19.5 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Tư 1, 2023

Nhiều khu vực bầu cử trên cả nước được phép bỏ phiếu sớm

- Advertisement -

Thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, cập nhật đến ngày 6-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử một số tỉnh, thành phố được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm hơn ngày bầu cử của toàn quốc là ngày 22-5.

Nhiều khu vực bầu cử trên cả nước được phép bỏ phiếu sớm
Làm thủ tục kiểm tra thùng phiếu, niêm phong thùng phiếu tại điểm bỏ phiếu sân bay thành phố Vũng Tàu, khu vực bỏ phiếu số 14. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Các khu vực bầu cử ngày 7-5

Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc phường 12, thành phố Vũng Tàu tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 7-5, sớm 15 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Các khu vực bầu cử ngày 15-5

Ba xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 15-5, sớm bảy ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Các khu vực bầu cử ngày 19-5

- Advertisement -

Tại hai tỉnh Kiên Giang và Quảng Nam, Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm ba ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại một số khu vực. Theo đó, vào ngày 19-5, xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức bầu cử.

Cũng vào ngày 19/5, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm tại 28 khu vực bỏ phiếu ở các xã Chơ Chun, La ÊÊ, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre, Đắc Pring, Zuôih thuộc huyện Nam Giang; 15 khu vực bỏ phiếu ở xã Ch’ơm, Ga Ri, A Vương thuộc huyện Tây Giang; khu vực bỏ phiếu số 10 (Trung đoàn BB143) xã An Bình, huyện Thăng Bình và năm khu vực bỏ phiếu ở xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.

Các khu vực bầu cử ngày 20-5

Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Bình, Nghệ An tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm hai ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại một số khu vực bỏ phiếu.

Theo đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 20-5, các khu vực sau sẽ tổ chức bầu cử: cơ quan quân sự huyện Lý Sơn, Trạm 550, Trạm 18, Trạm Hải Đăng và Cảnh sát biển thuộc Khu vực bỏ phiếu số 8, xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Trung đoàn BB95 (Tổ bầu cử số 08) thuộc xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử

Tỉnh Quảng Bình có các điểm tổ chức bầu cử sớm tại huyện Bố Trạch và huyện Quảng Ninh. Huyện Bố Trạch có tám khu vực bỏ phiếu (từ số 01-08) thuộc xã Thượng Trạch; 3 khu vực bỏ phiếu (từ số 01-03) thuộc xã Tân Trạch. Huyện Quảng Ninh có hai khu vực bỏ phiếu (số 7 và 8) thuộc xã Trường Sơn.

Tỉnh Nghệ An có các điểm tổ chức bầu cử sớm tại huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương. Theo đó, huyện Kỳ Sơn có 69 khu vực bỏ phiếu sớm, gồm các xã Mường Típ (ba khu vực) là các bản Phà Nọi, Huồi Khói, Chà Lạt; xã Tây Sơn (hai khu vực) là các bản Đống Trên, Đống Dưới; xã Huồi Tụ (hai khu vực) là các bản Huồi Mú, Huồi Thăng; xã Hữu Lập (một khu vực) là bản Noọng Ó; xã Tà Cạ (hai khu vực) là các bản Na Nhu, Sa Vang; xã Phà Đánh (ba khu vực) là các bản Huồi Nhúc, Piêng Hòm, Xắn; xã Bảo Nam (sáu khu vực) là các bản Phia Khoáng, Xa Lồng, Khe Nạp, Huồi Lau, Huồi Hốc, Lưu Tân; xã Bắc Lý (11 khu vực) là các bản Phia Khăm 1, Phia Khăm 2, Phà Coóng, Buộc, Huồi Bắc, Nhọt Kho, Kẻo Phà Tú, Xóp Thong, Cha Nga, Kẻo Nam, Na Kho; xã Mỹ Lý (bảy khu vực) là các bản Piêng Vai, Huồi Bún, Phà Chiếng, Piêng Pèn, Nhợt Lợt, Xốp Dương, Cha Nga; xã Nậm Cắn (hai khu vực) là các bản Pa Ca, Huồi Pốc; xã Nậm Càn (hai khu vực) là các bản Nậm Khiên 1, Nậm Khiên 2; xã Bảo Thắng (ba khu vực) là các bản Sao Va, Ca Da, Thà Lạng; xã Na Loi (hai khu vực) là các bản Piêng Lau, Huồi Sàn; xã Na Ngoi (năm khu vực) là các bản Phù Quặc 1, Phù Quặc 2, Phù Quặc 3, Huồi Xai, Thăm Hón; xã Mường Ải (ba khu vực) là các bản Huồi Khe, Xốp Phong, Pụng; xã Keng Đu (sáu khu vực) là các bản Huồi Xui, Hạt Tà Vén, Huồi Cáng, Quyết Thắng, Keng Đu, Khe Linh; xã Đoọc Mạy (hai khu vực) là các bản Noọng Hán, Huồi Khơ; xã Mường Lống (bảy khu vực) là các bản Mò Nừng, Thà Lạng, Thăm Pạng, Xám Xúm, Thăm Hốc, Thăm Hang, Huồi Khun.

- Advertisement -

Huyện Con Cuông có 18 khu vực bỏ phiếu sớm gồm xã Bình Chuẩn (tám khu vực) là các bản Quẹ, Quăn, Tông, Mét, Đình, Xiềng, Nà Cọ, Tung Poọng; xã Môn Sơn (hai khu vực) là các bản Co Phạt, Khe Búng; xã Châu Khê (hai khu vực) là các bản Khe Bu, Khe Nà; xã Cam Lâm (hai khu vực) là các bản Cam, Bạch Sơn; xã Thạch Ngàn (bốn khu vực) là các Bản Kẻ Gia, Thạch Sơn, Kẻ Tắt, Bá Hạ.

Huyện Quế Phong có sáu khu vực bỏ phiếu sớm gồm xã Tiền Phong (hai khu vực) là các bản Ná Sành, Xốp Sành; xã Tri Lễ (tám khu vực) là các bản Huổi Mới 1, Huổi Mới 2, Nậm Tột, Huôi Xái 1, Huôi Xái 2, Mường Lống, Piêng Luống, Phà Khốm; xã Quế Sơn (ba khu vực) là các bản: Đai, Cọc, Piếng Mòn; xã Cắn Muộn (một khu vực) là bản Huôi Máy; xã Nậm Nhoóng (hai khu vực) là các bản Na Khích, Pà Lâu.

Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có 43 khu vực bỏ phiếu sớm gồm xã Hữu Khuông (7 khu vực) là các bản Xàn, Con Phen, Pủng Bón, Tủng Hốc, Chà Lâng, Huồi Cọ, Huồi Pủng; xã Nhôn Mai (12 khu vực) là các bản Nhôn Mai, Na Hỷ, Na Lợt, Cỏ Hạ, Xói Voi, Thâm Thẩm, Huồi Cọ, Huồi Măn, Phá Mựt, Xa Mạt, Pìa Òi, Piềng Luống; xã Mai Sơn (10 khu vực) là các bản Huồi Xá, Piềng Mựn, Huồi Tố 1, Huồi Tố 2, Cha Lò 1, Cha Lò 2, Na Kha, Piểng Coọc, Phà Kháo, Na Hang; xã Tam Hợp (5 khu vực) là các bản Văng Môn, Xốp Nặm, Phồng, Phá Lõm, Huồi Sơn; xã Nga My (4 khu vực) là các bản Huồi Sơn, Xốp Kho, Na Kho, Na Ngân; xã Lượng Minh (5 khu vực) là các bản Cà Moong, Xốp Cháo, Minh Tiến, Minh Thành, Chăm Puông.

Các k
hu vực bầu cử vào ngày 21-5

Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho thành phố Hải Phòng, Cần Thơ, các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Cà Mau, Bình Định tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại một số khu vực bỏ phiếu.

Theo đó, vào ngày 21-5, huyện đảo Bạch Long Vỹ (thành phố Hải Phòng) sẽ tổ chức bầu cử.

Tại tỉnh Đắk Nông, các khu vực tổ chức bầu cử sớm gồm các Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 19 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Đại đội BB1 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Mil, Đại đội BB3 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức, Đại đội BB4 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư Jút, Đại đội BB6 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Song.

Thành phố Cần Thơ có các khu vực tổ chức bầu cử sớm tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Tại quận Ninh Kiều, tổ bầu cử số 15 thuộc phường An Khánh (Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ), Tổ bầu cử số 19 thuộc phường Cái Khế (Công an thành phố Cần Thơ), Tổ bầu cử số 12 thuộc phường Thới Bình (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ), Tổ bầu cử số 12 thuộc phường An Hòa (Công an quận Ninh Kiều). Huyện Phong Điền có tổ bầu cử số 10 thuộc thị trấn Phòng Điền (Công an huyện Phong Điền).

Tỉnh Đắk Lắk có các Đồn Biên phòng 735 (tổ bầu cử số 10) thuộc xã Ia Lốp, huyện Ea Súp; Đồn Biên phòng 737 (tổ bầu cử số 11) thuộc xã Ia Rvê, huyện Ea Súp; Đồn Biên phòng 739 (tổ bầu cử số 07) và Đồn Biên phòng 741 (tổ bầu cử số 08 thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp; Đồn Biên phòng 743 (tổ bầu cử số 11), Đồn Biên phòng 747 (tổ bầu cử số 12), Đồn Biên phòng 749 (tổ bầu cử số 13) và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (tổ bầu cử số 10) thuộc xã Krôngna, huyện Buôn Đôn.

Tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành bầu cử sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 5 Cụm đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển; Khu vực bỏ phiếu số 3 Cụm đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Tỉnh Bình Định có các khu vực bầu cử sớm tại huyện Vĩnh Thạnh và huyện Vân Canh. Tại huyện Vĩnh Thạnh sẽ bầu cử sớm tại Khu vực bỏ phiếu số 01 (thôn O2) xã Vĩnh Kim. Tại huyện Vân Canh, xã Canh Liên có 08 khu vực bỏ phiếu sớm gồm khu vực bỏ phiếu số 01 (làng Hà Giao); khu vực bỏ phiếu số 02 (làng Kon Lót); khu vực bỏ phiếu số 03 (làng Chồm); khu vực bỏ phiếu số 04 (làng Canh Tiến); khu vực bỏ phiếu số 05 (làng Cát); khu vực bỏ phiếu số 06 (làng Kà Bông); khu vực bỏ phiếu số 07 (làng Kà Bưng); khu vực bỏ phiếu số 08 (làng Kà Nâu). Xã Canh Hiệp: khu vực bỏ phiếu số 05 (làng Canh Giao).

Trước đó, tại thành phố Vũng Tàu, Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý cho khu vực bỏ phiếu số 11 và 12 thuộc phường 11, khu vực bỏ phiếu số 13 và 14 phường Thắng Nhì bỏ phiếu sớm 18 ngày (ngày 4/5) so với ngày bầu cử toàn quốc; khu vực bỏ phiếu số 11 và 12 thuộc phường 11, khu vực bỏ phiếu số 13 và 14 thuộc phường Thắng Nhì bỏ phiếu sớm 20 ngày (ngày 2-5) so với ngày bầu cử toàn quốc.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
337Người theo dõiTheo dõi
23,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm