạt động trong 31 DNNN, 35 DN ngoài quốc doanh và 2 tổ chức đảng trong cơ quan Đảng và Hội Doanh nghiệp, với gần 3.400 đảng viên và trên 14.000 cán bộ, công nhân, lao động. Qua 3 lần chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và 4 lần đại hội Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn quán triệt phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”.

15 năm qua, mặc dù chịu tác động và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới lạm phát tăng cao, thiên tai… nhưng toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu và tập trung lãnh đạo đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Từ năm 2001-2005, thực hiện chức năng là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SX- KD, Đảng bộ Khối và các TCCS đảng lãnh đạo các doanh nghiệp liên tục phát triển SX-KD, mở rộng ngành nghề theo hướng kinh doanh tổng hợp, nâng cao năng lực sản xuất và trình độ quản lý… Doanh thu hàng năm tăng bình quân 18%, nộp ngân sách tăng 15%, chiếm gần 10% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, giá trị xuất khẩu hàng năm trên 11 triệu USD.

Từ 2005-2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối, các doanh nghiệp đã tổ chức cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình quản lý theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến hành sắp xếp lại sản xuất, đồng thời chú trọng đầu tư xây dựng mới một số cơ sở vật chất có thiết bị công nghệ tiên tiến để tăng năng lực sản xuất. Hầu hết các doanh nghiệp đã chú trọng đến hiệu quả, chất lượng hàng hoá, mẫu mã bao bì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng và áp dụng các hình thức quản lý tiêu chuẩn chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường, vì vậy nhiều sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Qua đó, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2006, các doanh nghiệp trong Khối đã nộp ngân sách tăng 43%, năm 2007 tăng 100%, đến năm 2009 và 2010 nộp ngân sách trên 200 tỷ đồng/năm, chiếm gần 20% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Thu nhập và đời sống của người lao động cũng từng bước được cải thiện, năm 2006 đạt 1,9 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2009 đạt 3,3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2010-2015, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo tiến hành sắp xếp, đổi mới các loại hình doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuy có biến động thăng trầm, có doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc giải thể, nhưng nhìn chung các doanh nghiệp trong Khối vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng.

Trong 5 năm, các doanh nghiệp đã nộp 1.390 tỷ đồng, tăng 150,9% so với giai đoạn 2005-2010, tỷ lệ tăng bình quân đạt 57% năm so với kế hoạch giao, vượt 27% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã nộp 400 tỷ đồng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tăng 220% so với giai đoạn 2005 – 2010, bình quân hằng năm tăng 39,7%.

Trong giai đoạn năm 2010-2015, đa số doanh nghiệp đều bảo đảm được việc làm, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động. Từ năm 2010 đến nay, các doanh nghiệp đã giải quyết cho gần 2.000 lao động có việc làm mới, tăng 19% so với đầu nhiệm kỳ. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với năm 2010, tốc độ tăng thu nhập ở đa số doanh nghiệp đạt 12%/ năm, vượt 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra.

Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm được các doanh nghiệp duy trì thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy SXKD phát triển. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, với tổng số tiền thực hiện trong 15 năm hơn 275 tỷ đồng, góp phần chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của những người đang gặp khó khăn về kinh tế, giải quyết công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quốc phòng-an ninh được thường xuyên chú trọng, nên tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối cũng có những chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nâng lên đáng kể.

Kết quả xếp loại hằng năm, số đơn vị đạt TSVM đạt từ 82-85%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 78-80%. Công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài
khu vực Nhà nước được quan tâm, bước đầu có kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể trong việc ngăn ngừa sai phạm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi doanh nghiệp.

Toàn Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện khá nghiêm túc và có kết quả trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ khâu quán triệt và tổ chức học tập cho đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng người lao động, đến việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt ở từng chi bộ và hướng dẫn việc liên hệ, làm theo, đã được nhiều TCCS đảng và doanh nghiệp triển khai thực hiện khá tốt, có những cách làm hay, sáng tạo mới. Qua thực tiễn đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiến tiến trong lao động, sản xuất, được các ngành cấp trên tuyên dương khen thưởng.

Vừa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có chuyển biến tích cực. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp của cấp uỷ, lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể quần chúng và người lao động được thực hiện công khai ở đa số các đơn vị, trở thành động lực quan trọng bảo đảm giữ vững sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh những thành tích đạt được, một số mặt hoạt động của Đảng bộ vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định, cụ thể: Tình hình TCCS đảng trong Đảng bộ biến động; một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Với những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua… Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp tích cực và có hiệu quả trong 15 năm xây dựng và phát triển, năm 2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phát huy những kết quả đạt được trong 15 năm qua, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tổ chức triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đi vào cuộc sống.

Trước mắt Đảng bộ Khối tập trung làm tốt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2016, tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đã đề ra, góp phần tích cực tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây