6.3 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023

Công tác cán bộ là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh

- Advertisement -

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Bình.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội trường về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, kế hoạch năm 2017 vào sáng 2-11-2016, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

– Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trong phiên họp ngày 01/12/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định chủ đề năm 2016 là “Tăng cường xiết chặt kỷ cương, biến lời nói thành hành động”. Xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện chủ đề này và đánh giá kết quả đạt được trong năm 2016 như thế nào?

– Đồng chí Trần Công Thuật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định chủ đề năm 2016 là “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, đây cũng là chủ đề xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm từng bước đem lại niềm tin cho nhân dân, khắc phục ngay những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu, giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất các công việc của người dân và doanh nghiệp, quyết tâm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Để thực hiện chủ đề trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều giải pháp mang tính chiến lược, như: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp; đề cao tính kế hoạch hóa, hướng mạnh về cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể gắn với phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; kiên quyết thay thế những cán bộ có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm hạn chế, làm việc cầm chừng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trong công tác cán bộ.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sắp xếp hợp lý bộ máy cán bộ trong tỉnh; xây dựng Chương trình hành động đổi mới công tác cán bộ; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục chỉ đạo tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Advertisement -

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan thuộc chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về những điều đảng viên không được làm”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Những nỗ lực và các giải pháp đó đã làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang có tinh thần tận tâm với công việc, gương mẫu về đạo đức, lối sống và tác phong công tác theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng tuy có chuyển biến, nhưng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu,… Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó có mặt khách quan, chủ quan, song yếu tố quan trọng nhất tác động vẫn là công tác cán bộ. Thực tế cho thấy, có nhiều vấn đề chưa được thực hiện tốt, nhất là trong giải quyết công việc của cơ quan Nhà nước; một số nơi, một số việc còn chậm trễ, trì trệ, không đáp ứng được yêu cầu công việc. Một số cơ quan, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn mặt khuyết điểm, hạn chế; nhiều cán bộ làm việc cầm chừng, thiếu năng động, sáng tạo, hiệu quả không cao, trách nhiệm yếu. Điều này đã làm ảnh hưởng, cản trở đến sự phát triển của tỉnh, làm mất uy tín của người cán bộ, đảng viên, làm mất niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, bằng những giải pháp, biện pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn nhằm từng bước chấn chỉnh, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, những biểu hiện trì trệ của cán bộ, công chức, những lực cản trong quá trình thực thi công vụ, quyết tâm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Phóng viên: Mục đích của việc thực hiện chủ đề này là từng bước đem lại sự hài lòng và niềm tin cho nhân dân, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, có hiệu quả nhất các công việc của người dân và doanh nghiệp, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Theo đồng chí, một năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh ở tỉnh ta đã được cải thiện như thế nào?

– Đồng chí Trần Công Thuật: Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó tập trung đẩy mạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển địa phương phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nhờ đó, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện rõ nét, hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả, hướng tới các nhà đầu tư có năng lực, uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu và xúc tiến đầu tư vào tỉnh. Đã có nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, như: Tập đoàn Dohwa – Hàn Quốc, Tập đoàn tài chính Bombay – Ấn Độ; Tập đoàn Giáo dục Kinderword – Singapore, Đoàn doanh nghiệp Đông Bắc Thái Lan,…

Trong năm 2016, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 107 dự án, với tổng vốn đăng ký 12.995 tỷ đồng, trong đó có các dự án lớn, như: Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh của Công ty CP xây dựng Faros: 3.600 tỷ đồng; dự án đầu tư Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình: 4.800 tỷ đồng; Dự án nuôi bò thịt của Công ty Hòa Phát: 996 tỷ đồng,…

- Advertisement -

Hiện tại, các dự án lớn đã được cấp phép, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, triển khai các thủ tục cuối cùng và đi vào khởi công xây dựng, như: Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC; Dự án Trung tâm thương mại Vincom; Dự án Sân Golf Bảo Ninh – Hải Ninh của Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng An Việt,… Ngoài các cơ chế, chính sách chung của Chính phủ, nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra, tỉnh đã chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch – dịch vụ, chế biến thủy, hải sản,…; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp giúp doanh nghiệp và ngư dân ổn định sản xuất.

Tỉnh cũng đã tổ chức Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Bình để tìm hướng đi, giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình của tỉnh, đồng thời xây dựng Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 theo nghị quyết của Chính phủ.

Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 nhằm từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thu hút những nhà đầu tư có uy tín, năng lực vào đầu tư tại tỉnh.

– Phóng viên: Để cụ thể hóa việc thể hiện chủ đề năm 2016, Ban Thường vụ đã có Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xin đồng chí có một số đánh giá về kết quả bước đầu thực hiện Quy định này?

– Đồng chí Trần Công Thuật: Việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, là bước tiến mới trong công tác cán bộ nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về công tác xây dựng Đảng.

Đây là cách làm sáng tạo với mục đích tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, từng bước soát xét, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tạo chuyển biến tích cực và sức bật mới trong công tác cán bộ.

Với chủ trương ban hành Quy định này chủ yếu là phòng ngừa, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua thời gian đầu triển khai Quy định đã tạo được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ và sự theo dõi của các tầng lớp nhân dân. Mặc dù mới ban hành, nhưng vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý một số trường hợp cán bộ có vi phạm. Điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mong muốn làm trong sạch đội ngũ, tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ với phương châm “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, mục đích cuối cùng là xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

– Phóng viên: “Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động” được xem là phương châm hành động của Tỉnh ủy xuyên suốt nhiệm kỳ này. Vậy, ngoài Quy định số 01-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có những chương trình, kế hoạch, hoạt động nào để cụ thể hóa trong năm 2017 và những năm tiếp theo?

– Đồng chí Trần Công Thuật: Cùng với quyết tâm “xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, bên cạnh Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến thực chất về trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang nghiên cứu để xây dựng và thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, trước kết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói đi đôi với làm.

Thực hiện Quy định của Trung ương về đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2017 đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với chặng đường phát triển tiếp theo của tỉnh Quảng Bình, vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, nhiệm vụ trọng tâm nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là phải xuất phát từ công tác cán bộ. Đây được xem là giải pháp có tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng, là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

– Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.

Hữu Thái (thực hiện)

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,655Thành viênThích
336Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm