27.5 C
New York
Thứ Hai, Tháng Tám 8, 2022

Khi phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới

- Advertisement -

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trải qua chặng đường hơn 6 năm. Trong chừng đó thời gian, diện mạo nông thôn tỉnh ta đã có nhiều đổi thay đáng kể. Nhiều vùng quê đã thực sự được “thay áo mới” với những bước tiến mới trong phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của người dân, đặc biệt là người dân ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng được nâng cao. Trong những thành quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM của tỉnh.

Phát huy hiệu quả mô hình “5 không 3 sạch”

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta đã tích cực đẩy mạnh mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào, vai trò của phụ nữ đối với việc hoàn thành các tiêu chí, những chính sách về dồn điền, đổi thửa, chú trọng giáo dục truyền thống, phẩm chất lối sống, đạo đức, tiêu chí người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Vai trò của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng NTM được thể hiện ở việc các cấp hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về chương trình xây dựng NTM.

Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đã vận dụng linh hoạt việc tổ chức thực hiện các nội dung trong chương trình gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội, đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Đến Bắc Nghĩa (TP. Đồng Hới), dễ dàng nhận ra sự khác biệt so với trước đây là ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nhà ở của người dân địa phương. Cùng với việc thực hiện tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch đường), các chi hội phụ nữ Bắc Nghĩa đã thi đua thực hiện tốt tiêu chí “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học).

Từ khi triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, chị em phụ nữ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm từ trong sinh hoạt gia đình đến cách nuôi dạy con cái. Các gia đình thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh từ nhà ra ngõ, tập trung đốt rác thải đúng nơi quy định; chú ý xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng việc xây dựng mô hình hầm biogas… Những việc làm này không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi nguời dân trong việc bảo vệ môi trường, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng văn minh đô thị.

- Advertisement -

Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo của địa phương.

Thực tế cho thấy, các tiêu chí trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” rất gần gũi với đời sống hội viên, phụ nữ nên đã tạo được sức lan toả rộng khắp. Không chỉ ở phường Bắc Nghĩa mà ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, cuộc vận động đã thu hút rất đông gia đình tham gia và đạt được những kết quả khả quan.

Các gia đình sau khi tham gia mô hình “5 không, 3 sạch” đều biết cách tổ chức cuộc sống gia đình; việc học hành của con em đã được quan tâm hơn. Hàng năm, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tới 100% hội viên.

Trong năm 2016, các cấp Hội Phụ nữ đã vận động xây dựng mới 1.534 nhà tiêu hợp vệ sinh, 211 hầm biogas; xây dựng mới 19 tổ phụ nữ thu gom rác thải; tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, làm vệ sinh 1.463 “đoạn đường phụ nữ tự quản”…

Có thể khẳng định, từ phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của các cấp Hội Phụ nữ, tình hình an ninh trật tự ngày càng ổn định, tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể, kinh tế khởi sắc, lộ trình chương trình xây dựng NTM được đẩy nhanh.

Đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tìm các biện pháp để nâng cao thu nhập cho chị em, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình.

Các cấp hội phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho hơn 15.200 hội viên, đào tạo nghề cho 126 chị em và giới thiệu việc làm cho 183 lao động nữ; duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, với nhiều hình thức như: hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, giúp giống cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ vốn vay không tính lãi.

- Advertisement -

Phong trào thực hành tiết kiệm của các cấp Hội Phụ nữ cũng đã đi vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của từng hội viên, gắn với việc giúp đỡ các hội viên nghèo, khó khăn có thêm điều kiện sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng bằng chính sức lao động của mình.

Nếu trước đây, các chị em có hoàn cảnh khó khăn phải đi vay vốn bên ngoài hay trông chờ vào các nguồn vốn ủy thác để phát triển kinh tế, thì kể từ khi có phong trào phụ nữ tiết kiệm, các hội viên đã thành lập được quỹ hội, giúp cho chị em nghèo có thêm một kênh vay vốn. Trong năm 2016, Hội đã huy động được hơn 45,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho 44.745 hội viên, phụ nữ vay với lãi suất thấp, tạo điều kiện cho chị em nghèo có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

Cùng với việc xây dựng các mô hình tiết kiệm, để giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, phong trào “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” tiếp tục được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh. Chị em không chỉ tích cực trong các phong trào do Hội phát động mà còn chủ động xây dựng nhiều mô hình hoạt động phù hợp với địa bàn, tạo điều kiện để chị em nghèo vươn lên.

Hội Phụ nữ tỉnh đã hướng dẫn các hội cơ sở rà soát các chỉ tiêu giúp đỡ hội viên nghèo, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Bằng nhiều hình thức như giúp vốn, ngày công, làm nhà tình thương, tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật, Hội đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định sản xuất, tăng thêm nguồn thu cho gia đình.

Kết quả trong năm 2016, có 17.718 hộ nghèo được giúp đỡ, trong đó có 11.349 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Vận động chị em phát triển kinh tế gia đình với các hình thức như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện, trong năm, Hội còn mở rộng và phát triển được 32 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế giỏi, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 937 mô hình…

Có thể khẳng định rằng, những kết quả đã đạt được cho thấy phong trào phụ nữ tham gia xây dựng NTM đã và đang lan tỏa sâu rộng; sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phát huy nội lực của cộng đồng trong tham gia xây dựng NTM.

Phát huy vai trò của mình, các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương.

Đ.V

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,848Thành viênThích
314Người theo dõiTheo dõi
23,100Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm