Toàn tỉnh còn 21 dự án với số dư nợ tạm ứng trên 36 tỷ đồng

0
516

Ngày 14-12, ban hành Công văn số 2161/UBND-KTTH về việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng mới (MTQGXDNTM) và hoàn nợ tạm ứng vốn đầu tư XDCB.

Công trình kè Kiến Giang còn nợ nhà thầu hơn 20 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư từ sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh (giữa năm 2016) các địa phương đơn vị tích cực xử lý nợ XDCB. Tuy nhiên, đến nay số nợ XDCB vẫn còn hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương còn nợ XDCB chương trình MTQGXDNTM với số tiền 444 tỷ đồng, riêng cấp xã nợ 248 tỷ đồng, chiếm 56% tổng số nợ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, xã căn cứ vào trách nhiệm trả nợ để cân đối, bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và huy động nguồn vốn hợp pháp khác nhằm thực hiện xử lý dứt điểm nợ XDCB; đối với các khoản nợ lớn không cân đối được trong kế hoạch trung hạn các cấp và chưa xác định được nguồn vốn trả nợ cần tập hợp vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 nguồn Trung ương chương trình MTQGXDNTM gửi về Sở -PTNT để tổng hợp trong tháng 12-2016.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động khai thác quỹ đất hợp lý, tạo nguồn thu để xử lý nợ đọng XDCB. Đối với UBND huyện , các xã 135, bãi ngang, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường lồng ghép trả nợ trong chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020, sau khi cân đối trả nợ XDCB mới được khởi công mới các dự án…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc đã được UBND tỉnh giao tại Công văn 1664/UBND-KTN ngày 6-10 về việc triển khai thực hiện chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2016-2020.

Về hoàn nợ tạm ứng vốn đầu tư XDCB, thời gian qua, các chủ đầu tư đã tích cực thu hồi nợ tạm ứng XDCB được 41,2 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn 21 dự án với số dư nợ tạm ứng 36,1 tỷ đồng kéo dài khó đòi. UBND tỉnh yêu cầu huyện , , Quảng Trạch, Trường , Chi cục Thủy lợi, Sở khẩn trương thực hiện nghiệm thu giai đoạn để làm thủ tục thanh toán hoàn tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh trước ngày 30-12.

UBND tỉnh giao Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư trong việc đôn đốc, thu hồi theo quy định đối với dự án có số dư tạm ứng kéo dài khó đòi.

H.Q

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here