Minh Hóa: Trên 24,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống

0
66

Năm 2016, các hộ dân trên địa bàn huyện Minh Hóa được hỗ trợ 24,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, ổn định đời sống từ nguồn vốn của chương trình 30a và chương trình 135.

Hỗ trợ phát triển diện tích trồng ngô lai ở Hóa Sơn

Trong đó vốn của chương trình 30a hỗ trợ 20.910 triệu đồng. Số kinh phí này được phân bổ như sau: hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và phát triển sản xuất 7.866 triệu đồng; chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất giao rừng 10.272 triệu đồng (nguồn năm trước chuyển sang 1.617 triệu đồng); hỗ trợ xuất khẩu 342 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng 2.430 triệu đồng.

Vốn của chương trình 135 hỗ trợ 3.631 triệu đồng, thực hiện đầu tư cây con giống cho các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Toàn bộ nguồn vốn 24,5 tỷ đồng được giải ngân kịp thời trong năm 2016.

H.Q

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here