13.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023

Quảng Ninh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

- Advertisement -

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, ngày càng có hiệu quả trên địa bàn huyện Quảng Ninh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2021.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh cho biết: Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm; mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Đồng thời gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” và Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và  Chỉ thị 18,19 và 20-CT/TU của Tỉnh ủy…

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Vì vậy, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác với công việc được nâng lên; tinh thần đóng góp tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn; thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp uỷ đảng đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, thực hiện những việc cần làm ngay đạt kết quả bước đầu sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đã giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề tiêu cực tồn đọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục học tập và làm theo Bác, thực hiện chỉ thị và kế hoạch của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2021. Huyện Quảng Ninh xác định, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của Đảng bộ, nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Advertisement -

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của địa phương, cơ quan, đơn vị; của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quảng Ninh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong đó, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện Quảng Ninh cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và các nghị quyết Trung ương (khoá XII) về xây dựng Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quảng Ninh đang tập trung đẩy mạnh quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Quảng Ninh tiếp tục chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiến tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

- Advertisement -

Hương Trà

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
337Người theo dõiTheo dõi
23,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm