16.2 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

- Advertisement -

(QBĐT) – Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại buổi làm việc vào ngày 28-7-2016 với một số sở, ngành về công tác cán bộ. Tham gia buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Những năm qua, thực hiện các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử, theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và văn bản liên quan, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị triển khai rà soát, ban hành quy chế phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Tính đến ngày 25-7-2016, UBND tỉnh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 50 cán bộ; thực hiện chuyển đổi 4 cán bộ diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý do đảm nhiệm chức vụ quá hai nhiệm kỳ. Công tác thẩm định, lựa chọn cán bộ để bổ nhiệm đã được cân nhắc, xem xét và bố trí đúng người, đúng việc. Những cán bộ được bổ nhiệm đã phát huy được hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đơn vị, đồng thời gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 19-1-2016 về việc phê duyệt quy hoạch dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 gồm 293 người. Công tác chỉ đạo tinh giản biên chế đã được quan tâm chú trọng và đã tinh giản được 193 trường hợp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thay đổi vị trí công tác đối với cấp trưởng phòng từ 10 năm trở lên, đã có 4/13 sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi 6 trường hợp; có 17 trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi do sắp nghỉ hưu và ở các vị trí đặc thù.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã báo cáo về công tác cán bộ của đơn vị mình, đồng thời có các ý kiến phân tích những kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ trong thời gian tới.

- Advertisement -

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành trong việc thực hiện công tác cán bộ bao gồm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, sắp xếp cán bộ… Đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đã phát huy được hiệu quả trong công tác. Các sở, ngành, địa phương cũng đã triển khai đồng bộ, tích cực Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, góp phần phát triển môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nêu trên, vẫn còn một số cán bộ, công chức, lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành chưa thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm, thậm chí còn nhũng nhiễu doanh nghiệp, gây ra những “điểm nghẽn”, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và niềm tin của nhân dân. Việc thực hiện thay đổi vị trí công tác đối với cấp trưởng phòng từ 10 năm trở lên vẫn còn chậm. Trách nhiệm của một số cán bộ cấp trưởng phòng còn hạn chế. Công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ một số sở, ngành còn thiếu kịp thời…

Để thực hiện hiệu quả công tác cán bộ trong thời gian tới, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các sở, ban, ngành cần quán triệt, thực hiện hiệu quả chương trình công tác cán bộ, đẩy mạnh việc thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự lan tỏa tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân. Có kế hoạch cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong quá trình điều chuyển cần khách quan, công tâm, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường. Đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ để bố trí phù hợp.

Thẳng thắn chỉ ra những cán bộ thiếu năng lực và trách nhiệm để có sự điều chuyển phù hợp, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối với một số vị trí đặc thù, các ngành cần tăng cường công tác phối hợp để có sự điều chuyển hợp lý. UBND tỉnh tích cực chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt, đặc biệt là các ngành, các vị trí liên quan đến môi trường đầu tư của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và trách nhiệm, chú trọng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Giao Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện các chủ trương về công tác cán bộ để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết hiệu quả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngọc Mai

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
337Người theo dõiTheo dõi
23,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm