1 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương

- Advertisement -

Ngày 23-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hải Dương.

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri tại xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, Hải Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Hải Dương có 10 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hải Dương là 4 đơn vị bầu cử, được bầu 9 đại biểu. Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định và công bố 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, được bầu 65 đại biểu.

Ủy ban bầu cử cấp huyện đã ấn định và công bố 99 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, được bầu 434 đại biểu. Ủy ban bầu cử cấp xã đã ấn định và công bố 1.907 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, được bầu 6.680 đại biểu.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào ngày 15/4/2016 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 13 người, giảm hai người so với kết quả hiệp thương lần thứ hai. Trong 13 người được lựa chọn, nữ chiếm tỷ lệ 46%, tuổi trẻ 15%, ngoài đảng 15% và tái cử là 8%.

Sau hội nghị hiệp thương lần ba, những người đủ tiêu chuấn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI của Hải Dương là 104 người, giảm 6 người so với kết quả hiệp thường lần hai. Tỉnh có 723 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 11.701 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Toàn tỉnh có 1.976 điểm bỏ phiếu…

- Advertisement -

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận Hải Dương đã thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, văn bản của các cấp có thẩm quyền về bầu cử, tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan đến bầu cử. Tỉnh đã thành lập các tổ phụ trách bầu cử ở các địa phương và chuẩn bị cơ sở vật chất, cần thiết phục vụ cho bầu cử.

Về lập danh sách cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân đề nghị Hải Dương có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, có nhiều công nhân các địa phương khác đến lao động, sản xuất. Do đó tỉnh cần chú trọng công tác lập danh sách cử tri cho phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử, Hải Dương cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bầu cử; phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử tới cơ sở. Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng nhiều hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Đối với một số công việc trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thứ nhất, tỉnh Hải Dương cần hoàn thành việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương, hoàn thành chậm nhất vào ngày 27-4-2016; hoàn thành việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử ở tỉnh chậm nhất là ngày 2-5-2016.

Thứ hai, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trong đó chú ý tuyên truyền về bầu cử đối với các ứng cử viên phải đảm bảo công bằng, bình đẳng để nhân dân lựa chọn. Đặc biệt, trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Hải Dương cần tạo điều kiện cho tất cả các ứng cử viên, gồm các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động của mình; thực hiện vận động tranh cử một cách bình đẳng, minh bạch trước cử tri.

Thứ ba, Hải Dương cần phối hợp với những người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử dân chủ, công bằng, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng thời gian theo kế hoạch mà Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đề ra. Ủy ban bầu cử tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trước ngày 12-5-2016, tức là trước 10 ngày bầu cử theo quy định của pháp luật. Những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị còn lại (nếu có) sẽ được xem xét, giải quyết sau bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong năm 2016. Do đó, Hải Dương cần tiếp tục thực hiện những công việc còn lại từ nay đến ngày bầu cử để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cùng ngày, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và xây dựng nông thôn mới tại xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

- Advertisement -

Tại xã Cổ Thành, Chủ t
ịch Quốc hội đánh giá cao xã nông thôn mới của thị xã Chí Linh triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương. Cụ thể hóa việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử, xã đã ban hành 27 văn bản hướng dẫn rất cụ thể, kiện toàn các tiểu ban, công bố niêm yết danh sách cử tri… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Cổ Thành cần tiếp tục phát huy những kết quả đã thực hiện được. Ngày hội toàn dân đang đến gần, các bước tiếp theo cho công tác bầu cử tại địa phương cần được tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương tiếp tục phát huy lợi thế, xây dựng thêm nhiều xã nông thôn mới.

Cũng trong chiều 23-4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trường đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định công tác chỉ đạo được Thành phố thực hiện đồng bộ, triển khai tại địa phương quyết liệt, trách nhiệm cao và có sự sáng tạo phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương
Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn Quận 11. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Thành phố có đặc thù đông dân, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, tập trung đông công nhân trong khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động nhập cư và sinh viên. Do đó Thành phố cần phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, sắp xếp thời gian tham gia bầu cử.

Để đảm bảo tốt mọi điều kiện cho cuộc bầu cử sắp tới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban bầu cử Thành phố cần chủ động tổ chức diễn tập, có phương án dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra; chủ động thông tin bằng nhiều kênh, đặc biệt là thông qua phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về công tác bầu cử, đây là vấn đề hết sức quan trọng đồng thời tổ chức tốt các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên với cử tri để cử tri hiểu và lựa chọn được những đại biểu tốt nhất, đủ năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu của nhân dân.

Ủy ban bầu cử Thành phố cũng cần chỉ đạo các cấp tổng kiểm tra các tổ bầu cử để kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, giải quyết những khó khăn phát sinh.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,813Thành viênThích
332Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm