“Phòng, chống tội phạm là vấn đề trọng tâm, cấp bách và lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”

0
211

(QBĐT) – Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (138/CP) tại hội nghị trực tuyến ngày 9-8.

Với nội dung triển khai Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP, hội nghị do đồng chí Trương Hòa Bình chủ trì với sự tham gia của Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng 63 điểm cầu trong toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh ta, do đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng sự có mặt của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.

Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 đã đạt được kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm được nâng lên; công tác tuyên truyền được đổi mới. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác phòng ngừa, điều tra các loại tội phạm được tiến hành quyết liệt, cơ bản đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. góp phần bảo đảm quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, tình hình tội phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; một số nơi, việc thực hiện Chỉ thị 48 còn mang tính hình thức, ảnh hưởng đế kết quả chung. Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại cần tháo gỡ, Kết luận số 05 đã nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48.

Hội nghị cũng đã được nghe nội dung Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về tội phạm hình sự, 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 26.833 vụ, giảm 4,66% so với cùng kỳ. Lực lượng Công an đã , 21.055 vụ, đạt tỷ lệ 78,47%; triệt phá 1.061 băng, ổ, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 3.383 đối tượng, trong đó có 1.050 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Tại , Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các sự kiện quan trọng khác. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc, kịp thời và kết hợp hiệu quả giữa phòng ngừa xã hội và  phòng ngừa nghiệp vụ, triển khai mạnh mẽ các biện pháp điều tra, khám phá, tấn công và trấn áp tội phạm.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào nội dung tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48-CP/TW trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, đồng thời nêu lên 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48-CP/TW. Trong đó nhấn mạnh quan điểm công tác phòng, chống tội phạm là vấn đề trọng tâm, cấp bách và lâu dài, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; cần gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường và đổi mới công tác phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn trọng điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm…

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138/CP đã được kiện toàn với 38 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng ban.

Ngọc Mai

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here