4.8 C
New York
Thứ Ba, Tháng Mười Hai 6, 2022

Quảng Bình: Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên

- Advertisement -

Nghiêm túc quán triệt và thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của các cấp ủy đảng cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, hơn 3 năm qua Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo đột phá quan trọng, hiệu quả như: Tổ chức mô hình huấn luyện dân quân năm thứ nhất theo từng cụm, huấn luyện dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 5 đồng loạt theo cụm; huấn luyện tự vệ tập trung theo từng đợt,…

Các giải pháp, mô hình này đã từng bước khắc phục hạn chế, thiếu sót trong tổ chức huấn luyện; nâng cao được chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Bước sang năm 2015, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mô hình huấn luyện đã được rút kinh nghiệm, nhân rộng; đồng thời chỉ đạo thực hiện “Mô hình huấn luyện các đơn vị dự bị động viên tập trung tại Trung tâm huấn luyện của LLVT tỉnh”.

Những năm trước đây, do chưa có điều kiện, nên việc tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) hàng năm, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giao cho Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian, tổ chức huấn luyện tập trung một điểm tại các huyện, thị xã, thành phố.

Do không bố trí ăn, ở, sinh hoạt tập trung được, cán bộ, chiến sỹ DBĐV ăn, ở, sinh hoạt tại gia đình, đến giờ tập trung về địa điểm quy định để tham gia huấn luyện và thực tiễn có nhiều lý do nên quân số huấn luyện thường không bảo đảm; không duy trì được chế độ ngày, tuần; công tác quản lý quân số, tổ chức huấn luyện gặp nhiều khó khăn; công tác bảo đảm vũ khí trang bị và thao trường, học cụ nhiều đơn vị không chu đáo; các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị duy trì, thực hiện không đầy đủ, hiệu quả không cao, không tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong huấn luyện …, Vì thế, chất lượng huấn luyện DBĐV của các đơn vị nhiều khoa mục, nội dung đạt không cao, tiến độ huấn luyện chậm.

Trước thực trạng trên, để đưa việc huấn luyện lực lượng DBĐV vào nền nếp, có chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng “Mô hình huấn luyện các đơn vị dự bị động viên tập trung tại Trung tâm huấn luyện của LLVT tỉnh”, coi đây là giải pháp đột phá quan trọng để nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện đối với lực lượng DBĐV trong toàn tỉnh.

Huấn luyện chiến đấu tại Trung tâm huấn luyện LLVT tỉnh.

Thực hiện chủ trương trên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy hoạch, mạnh dạn tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh từng bước đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện của LLVT tỉnh tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch), bao gồm quy hoạch, xây dựng hệ thống đường cơ động, doanh trại bảo đảm cho một Tiểu đoàn bộ binh ăn, ở, sinh hoạt và hệ thống thao trường, bãi tập… bảo đảm huấn luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật theo quy định; đến cuối năm 2014 cơ bản hoàn thành các hạng mực công trình, được nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

- Advertisement -

Để triển khai việc tổ chức huấn luyện tập trung cho lực lượng DBĐV trong toàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa nội dung này vào nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời giao cho Phòng Tham mưu chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thống nhất.

Theo hướng dẫn và lịch điều hành đầu năm của Phòng Tham mưu, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tổ chức phúc tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV trong biên chế; xây dựng kế hoạch huấn luyện, thành lập tổ giáo viên, làm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vũ khí trang bị bảo đảm huấn luyện. Mặt khác, tham mưu ra quyết định điều động quân số, tập trung kiểm tra sức khỏe, biên chế tại vị trí tập kết của địa phương và tổ chức hành quân cơ động về Trung tâm huấn luyện LLVT tỉnh để tổ chức huấn luyện.

Để kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất kết quả tổ chức huấn luyện của các đơn vị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan Bộ chỉ huy theo chức năng chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể và tiến hành kiểm tra theo quy định; trong đó, chú trọng kiểm tra đột xuất, kiểm tra kết thúc từng nội dung huấn luyện và kiểm tra việc tổ chức hội thi, hội thao, đánh giá kết quả huấn luyện.

Trong suốt thời gian tập trung huấn luyện, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đều cử một đồng chí trong Ban chỉ huy chịu trách nhiệm, chỉ đạo chung và thành lập một bộ phận gồm các đồng chí là cán bộ các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật thường xuyên bám nắm, theo dõi, bảo đảm phục vụ việc thực hiện kế hoạch huấn luyện.

Sau mỗi ngày huấn luyện các đơn vị đều tổ chức giao ban nhận xét, đánh giá kết quả huấn luyện; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức, duy trì, quản lý, thực hành huấn luyện, duy trì chế độ quy định, thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và công tác bảo đảm cho huấn luyện tại trung tâm.

Từ đầu năm 2015 đến nay, theo lịch điều hành hàng năm của Phòng Tham mưu, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đều quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tổ chức huấn luyện lực lượng DBĐV đúng kế hoạch, nội dung, chương trình thời gian quy định theo Pháp lệnh về DBĐV, Chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu và kế hoạch huấn luyện của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kết quả thời gian, tiến độ huấn luyện bảo đảm, quân số tham gia huấn luyện của các đơn vị DBĐV của Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đạt trên 98%, kết quả kiểm tra giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 77 – 80% khá, giỏi, riêng tỷ lệ giỏi 25-30%; tỷ lệ khá, giỏi cao hơn các năm huấn luyện trước đây từ 2,5 đến 3,7% và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.

Ưu điểm của mô hình huấn luyện tự vệ tập trung tại Trung tâm huấn luyện LLVT tỉnh là: Thao trường, bãi tập đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu về huấn luyện kỹ, chiến thuật; cán bộ các cấp quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ DBĐV thuộc quyền trong suốt quá trình huấn luyện, kể cả ngày nghỉ, giờ nghỉ; duy trì được các chế độ ngày tuần theo Điều lệnh quản lý bộ đội; cán bộ các cấp nắm chắc hơn tư tưởng, ý chí, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sỹ; thuận lợi trong công tác bảo đảm vũ khí, trang bị và các công tác bảo đảm khác. Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được duy trì và thực hiện đầy đủ, bài bản hơn, tạo được phong trào thi đua, khí thế sôi nổi trong từng nội dung, từng khoa mục huấn luyện, của từng cá nhân và tập thể đơn vị.

- Advertisement -

Có thể nói, tuy vẫn còn một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nhưng phải khẳng định rằng: “Mô hình huấn luyện các đơn vị DBĐV tập trung tại Trung tâm huấn luyện của LLVT tỉnh” là giải pháp quan trọng, thiết thực, hiệu quả nâng cao chất lượng huấn luyện đối với lực lượng DBĐV. Thời gian tới, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện đối với lực lượng DBĐV, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Hồng Văn
(Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,837Thành viênThích
330Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm