13.3 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023

Tuyên Hóa: Tập trung công tác cải cách hành chính

- Advertisement -

Năm 2016, UBND huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) một cách toàn diện, đôn đốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiểm tra. Do vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao. Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao…

Thực hiện công tác CCHC năm 2016, UBND huyện Tuyên Hóa tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, chương trình CCHC huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2011-2020 và nhiều văn bản liên quan, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: lồng ghép quán triệt trong các cuộc họp giao ban, hội nghị của huyện, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tính đến tháng 12 – 2016, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đã thực hiện được 12 chuyên mục truyên truyền về CCHC trên sóng; các xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của các tiểu khu, thôn, bản…

Trên lĩnh vực cải cách thể chế, UBND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Năm 2016, huyện Tuyên Hóa đã ban hành được 7 văn bản QPPL, rà soát 94 văn bản đang được tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương. Các thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật niêm yết công khai, kịp thời, bảo đảm đúng quy định.

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 400 TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong đó có 285 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, 115 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Danh sách các TTHC, mức phí, lệ phí và các giấy tờ, hồ sơ liên quan được niêm yết công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân hoàn thiện hồ sơ, giám sát khi có nhu cầu.

Trung tâm giao dịch một cửa liên thông huyện Tuyên Hóa giải quyết hồ sơ rất tốt, được người dân chấm điểm cao.

Bộ máy chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã ở huyện Tuyên Hóa cơ bản ổn định, được sắp xếp, bố trí phù hợp với chuyên môn đào tạo, có đủ năng lực, trình độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông ở UBND huyện, cơ chế một cửa ở UBND các xã, thị trấn ổn định. Kết quả năm 2016, trên địa bàn huyện đã giải quyết 48.702 hồ sơ. Riêng cấp huyện giải quyết 3.492 hồ sơ, gồm các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, môi trường, đăng ký kinh doanh hộ gia đình, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu, chế độ chính sách, tư pháp- hộ tịch.

- Advertisement -

Trong đó, giải quyết đúng hạn 3.375 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn và 171 hồ sơ đang giải quyết. Với kết quả này, chỉ số dân chấm điểm của huyện Tuyên Hóa đạt cao nhất tỉnh (9,4 điểm trong lần công bố gần nhất). Cấp xã giải quyết 45.210 hồ sơ, gồm các lĩnh vực: tư pháp – hộ tịch, chế độ chính sách, y tế, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên – môi trường, kiểm lâm, lâm nghiệp, nông nghiệp, tôn giáo. Trong đó, giải quyết đúng hạn 44.704 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn và 506 hồ sơ đang giải quyết.

Trong năm 2016, huyện Tuyên Hóa đã quyết định điều động và bố trí cán bộ quản lý các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện cho 6 trường hợp; quyết định điều động, thuyên chuyển 22 cán bộ quản lý trường học, 103 giáo viên, nhân viên, bổ nhiệm kế toán trưởng cho 3 trường học; xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp cho 3 trường hợp và 12 viên chức sự nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác cho 6 trường hợp. Năm vừa qua, huyện Tuyên Hóa có 5 công chức hoàn thành khóa học cao cấp chính trị. Có 9 cán bộ, công chức hoàn thành khóa học trung cấp chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Do làm tốt công tác cán bộ nên bộ máy hoạt động cấp huyện ngày càng hiệu quả, năng lực, sáng tạo của mỗi cán bộ luôn được phát huy tối đa.

Về cán bộ, công chức cấp xã, toàn huyện có 458 biên chế giao, hiện nay có 420 cán bộ, công chức cấp xã; 10/20 xã, thị trấn có đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn. Toàn huyện có 15 cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, 81/81 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế. Các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách.

Hiện tất cả các phòng ban, đơn vi thuộc UBND huyện, 20/20 xã thị trấn đã kết nối mạng internet, sử dụng Wifi tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức cập nhật, khai thác thông tin, phục vụ tốt cho công tác. Ngoài ra, việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan, xây dựng trụ sở cơ quan hành chính ở địa phương, tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính… trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cũng đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết: Nhằm nâng cao năng lực CCHC, huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, chương trình CCHC huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2016-2020 và các văn bản liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát các TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh; kiểm tra kịp thời văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành theo quy định.

Huyện tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông huyện và cơ chế một cửa của UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND huyện cũng như chế độ, chính sách về tiền lương, điều động, bổ nhiệm, chuyển ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định…

X.V

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,657Thành viênThích
337Người theo dõiTheo dõi
23,500Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm