Hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án Nhiệt điện Quảng Trạch cuối tháng 3-2017

0
317

Ngày 24-2, tổ chức hội nghị về một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao hiện trạng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, do đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án (QLDA) Điện lực dầu khí Vũng Áng-Quảng Trạch, Ban quản lý dự án Điện lực 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), lãnh đạo các sở, ngành, huyện Quảng Trạch và xã Quảng Đông.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua báo cáo của UBND huyện Quảng Trạch, trong tháng 1-2017, giữa 3 bên (Ban QLDA Điện lực dầu khí Vũng Áng-Quảng Trạch, Ban QLDA Điện lực 2 và UBND huyện Quảng Trạch) đã hoàn thành bàn giao hiện trạng mặt bằng diện tích 102ha của Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch.

Tuy nhiên, đến nay còn có 63 hộ có liên quan đến mặt bằng chưa xử lý được. Trong đó, có 3 hộ chưa nhận tiền, có 7 hộ nhận tiền và nhận đất tái định cư nhưng chưa di dời và số còn lại đang sử dụng đất đã giải phóng mặt bằng (GPMB) để canh tác… Ban GPMB huyện đã có thông báo yêu cầu các hộ cần di dời và bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 30-3 cho Ban GPMB huyện để giao cho Ban QLDA Điện lực 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thi công nhà máy.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bên tham dự, kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch có ý nghĩa rất quan trọng, là dự án trọng điểm cấp quốc gia, để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho EVN tiếp tục triển khai dự án, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các hộ còn vướng mắc để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đã cam kết vào cuối tháng 3-2017.

Sau khi hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng và có đủ cơ sở pháp lý bàn giao hai bên, Sở Tài nguyên-Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất để EVN triển khai dự án theo quy định của pháp luật. Ban QLDA Điện lực 2 chủ động làm việc với UBND huyện Quảng Trạch và UBND để tiếp tục thực hiện công tác GPMB phần diện tích đất còn lại. Đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, gây khó khăn cho việc GPMB yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch phối hợp cơ quan chức năng lập phương án cưỡng chế thi công.

Đề nghị EVN khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và điều chỉnh báo cáo khả thi dự án (F/S) dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, lập F/S dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II để triển khai thực hiện; sớm có tờ trình điều chỉnh mặt bằng nhà máy, khu vực phụ trợ, cảng than (nếu có thay đổi) để có cơ sở UBND tỉnh điều chỉnh . Ngay khi nhận bàn giao xong, khẩn trương xây hàng rào và kênh thoát nước xung quanh khu vực nhà máy chính để chống xói lở mặt bằng, đồng thời bảo đảm trật tự và bảo vệ tài sản trong quá trình thi công dự án.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho làm đầu mối, phân công lãnh đạo theo dõi việc triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Điện lực 2 để cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý các vấn để phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

Tr.T

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here