Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 08/12/2016 đến ngày 14/12/2016

0
88328

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/12/2016 đến ngày 14/12/2016 bao gồm các khu vực sau:

  1. Thành phố Đồng Hới:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các tổ dân phố 2, 8, 12 phường Nam Lý Từ 07h30 đến 11h30 ngày 08/12
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý, Tổ dân phố 7 phường Nam Lý Từ 07h00 đến 12h00 ngày 09/12
Các tổ dân phố 6, 7 phường Bắc Lý Từ 07h30 đến 15h30 ngày 09/12
Các tổ dân phố 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa Từ 05h00 đến 06h30
Từ 16h00 đến 17h30 ngày 10/12
Xã Quang Phú; các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành Từ 05h30 đến 18h00 ngày 12/12
Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Phú Từ 07h30 đến 11h30 ngày 13/12
Các thôn Trung Bính, Sa Động, , Đồng Dương xã Bảo Ninh Từ 05h30 đến 17h30 ngày 14/12
Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý Từ 07h30 đến 11h30
Từ 13h30 đến 16h30 ngày 14/12
  1. Huyện Lệ Thủy:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Thôn Lục Giang xã Trường Thủy Từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/12
Thôn Phan Tiến, Hoàng Giang, Từ 07h30 đến 09h00 ngày 08/12
Thôn Xuân Hồi Từ 07h30 đến 10h30 ngày 08/12
Thôn Xuân Mai, Lê Xá, Châu Xá xã Mai Thủy; xã Phú Thủy (trừ thôn Tam Hương); Khu du lịch suối Bang; Nhà máy giấy Phú Thủy; Lâm Trường ; Bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/12
Nhà máy may Cam Thủy Từ 07h30 đến 09h30 ngày 10/12
Xã Ngư Thủy Bắc, Hợp tác xã Thanh Mỹ xã Thanh Thủy Từ 07h30 đến 12h00 ngày 10/12
  1. Huyện Quảng Ninh:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Thị trấn Quán Hàu; Thôn Vĩnh Trung – xã Vĩnh Tuy, Thôn Lương Yến – xã Lương Ninh Từ 06h00 đến 07h30
Từ 14h00 đến 15h30 ngày 11/12
Thôn – xã Lương Ninh Từ 06h00 đến 15h30 ngày 11/12
  1. Huyện :
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Các xã Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch; Các tổ dân phố 1, 2, 12 thị trấn Hoàn Lão Từ 05h30 đến 12h00 ngày 10/12
  1. Thị xã Ba Đồn:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Phường Quảng Phúc Từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 07/12
Phường Quảng Thọ (trừ tổ dân phố Thọ Đơn) Từ 05h30 đến 07h00 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 07/12; từ 05h30 đến 10h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 09/12
Tổ dân phố Thọ Đơn phường Quảng Thọ Từ 05h30 đến 18h00 ngày 07/12 và từ 05h30 đến 18h00 ngày 09/12
Phường Ba Đồn; phường Quảng Phong; xã Quảng Hải; phường Quảng Phúc (trừ tổ dân phố Đơn Sa) Từ 05h30 đến 10h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 09/12
Tổ dân phố Đơn Sa-phường Quảng Phúc Từ 05h30 đến 18h00 ngày 09/12
Tổ dân phố -phường Quảng Long Từ 06h00 đến 18h00 các ngày 12/12 và 14/12
  1. Huyện Quảng Trạch:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Quảng Thanh; các thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7 xã Quảng Trường Từ 05h30 đến 10h30 và từ 17h00 đến 18h00 ngày 09/12
Các xã Quảng Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thạch; các thôn Văn Hà, Hải Lưu-xã Quảng Tiến Từ 06h00 đến 18h00 các ngày 12/12 và 14/12
Từ 06h00 đến 18h00 ngày 11/12
Xã Quảng Hợp Từ 06h30 đến 12h00 ngày 14/12
  1. Huyện Minh Hóa:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Hồng Hóa Từ 06h30 đến 17h30 ngày 08/12
Xã Hóa Phúc; các thôn Bình Minh 1, Bình Minh 2, Pheo – xã Trung Hóa Từ 13h00 đến 18h00 ngày 08/12
Khu vực đồng bào Rục xã Thượng Hóa Từ 07h00 đến 13h00 ngày 08/12
Các tiểu khu 7, 8, 9 thị trấn Quy Đạt; các xã Quy Hóa, , Minh Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa Từ 06h30 đến 17h30 ngày 10/12
  1. Huyện Tuyên Hóa:
Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện
Xã Ngư Hóa Từ 06h30 đến 12h00 ngày 14/12
Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch Từ 05h00 đến 17h30 ngày 09/12

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại 2460010, 1080 để biết thêm chi tiết.

Công ty Điện lực Quảng Bình

 

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here